تیوال کنسرت حسین علیزاده و گروه هم آوایان
S1:15:57:24
  مرکز همایشهای برج میلاد تهران
  پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۲ تا جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲
  ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
: تار، سه تار، شورانگیز&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp محمد معتمدی: آواز

: تمبک، سازهای کوبه‌ای&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp پوریا اخواص: آواز

: سه تار، شورانگیز&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp راحله برزگری: آواز

: نی&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp صبا حسینی: آواز

: کمانچه

: دف و سازهای کوبه ای

: عود

: قانون

: تار

: تار، بم‌تار

: قیچک