«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید

نگاشته‌های پررنگ

 

دوماهنامه کلاغ (شماره چهارم. آذر و دی ماه 1393) منتشر شد.

www.nashr-kalagh.blogfa.com
facebook.com/nashr.kalagh

۳ روز پیش، يكشنبه
پریا فروزنده این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شویدهنرمند معاصر کشورم را بهتر بشناسید ...........مایه افتخار مشهد وایران


Articles of mohammad mohammadzadeh titkanlooمحمدزاده تیتکانلو

محمّد محمّدزاده تیتکانلو متولد 1343 بجنورد، عکاس، داگریّن، نقاش، محقق تاریخ عکاسی و هنر می باشد و مهمترین فعالیتهای هنری و علمی وی در باب عکاسی به قرار ذیل می باشد:
احیای شیوة عکاسی داگرئوتیپ در ایران، برگزاری نمایشگاهها و گارگاه با شیوة داگرئوتیپ برای نخستین بار در کشور، تألیف و نشر کتاب و مقالات دربارة داگرئوتیپ و ارتقاء این فرایند با ابداعات و اختراعات نو از جمله ابداع شیوه عکاسی "میم داگ" که دارای چهار گام و فرایند مستقل با عنوان "دیجیتال داگرئوتیپ"، "آنالوگ داگرئوتیپ"، " تری دی داگ 3D dag" و "پولاریزه یا قطبش داگرئوتیپ" می باشد.
اولین نمایشگاه داگرئوتیپ ایران در موزة عکسخانه شهر تهران، بهار 1392 برگزار گردید و داگهایی از معماری باستانی ایران در نمایشگاهی با عنوان "داگرئوتیپ های شرقی" پاییز 1392 در نگارخانة "آذر نور" مشهد به نمایش عموم درآمد. نخستین کارگاه داگرئوتیپ نیز در بهار 1392 در موزة عکسخانة شهر تهران برگزار شد و داگرئوتیپی از روی تصویر ستارخان، با شیوة ابداعی "میم داگ" در جمع حاضران به ثبت رسید. هم اکنون نیز عکس "سعدیة شیراز" از مجموعة داگهای "معماری باستانی" از محمدزاده در موزة ملی عکس ایران موجود است که با شیوة میم داگ در گام قطبی برداشته شده است. تالیفات محمدزاده عبارتند از: کتاب «کُهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران» 1388 ، کتاب عکس «رستاخیز درارمنستان» 1388 ، کتاب «نخستین داگرئوتیپ های معاصر ایران» 1389 ، کتاب «سیاحان عکاس در خراسان» 1393 ، کتاب تاریخ داگرئوتیپ ایران 1393 همچنین تألیف بیش از 60 مقاله با موضوع "تاریخ عکاسی"، "هنر" و چاپ آنان در نشریات معتبر مختصری از فعالیتهای ایشان می باشد.
ابداعات ... دیدن ادامه » نو در حیطة عکاسی داگرئوتیپ و ادغام تکنولوژی باستانی عکاسی با عکاسی مدرن یکی از مهمترین فعالیتهای استاد محمدزاده در کشور و حتی در جهان می باشد این ابداعات اگر در کشور بین اصحاب هنر عکاسی و حتی متصدیان عکاسخانه ها باب شود، عکاسی فاخر خاص کشورایران می تواند بصورتی بی نظیر جهانی شود. در اینجا این ابدعات و اختراعات را مجموعأ نام می بریم:
1- ابداع روش عکاسی «میم داگ» (دیجیتال داگرئوتیپ، آنالوگ داگرئوتیپ، قطبش داگرئوتیپ) 1390
2- اختراع دستگاه “ داگ ساز Dag maker apparatus " جهت استفادة متصدیان عکاسخانه ها برای ساخت عکس فاخر داگرئوتیپ مثبت.
3- ابداع "دستگاه پوزدهی(Exposer unit) " جهت استفاده در شیوة میم داگ گام دیجیتال داگرئوتیپ و آنالوگ داگرئوتیپ
4- ابداع "مایع ارتقاء" جهت تشکیل فیلم محافظ و افزایش کنتراست درعکس "میم داگ داگرئوتیپ" بجای «کلرطلا»
5- ابداع داگرئوتیپ سه بعدی ( تری دی داگ 3D dag )
6- اختراع دستگاه " تری دی داگ 3D dag " 1392 جهت تولید داگرئوتیپ سه بعدی.


برخی از پروژه های مهم عکاسی محمدزاده از آغاز کار ایشان در دنیای عکاسی عبارتنداز:
- پروژه عکاسی از معماری محله های قدیم مشهد 1381 تا1385 به طریق آنالوگ
- پروژه ده ساله عکاسی از "تحولات نوین کوهسنگی مشهد" 1382 تا 1392 به طریق آنالوگ و دیجیتال
- پروژه عکاسی از معماری کشور ارمنستان به طریق آنالوگ و دیجیتال 1388
- پروژه عکاسی از معماری 120سینمای قدیم تهران به طریق آنالوگ و دیجیتال 1388
- پروژه عکاسی "کوهسنگی مشهد از منظر زیبایی شناختی در زمستان" به شیوه دیجیتال 1389
- پروژه داگرئوتیپ معماری باستانی به روش داگرئوتیپ 1391 (از این مجموعه، داگرئوتیپ "سعدیه" در موزة عکسخانه شهر تهران نگهداری می شود)
- پروژه داگرئوتیپ پرترة مفاخر ایران به روش داگرئوتیپ 1392 تا 1393
- پروژه داگرئوتیپ هنرمندان ایران 1392 تا ...
- پروژه "بازتولید نخستین عکس جهان" به شیوه "هیلوگرافی" ژوزف نیپس. مرداد 1393(این عکس در موزة کتابخانه انجمن صنفی عکاسان مشهد نگهداری می شود)
- پروژه داگرئوتیپ کاخهای ایرانی 1392 تا 1393

