تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T30:05:24:08
فیلم‌ها

مجموعه سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران (فصل زمستان)

موزه هنرهای معاصر تهران
۰۱ دى تا ۲۹ اسفند

فیلم سرب

کارگردان: مسعود کیمیایی
فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
شنبه ۰۷ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه سینماتک خانه هنرمندان (فصل زمستان)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۸۰,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم‌های سهراب شهید‌ثالث

کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند

فیلم درخت بید

نویسنده: سهراب شهیدثالث (بر اساس ... / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
خرید بلیت

فیلم تعطیلات طولانی لوته آیزنر

موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۶:۰۰
خرید بلیت

فیلم آخرین تابستان گرابه

نویسنده: سهراب شهیدثالث، توماس والنتین / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
خرید بلیت

فیلم وقت بلوغ

نویسنده: سهراب شهیدثالث، هلگا هوتزر / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰
خرید بلیت

مجموعه سینماتک فرهنگسرای نیاوران

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۰۸ خرداد تا ۲۸ اسفند
:  ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم هانس جوانی از آلمان

نویسنده: سهراب شهیدثالث (بر اساس رمان ... / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰
خرید بلیت

فیلم فرار از تله

نویسنده و کارگردان: جلال مقدم
خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
دوشنبه ۰۹ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گیرنده ناشناس

نویسنده و کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰
خرید بلیت

فیلم آنتوان چخوف: یک زندگی

نویسنده: سهراب شهیدثالث، پیتر اوربان / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
خرید بلیت

مجموعه سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

موزه هنرهای معاصر تهران
۰۸ ارديبهشت تا ۲۹ اسفند
:  ۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم نظم

نویسنده: سهراب شهیدثالث، دیتر رایفارت، ... / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
خرید بلیت

مجموعه سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

موزه هنرهای معاصر تهران
۰۱ دى تا ۲۸ اسفند
:  ۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم فرزندخوانده‌ی ویرانگر

نویسنده: یورگن برست / کارگردان: سهراب شهید ثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۷:۳۰
خرید بلیت
فیلم‌های گذشته