معرفی فرایند ابداعی در عرصة داگرئوتیپ معاصر ایران؛ "میم داگ" (گام دیجیتال، گام آنالوگ، گام قطبی)
هر شیوه و فرمتی از عکاسی دارای محسنات و دنیای جذاب مخصوص به خود می باشد و با توجه به پتانسیل تغییرپذیری آنان، می شود آن شیوه ها را از نظر فنی با دانش روز بروز و هماهنگ نمود و از آنان استفاده بهینه کرد. در همین راستا، نگارنده معتقد است قالب های پیشین عکاسی در ایران، پس از انقلاب دیجیتال و گذار از دوران هیجانی این پدیدة مدرن، نیاز به توجه و تعمق دوباره دارند. شیوه هایی که هرکدام به تنهایی، هنوز قادرند جهانی از عواطف بشر امروزی را تحت تأثیر قرار دهند و احساس شگفت انگیزی را همراه با عواطف مفقود شده، بار دیگر برای مردمان زنده کنند. دور ریختن زبان های بصری گذشته و بی توجهی به آنان باعث ایجاد فاصلة عمیق تجربیات تصویری دیروز و امروز است و دوری ارتباط "درون فرهنگی" مردمان را از منظر عواطف جمعی، ممکن می سازد. پروسة "میم داگ"، که می توان آن را "داگرئوتیپ کنترل شده" جهت تولید عکس های هنری و گران (فاخر) با نتیجه ای عالی در قطع بزرگ و کوچک بر لوح نقره نامید، با توجه به علایق و دیدگاه نگارنده به اصول مذکوره در 1391 ابداع گردید؛هدف اصلی، احیای دوباره داگرئوتیپ و هدف فنی آن، تحقق ساخت داگ کم خطر در فرمت های بزرگ با امکانات امروزین عکاسی جهت برگزاری نمایشگاهها با استانداردهای نمایشگاهی و ارایة عکس حتی در آتلیه ها و تبدیل هر نوع عکس و تصویر آرشیوی یا فایل های دیجیتالی به عکس داگرئوتیپ است. در این روش می توان از تصاویر تصحیح و روتوش شده که قبلأ تهیه گردیده است استفاده نمود و در نتیجه، تصویر داگرئوتیپ از نظر کیفی کاملأ در تسلط و کنترل عکاس و یا متصدی بوده و بارها می تواند آن را پاک و دوباره بازسازی کند تا تصویر ایده آل به دست آید. شیوة میم داگ، خصوصأ برای عکس های بزرگ داگ، بهترین کاربرد را دارد و امید است با استفاده از این پروسه، نمایشگاههای داگرئوتیپ در ایران بوسیلة هنرمندان عکاس برگزار گردد و در عکاسخانه ها نیز این روش گسترش یافته و با بکارگیری آن، متصدیان بتوانند عکس گران و رؤیایی روی صفحه های نقره تولید نمایند.در واقع تصویر سازی با روش میم داگ، یک نوع مهندسی انرژی ها ی بی شمار است که مهم ترین آنان از قرار ذیل می باشد؛ انرژی شیمیایی، انرژی الکتریکی، انرژی حرارتی، انرژی نور، انرژی پیوند، انرژی تابشی، انرژی مکانیکی، انرژی یونیزاسیون، انرژی تبخیر، انرژی چسبندگی، انرژی الکتروستاتیکی، انرژی الکترونی، انرژی هیدرولیکی،انرژی فوتون، انرژی عمل متقابل، انرژی تحریک، انرژی کالوریفیک. در عکاسی "میم داگ"، سهروش برای تولید داگ بکار می رود؛ا- گام قطبی 2- گام دیجیتال 3- گام آنالوگ. هرکدام از این گام ها، ابزار و امکانات خاصی را می طلبد و هر یک کار آیی متفاوتی دارند و اما فقط در پایان، عملیاتی مشترک دارند و یک نوع تصویر "میم داگ داگرئوتیپ بدست می آید. نخست، از عکسبرداری به روش میم داگ در گام قطبی می گوییم که پیچیده تر از گام دیجیتال و گام آنالوگ می باشد.
1 – گام قطبی (قطبش داگرئوتیپ یا داگرئوتیپ پولاریزه): در این شیوه، از دوربین قطع بزرگ جهت ایجاد داگ پزتیو، بدون جیوه ای کردن تصویر منفی استفاده می شود؛ نخست لوحة براق و پولیش خورده از جنس خالص نقره با بیس مسین در معرض بخار "برومید یُد" قرارگرفته، دارای آیسو شده و به نور حساس می شود سپس لوحه قبل از پوز دادن، تحت فشار الکتریکی قرار می گیرد که به آن قطبی کردن می گوییم. این عمل باعث ایجاد فیلتری خواهد شد که پزدهی منفی را ممکن می سازد و ته نشین کردن انوار مثبت را روی قطب منفی لوحه با استفاده از نوعی منشور نیکول سبب می گردد؛ (چپ گردی سطح پولاریزاسیون، خاصیت اجسامی که نور قطبی شده را به طرف چپ ناظر که در مقابل جهت نور ایستاده است می گرداند) و اما واحد شدت روشنایی موضوع مقابل دوربین می بایست حداقل بیش از 50 "لوکس" باشد.در روش میم داگ برای تصویر نیاز به ملقمه سازی با جیوه نیست و محلول هیپو سولفیت سدیم و آمونیاک، عمل ثبوت و ظهور را در یک زمان به عهده دارد که به آن "بی آمید" می گوییم. بی آمید کردن لوحه، ثبوت تصویر و سپس ظهور آن را ممکن می سازد یعنی لوحه پس از عکاسی شدن درون محلول هیپو قرار گرفته تا مواد حساسه غیر فعال گردد. با شستشوی یدور سوخته و عمل فرسایشی محلول آمونیاک بر سطح تصویر، به مرور تا دو دقیقه ظهور کامل انجام می یابد. تأخیر در انجام بی آمید کردن لوحه پس از پوز دهی، در کیفیت تصویر موثر می باشد و بایستی فورأ اقدام گردد. بحث ایزومتریک (هم دمایی) لوحه و محلول هیپو و آمونیاک هنگام عمل بی آمید بسیار مهم است؛ می بایستی دمای محلول با دمای سطح لوحه ایزوترم باشد و اگر هم دمایی اتفاق نیافتد، ملکولها و ذرات بخار، شبنمی را هنگام ورود لوحه درون محلول ایجاد می کند که این حبابهای ریز، کاملأ مخرب تصویر می باشند. فلز نگاری نقره و بازبیبی فنی لوحه، مطالعة ساختمان و بلورهای آن بوسیلة میکروسکوپ و همچنین تحقیق میکروسکوپی یدور نقره یا برومید نقرهو در نهایت مطالعة جهان ملکولها و اتمهای سطح تصویر داگ، نحوة انعقاد تصویر و اتفاقات آن بر ما روشن تر و آگاهی ما بر نظم ریز ساختارهای تصویر فزونی می یابد و این به ما کمک میکند تا کنترل خود را بر ذرات داگ اعمال نموده و تصویری پایدارتر از داگرئوتیپ های موجود در دنیا تولید نماییم و حتی می توان بوسیلة میکروفوتوگرافی تصویر داگ را آسیب شناسی نموده و از ضریب انبساط و انقباض ملکولی آن خبردار شد و سپس می توان از انبساط و از هم گسیختگی ملکولی آن کاست و موزاییک ذرات داگ را کاملأ به یکدیگر نزدیک ساخت و یا می توان از التهاب ملکولی در سطح تصویر جلوگیری کرد. در شیوة میم داگ از علم الکترو مغناطیس برای ایجاد نظم الکترونی و از بین رفتن حفره ها و التهاب ملکولی استفاده می شودکه به آن "عمل القایی" می گوییم؛ لوحة سفید پس از انعقاد تصویر و قبل از شستشو و ظهور در زیر نور زرد، در معرض امواج الکترو مغناطیس قرار می گیرد و پس از الکترومغناطیس دادن به لوحه(عمل القایی)، عمل بی آمید انجام می یابد. استرلیزه نمودن سطح لوحه بوسیلة "اتانول" خالص قبل از استفاده از "مایع ارتقاء" ضروری می باشد؛ مایع ارتقاء از نظر علمی نوعی "آزئوتروپ" می باشد که از چندین مایع با نقطه جوش ثابت بدست آمده است و اتانول باعث تمیزی سطح لوحه و نشست یکنواخت مایع ارتقاء بر روی تصویر است. اتفاقی که پس از برخورد مایع مزبور با تصویر داگ می افتد، این است که تصویر حالتی کریستالی یافته 40 درصد کنتراست آن را بالا برده و فیلم محافظی روی تصویر تشکیل می گردد؛ این کریستالیزاسیون باعث می شود تصویر در زیر این پوشش کهربایی، عمری بیش از هزار سال بیابد و با لمس و حتی شستن داگ خراب نشود.
2- گام دیجیتال: لازم است یاد آورشویم که این شیوه با "دیجیتال داگرئوتیپ" که در غرب مورد استفاده قرار می گیرد پروسه ای متفاوت و مزیت بیشتری نسبت به آن شیوه دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد. اساس کلی دیجیتال داگرئوتیپ مبتنی بر استفاده از امکانات و تجهیزات دیجیتال برای تولید داگرئوتیپ است. فرایند این پروسه در غرب به این صورت می باشد: عکس بوسیلة دوربین دیجیتال تهیه می شود، در فتوشاپ ارتقاء یافته و پوزتیو آن بوسیلة پرینتر روی کاغذی نازک چاپ می گردد. این عکس روی لوحی از جنس نقرة خالص که تنها با کریستال یُد به نور حساس شده است قرار گرفته و به آن نور می دهند سپس در ادامه، راهداگرئوتیپ کلاسیک ادامه می یابد؛ یعنی با جیوهیا آمبرلیت ظهور می یابد، با هیپو به ثبوت می رسد و در پایان گلدینگ می شود. عکس بدست آمده، جلوه های همان داگرئوتیپ کلاسیک را دارد یعنی دارای دو بُعد نگاتیو و پزتیو می باشد. در روش گام دیجیتال به شیوة میم داگ، عملیات متفاوت و مترقی تر از روش غربی می باشدو تصویر حاصله، دارای تنها وجهة پزتیو بدون مزاحمت نگاتیو با کیفیت و کنتراستی برتر است. همچنین عملیات این شیوه کم خطر و ارزان تر می باشد. این گام، تنها بر استفاده از نگاتیو کاغذی یا تلقی برگرفته از پرینتر دیجیتالی استوار است وعامل انعقاد تصویر نیز دو نوع منبع نور می باشد: 1- انتقال بوسیلة نور آفتاب 2- انتقال بوسیلة نور مصنوعی از جنس حرارتی. در این پروسه مواد شیمیایی سمی همچمون جیوه، برومین، کلر که معمولأ در داگرئوتیپ سنتی استفاده می شد، کاربرد ندارد و تنها مادة سمی که از آن استفاده می شود یُد است که کنترل آن از دیگر موادی که نام بردیم ساده تر می باشد. عمل ظهور نیز در اینجا متفاوت است و نیاز به بخار جیوه ندارد، ظهور و ثبوت همچون گام قطبی، پس از عمل القایی (الکترومغناتیس دادن به لوحه) با استفاده از محلول هیپو سولفیت سدیم و ئیدرو سولفات آمونیاک عمل بی آمید انجام می یابد و پس از شستشوی لوحه با آب مقطر خالص (بدون سدیم) و خشک کردن آن، برای شستشوی کامل سدیم از سطح داگ،حماماتانول انجام می گیرد و در پایان بوسیلة مایع ارتقاء کریستالیزاسیون شدهو سپسدر مکانی عاری از گرد و غبار نگهداری می شود تا خشک گردد.
3- گام آنالوگ: این گام، بر اساس استفاده از نگاتیوهای آنالوگ که بر سه نوع نگاتیو استوار است، تشکیل یافته: 1- نگاتیو فیلم تخت 2- نگاتیو شیشه (کلودیون خشک) 3- نگاتیو کاغذی. و عملیاتی همچون گام دیجیتال دارد با این تفاوت که نگاتیو ها به صورت آماده از آرشیو هستند یا پس از عکسبرداری بصورت آنالوگ، با شیوة "آنالوگ داگرئوتیپ" که عملیاتی همچون گام دیجیتال دارد، تبدیل به داگ می شود.
4- گام سه بُعدی (گام تری دی 3D) : " تری دی داگ "، پروسه ای از زیرمجموعة " میم داگ " می باشد. در این شیوه از دو زیر مجموعة میم داگ (گام دیجیتال و گام آنالوگ) جهت ساخت نگاتیو و عملیات ثبوت استفاده می شود. اما تنها نحوة پوزدهی آن متفاوت از دو شیوة دیگر می باشد و آن بهره گیری از دستگاه " تری دی داگ " می باشد. این وسیله در این گام باعث ایجاد داگرئوتیپ سه بعدی خواهد شد. بازی جریان متناوب برق با یک تنگستن 300 واتی و فاصلة طلایی منبع نور با سطح لوحة داگ، همراه با فیلترهای مختلف، اساس ساختار دستگاه " تری دی داگ " می باشد. این دستگاه سال 1392ش/2013 م توسط محمد محمدزاده تیتکانلو اختراع شد.
چون داگرئوتیپ تولید شده در گام دیجیتال، گام آنالوگ و گام سه بعدی، تصویر دوم یک نگاتیو است، وجهة مثبت آن بر حالت کم جان منفی که سطح براق لوحه ایجاد می کند مسلط است و به همین دلیل نیاز به تأثیرات بخار جیوه جهت ظهور بُعد دیگر تصویر نمی باشد. وجهة دیگر داگرئوتیپ که منفی می باشد، به سختی در یک داگرئوتیپ میم داک قابل رؤیت است در حالیکه در داگرئوتیپ سنتی هر لحظه وجهة منفی تصویر همزمان با مثبت آن به چشم می آید. و همین نقطة مثبت پروسة میم داگ می باشد و عکس بدون ابهام نگاتیو به بیننده عرضه می شود و همین نکته در برگزاری نمایشگاه داگرئوتیپ حائز اهمیت است زیرا در نمایشگاه می بایستی تصویر ساکن و ثابت باشد و بخوبی روی دیوار ثابت دیده شود. در حالیکه به دلیل آمد و شد تصویر منفی و مثبت در یک داگرئوتیپ سنتی که از منظر دیداری یک عکس متحرک محسوب می گردد، باعث مشکلاتی برای برگزاری نمایشگاه می گردد و تماشاگر هنگام تماشای داگ، می بایستی مواضع خود را عوض نماید تا بتواند زاویة مناسب را برای دین تصویر بیابد. برای رسیدن به اکسپوز صحیح تصویر در ایجاد عکس میم داگ، چهار عنصر بسیار اهمیت دارد؛ 1- کادر بندی 2- ترکیب بندی 3- توجه به رنگ های موضوعی که قرار است تبدیل به سیاه و سفید گردد 4- توجه عمیق و جدی به نور؛ دیدن، بررسی، نورخوانی و مدیریت صحیح مشخصه های نوری. لازم به ذکر است چون طلاکاری تأثیری بر تصویر میم داگ ندارد، از مایع ارتقاء جهت محافظت از تصویر و کنتراست دهی استفاده می گردد.
ابداعات مکمل درعرصة میم داگ
برای تکمیل روش گام های "میم داگ" داگرئوتیپ، نیاز به ابداعات تکمیلی در این پروسه بود و در اینجا از مهمترین آنها نام می برم: 1- ابداع مایع ارتقاء و فیلم محافظ داگرئوتیپ به‌ جای کلراید طلا و گلدینگ، قابل استفاده در هر چهار گام میم داگ؛ (استفاده از عمل طلا کاری (گلدینگ) بر تصویر میم داگ تأثیری معکوس دارد و کنتراست تصویر را کم جان می نماید. همچنان که جیوه ای نمودن تصویر میم داگ، وجهة منفی عکس را برملا، نقاط مثبت را کم جان و عکس را ضایع می کند) 2- ابداع " دستگاه داگ‌ساز Dag maker apparatus " برای استفاده در روش میم داگ، گام دیجیتال و گام آنالوگ توسط اپراتور و متصدیان عکاسخانه ها برای ساخت عکس داگرئوتیپ 3- ابداع (لایة حساس کننده) جهت استفاده در دستگاه داگ ساز در گام دیجیتال و گام آنالوگ 4- ابداع " دستگاه پوزدهی Exposure Unit " جهت پوزدهی و انتقال نگاتیو دیجیتالی بر روی داگ 5- اختراع دستگاه " تری دی داگ 3D Dag " برای ساختن داگ سه بُعدی.
تاکنون در عرصة داگرئوتیپ با فرایند میم داگ، دو نمایشگاه برگزار گردیده است. نخستین نمایشگاه با عنوان "داگرئوتیپ" در موزة عکسخانة شهر تهران با عنایت و یاری بانو "مژگان طریقی" در بهار 1392اتفاق افتاد و سپس در مشهد، نگارخانة "آذر نور" میزبان دومین نمایشگاه با عنوان "داگرئوتیپ های شرقی" در پاییز همان سال بود. همچنین تاکنون سه پروژة داگرئوتیپ با عناوین "معماری باستانی"، "داگرئوتیپ مفاخر ایران" و "داگرئوتیپ هنرمندان معاصر" تولید شده است. نمایشگاهها و پروژه های داگرئوتیپ مذکور با مدیریت، و تهیه کننده گی "علیرضا محمدزاده"انجام یافته استو بدون کمک فکری و همه جانبة این هنرمند فرهیخته، امکان برگزاری نمایشگاه داگرئوتیپ در کشور ممکن نبود؛ پروژة بزرگ "داگرئوتیپ مفاخر ایران" که با تلاش، عشق و علاقة وافر وی به هنر و فرهنگ تولید گردید، خدمت بزرگی بود برای جاودانه نمودن تصویر مشاهیر کشور با پروسة داگرئوتیپ. ویژگی ها و خصوصیات بصری این پروژه ها، شمایل نگارانه همراه با نشانه ها و عناصر فرهنگی می باشد.
۲۵ دى
حمید غیور این را پاسخ داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گالری عکاسان جوان
» نمایشگاه گروهی عکس «فرم و محتوا» درخانه عکاسان جوان
... دیدن متن »
نمایشگاه گروهی عکس هنرجویان رسول اولیازاده در گالری عکاسان جوان برگزار می‌شود.
در این نمایشگاه که با موضوع فرم و محتوا برپا شده، آثار هنرجویان دوره‌های عکاسی خانه عکاسان جوان را به نمایش گذاشته می‌شود.
بر این اساس، فرشته موسوی تبار، بهمن نجفی، عزیز مهدی، پارسا صابرنیا، یاسمن ابوالصدق، مینا حسن پور، علی خاکسار، پریسا رهبری، سعید رضوانی، هما سروش و‌ هانیه مهرافزاد عکس‌های خود را به دیوار این گالری می‌آویزند.
نمایشگاه عکس گروهی «فرم و محتوا» پنج‌شنبه 25 دی ماه جاری ساعت 17 افتتاح می‌شود و بازدید از این نمایشگاه از 26 دی تا اول بهمن همه روزه از ساعت 11 تا 19 امکان پذیر است.
گالری عکاسان جوان در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان چهارم، شماره 3، واحد 3 واقع شده است.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
تور عکاسی دور ترکیه نوروز94 با محسن راستانی
ژیوار 88067126
zhiwaar.com


پ.ن :محسن راستانی هم که معرف حضور همه هست نیاز به تعریف نداره, اما در مورد ژیوار بگم که حدود یکسالی هست تورهای فرهنگی با هنرمندان میزاره, نغمه ثمینی, احمدپوری,حسن معجونی
مهسا علی پور ، iman azari و معصومه جعفری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس و عکاسی:

عکس یا فرتور نوعی تصویر است که بر اثر تابش نور بر یک سطح حساس به نور (معمولا فیلم عکاسی یا یک تصویرساز الکترونیکی مانند دستگاه جفت‌کننده بار یا تراشه‌ی سیموس (به انگلیسی: CMOS) به دست می‌آید. بیشتر فرتورها با استفاده از دوربین آنالوگ گرفته می‌شوند. دوربین آنالوگ از لنز برای واضح‌سازی طول موجهای مرئی نور در بازتولیدی که برای چشمان انسان رویت‌پذیر باشد استفاده می‌کند. فرآیند ساخت فرتور را عکاسی می‌گویند.
نخستین فرتور در سال ۱۸۲۶ یا ۱۸۲۷ میلادی به‌دست ژوزف نیسه‌فور نیپس ثبت شد
به هر کسی که عکاسی می‌کند و عکس می‌اندازد، عکاس گفته می‌شود. عکاس حرفه‎ای شغلش عکاسی است در حالی که عکاس غیر حرفه ای جهت علاقه و لذت‌بردن عکاسی می‌کند.
عکاسان حرفه‌ای ممکن است برای روزنامه‌ها و مجلات عکسبرداری کنند یا عکس‌های خود را جهت مصارف تبلیغاتی ... دیدن ادامه » بفروش برسانند. عکاسان برپایهٔ نوع عکس‌هایشان به دسته‌های گوناگونی همچون، عکاس پرتره، عکاس طبیعت، عکاس خبری، عکاس عروسی، عکاس ورزشی و... تقسیم می‌شوند.
وظیفهٔ عکاس در امر عکاسی استفاده از قدرت خلاقیت خود و چیره‌دستی در افزارمند شدن و استفاده از امکانات دوربین عکاسی است و یک عکاس موفق، باید هردو این وظایف را به خوبی انجام دهد.
عکاسی در لغت به معنای روش عکاسی و عکسبرداری است و همچنین به عمل و شغل عکاس نیز گفته می‌شود.
این هنر در اکثر زبان‌های جهان فتوگرافی خوانده می‌شود که ترکیبی از دو کلمهٔ یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است. بنابراین، فتوگرافی به معنای نقش کردن با نور است. عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ که در دو مرحله انجام می‌شود: نخست، بدست‌آوردن تصویر به وسیلهٔ دوربین و ثبت آن روی نگاتیو (فیلم) یا گیرنده تصویر الکترونیکی و دوم، ظاهر کردن تصویر مخفی حاصل از دوربین عکاسی و پایدارکردن آن.

در این فرآیند، دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور، مانند نگاتیو یا گیرنده تصویر، باعث می‌شود الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیا بر روی سطح حساس به نور (نقره کلرید یا گیرنده) تأثیر گذارد و باعث ثبت تصاویر گردد.
عکاسی دارای سه جنبهٔ علمی، صنعتی و هنری است؛ به‌عنوان یک پدیدهٔ علمی متولد شد، به‌شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان هنر تثبیت شد. عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده‌است، بلکه نتیجهٔ تلاش بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف و اکتشافات و نوآوری‌های آنان در طول تاریخ است و سال‌ها قبل از اختراع عکاسی، اساس کار دوربین عکاسی وجود داشته‌است اما اولین تصویر لیتوگرافی نوری در سال ۱۸۲۲ میلادی توسط مخترع فرانسوی، ژوزف نیسه فور نیپس تولید شد و پس از آن توانست عکسی دائمی از طبیعت به نام اصطبل و کبوترخانه را خلق کند. او با همکاری لوئی داگر، آزمایش‌هایی را بر ترکیبات نقره براساس یافته‌های یوهان هاینریش شولتز انجام دادند و داگر در سال ۱۸۳۷ توانست روش داگرئوتایپ را اختراع کند.
تئوری عکس رنگی سه‌رنگ، توسط جیمز کلرک ماکسول در سال ۱۸۵۵ پیشنهاد شده بود. برپایهٔ نظریهٔ او، نور مرئی از سه رنگ اساسی قرمز، سبز و آبی، تشکیل شده‌است. پس فیلمی از سه لایه ساخت که هر لایهٔ آن نسبت به یکی از سه رنگ‌های اولیه حساس بود و توانست نخستین عکس‌رنگی را در سال ۱۸۶۱ به ثبت برساند.
جورج ایستمن در سال ۱۸۸۴ میلادی فیلم رول را که فیلمی از جنس پلاستیک آغشته به امولسیون ژلاتینی است را ابداع کرد و با ساخت دوربین جعبه‌ای در سال ۱۸۸۸، عکاسی را برای مردم عادی مقرون به صرفه نمود و تحول مهمی در عکاسی ایجاد کرد. ادوین لند نوعی دوربین آنالوگ ظهور فیلم فوری موسوم به دوربین پولاروید را اختراع کرد که بلافاصله پس از عکسبرداری، نسخهٔ چاپ‌شدهٔ عکس را پرینت می‌کردند و عکس گرفته‌شده یک دقیقه بعد و در مدل‌های جدیدتر تا چند ثانیه بعد، قابل رویت بود.
در عکاسی آنالوگ، باید تمامی تدبیرات اعمّ از: اصلاح رنگ، نور و کنتراست را قبل از نوردهی انجام داد. چون تقریباً بعد از نوردهی و ظهور فیلم، در این خصوص کار زیادی نمی‌شود انجام داد. ظهور در عکاسی به معنای مواجهه دادن فیلم عکاسی یا کاغذ عکاسی با مواد شیمیایی است که باعث تبدیل شدن فیلم به یک تصویر منفی (نگاتیو) یا مثبت (اسلاید)، و یا کاغذ به تصویر عکس می‌شود در حالی که عکاسی دیجیتال به فرآیند ثبت تصاویر به وسیلهٔ دریافت و ثبت نور برروی سطح حساس به نور سنسور الکترونیکی گفته می‌شود. الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیاء بر روی سطح حساس به نور سنسور تأثیر می‌گذارد و باعث ثبت تصاویر می‌گردد.
۱۸ دى
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
چند جمله زیبا در مورد عکاسی از پل مارتین لستر هدف واقعی، آموختن عکاسی نیست. هدف این است که چگونه زندگی را زندگی کنیم.
هدف این نیست که سوژه ها را طور دیگری نشان دهی. بلکه این سوژه ها هستند که عکاس را تغییر می دهند.
آن گاه با موضوع یکی خواهی شد که از روزن دلت به آن نگاه کنی، نه فقط از پشت دوربین به عنوان یک ابزار.
نوع عکس هایی که می گیری، موضوعاتی را که انتخاب می کنی، شخص درون ات را آشکار می کنند. اینکه چه قدر به موضوعات نزدیک می شوی، فاش می کند که چه قدر قصد نزدیک شدن به خودت را داری.
هرگز از یاد مبر که چه حس بیگانه ای است وقتی دستگاهی بر صورت یک شخص ظاهر می شود. آگاه و حساس باش که پیوند بین روح عکاس و موضوع مقدم است بر عمل مکانیکی ثبت تصاویر.
تو آن چیزی هستی که احساس می کنی. تو آن چیزی هستی که می بینی. از عکاسی برای جدا کردن خود از آنچه که احساس می کنی استفاده ... دیدن ادامه » نکن. نترس، ببین آنچه را که حس می کنی.
کار عکاس تنها با گرفتن عکس پایان نمی یابد. او وظیفه دارد تا تجربه بصری خویش را به هر بیان ممکن با دیگران در میان نهد. و این بسیار عالی است.
۱۸ دى
معصومه جعفری این را پاسخ داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
باسلام معرفی کتاب عکس رستاخیز در ارمنستان مولف محمد محمد زاده تیتکانلو.(داگرین محبوب ایران)بیشتر درزمینه سفر ایشان درسال 1388وعکاسی ازروستاها وشهر ایروان و....شرح در کتاب هست.
۱۶ دى
امیر صابرنعیمی و معصومه جعفری این را پاسخ داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
معرفی کتاب

کتاب کهن پرتره های تاریخ عکاسی ایران

مولف :محمد محمد زاده (تیتکانلو) داگرین معاصر ایران
۱۴ دى
احمد قهرمانی ، معصومه جعفری و نادر این را پاسخ داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
راز موفقیت از زبان سقراط
مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست ؟
سقراط به او گفت: فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفقیت را به تو بگویم. صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت.
سقراط از او خواست که دنبالش به راه بیفتد. جوان با او به راه افتاد. به لبه رود رسیدند و به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد. جوان نامیدانه تلاش کرد خود را رها کند، اما سقراط آنقدر قوی بود که او را نگه دارد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را خلاصی بخشد. همین که به روی آب آمد، اولین کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه‌اش فرو فرستاد. سقراط از او پرسید زیر آب چه چیزی را بیش از همه مشتاق بودی؟ گفت: هوا .
سقراط گفت: هر زمان که به همین میزان که اشتیاق ... دیدن ادامه » هوا را داشتی موفقیت را مشتاق بودی تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ موفقیت راز دیگری ندارد .
بهره‌وری زمان
در یک سحرگاه سرد ماه ژانویه، مردی وارد ایستگاه متروی واشینگتن دی سی شد و شروع به نواختن ویلون کرد.این مرد در عرض ۴۵ دقیقه، شش قطعه از بهترین قطعات باخ را نواخت. از آنجا که شلوغ‌ترین ساعات صبح بود، هزاران نفر برای رفتن به سر کارهایشان به سمت مترو هجوم آورده بودند. سه دقیقه گذشته بود که مرد میانسالی متوجه نوازنده شد. از سرعت قدم‌هایش کاست و چند ثانیه‌ای توقف کرد، بعد با عجله به سمت مقصد خود براه افتاد. یک دقیقه بعد، ویلون‌ زن اولین انعام خود را دریافت کرد. خانمی بی‌آنکه توقف کند یک اسکناس یک دلاری به درون کاسه‌اش انداخت و با عجله براه خود ادامه داد. چند دقیقه بعد، مردی در حالیکه گوش به موسیقی سپرده بود، به دیوار پشت‌ سر تکیه داد، ولی ناگهان نگاهی به ساعت خود انداخت وبا عجله از صحنه دور شد، کسی که بیش از همه به ویلون زن توجه نشان ... دیدن ادامه » داد، کودک سه ساله‌ای بود که مادرش با عجله و کشان کشان بهمراه می‌‌برد. کودک یک لحظه ایستاد و به تماشای ویلون‌زن پرداخت، مادر محکم‌تر کشید و کودک در حالی‌که همچنان نگاهش به ویلون‌زن بود، بهمراه مادر براه افتاد، این صحنه، توسط چندین کودک دیگر نیز به همان ترتیب تکرار شد، و والدین‌شان بلا استثنا برای بردن‌شان به زور متوسل شدند.
در طول مدت ۴۵ دقیقه‌ای که ویلون‌زن می‌نواخت، تنها شش نفر، اندکی توقف کردند. بیست نفر انعام دادند، بی‌آنکه مکثی کرده باشند، و سی و دو دلار عاید ویلون‌زن شد. وقتیکه ویلون‌زن از نواختن دست کشید و سکوت بر همه جا حاکم شد، نه کسی متوجه شد. نه کسی تشویق کرد، ونه کسی او را شناخت. هیچکس نمی‌دانست که این ویلون‌زن همان "جاشوا بل" یکی از بهترین موسیقیدانان جهان است، و نوازنده‌ی یکی از پیچیده‌ترین قطعات نوشته شده برای ویلون به ارزش سه ونیم میلیون دلار، می‌باشد. جاشوا بل، دو روز قبل از نواختن در سالن مترو، در یکی از تاتر های شهر بوستون، برنامه‌ای اجرا کرده بود که تمام بلیط‌هایش پیش‌فروش شده بود، و قیمت متوسط هر بلیط یکصد دلار بود.
این یک داستان حقیقی است، نواختن جاشوا بل در ایستگاه مترو توسط واشینگتن‌پست ترتیب داده شده بود، و بخشی از تحقیقات اجتماعی برای سنجش توان شناسایی، سلیقه و الوویت‌‌های مردم بود.
نتیجه: آیا ما در شرایط معمولی و ساعات نا‌مناسب، قادر به مشاهده و درک زیبایی هستیم؟ لحظه‌ای برای قدر‌دانی از آن توقف می‌کنیم؟ آیا نبوغ و شگردها را در یک شرایط غیر منتظره می‌توانیم شناسایی کنیم؟
یکی از نتایج ممکن این آزمایش می‌تواند این باشد، اگر ما لحظه‌ای فارغ نیستیم که توقف کنیم و به یکی از بهترین موسیقیدانان جهان که در حال نواختن یکی از بهترین قطعات نوشته شده برای ویلون، است، گوش فرا دهیم، چه چیزهای دیگری را داریم از دست می‌دهیم؟
۱۴ دى
ساناز نوری ، سوره ص. و معصومه جعفری این را پاسخ داده‌اند
سلام معصومه جان
جسارتا اجازه هست من یه پیشنهاد کوچیک بهتون بدم ؟
این صفحه عکاسی خیلی خلوت هست اکثرا داره خاک میخوره خواستم پیشنهاد بدم شما که رشته تون عکاسی هست بد نیست مقاله های تخصصی یا نکات ضروری این حرفه رو اینجا به اشتراک بذارید تا همه استفاده ... دیدن ادامه » کنن چون حیف هست متاسفانه در تیوال بخش های سینما و تآتر و تازگی ها خوشبختانه صفحه موسیقی فعال زیاد داره بقیه ش داره حروم میشه و واقعا حیفه :)
۱۴ دى
چشم دوست عزیز اتفاقا منم خیلی دوس دارم مطالب عکاسی رو...
۱۴ دى
ویدئوی این اجرا در مترو در یوتیوب هست. از پارتیتاهای باخ است و واقعا آدم حیرت میکنه که چطور کسی متوجه نشد. البته یک دختر خانم تا آخر آن پارتیتا صبر می‌کند و با شیفتگی گوش می‌کند و در پایان به جاشوا بل می‌گوید که واقعا لذت برده و تحسین‌برانگیز بوده است ... دیدن ادامه » با نوعی حس حیرت. البته او جاشوا بل را نمی‌شناسد.
البته نکته‌ای که هست اینست که موسیقی باخ نیاز به تمرکز و حداقل اندکی درنگ دارد که زیبایی‌اش درک شود و در حال گذر و دویدن برای رسیدن به مترو شاید سخت باشد فهمیدنش.
۱۶ دى
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
تیوال استانها
» نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان خراسان رضوی برگزار شد
... دیدن متن »

تیوال: نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان خراسان رضوی در سالن عروسکی مجتمع امام رضا (ع) مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این مجمع، اساتید و پیشکسوتان عکاسی خراسان نیز حضور داشتند و پس از سخنرانی سید مرتضی لطفی ریاست انجمن ، استاد محمد محمدزاده تیتکانلو مختصری در رابطه با هویت عکاسی سخن راند و از برگزاری نخستین ورک شاپ "دیجیتال داگرئوتیپ" در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

معصومه جعفری این را خواند
رسول نکوئی و محمد جواد عبدی این را دوست دارند
مرسی استاد عزیزم.حضورشماباعث افتخار درکشور وشهرمان است.
۲۳ آذر
سلام به همه عکاسان عزیز. بنده هم آغاز به کار انجمن رو تبریک میگم و برای همه دوستان آرزوی موفقیت دارم.
۱۳ دى
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
تیوال استانها
» نخستین ورک شاپ عکاسی تئوریک معلولین جهان برگزار شد
... دیدن متن »

محمد جواد عبدی - تیوال: ورک شاپ تئوریک عکاسی معلولین برای نخستین بار در جهان توسط «محمد محمدزاده تیتکانلو» برگزار شد.

به گزارش تیوال به نقل از آرتنا، نخستین ورک شاپ تئوریک عکاسی معلولین در نمایشگاه جشنواره استانی معلولین با عنوان «نگاه» در نگارخانه چارسوق هنر کوهسنگی مشهد توسط معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی به مناسبت روز جهانی معلولین برگزار شد.

در این کارگاه نظریه های علمی، روانشناسانه و فلسفی به صورت تئوریک در رابطه با شیوه ثبت تصویر توسط عکاسان معلول شرکت کننده در جشنواره از سوی «محمد محمدزاده تیتکانلو» مطرح شد.

استاد محمدزاده به صورت تخصصی در رابطه با عکسهای معلولین بینایی، معلولین ذهنی ، معلولین جسمی حرکتی و معلولین شنوایی که هر یک ناخودآگاه شیوه بیانی خاصی برای ثبت تصویر دارد و در رابطه با هنر عکاسی معلولین بر پایة ضمیر ناخود آگاه فردی و جمعی هنرمند و تأثیر نوسانات آن نسبت به شدت و ضعف معلولیت در هنر ذاتی و غیر ذاتی آنان صحبت کرد.

باسلام واحترام وخسته نباشید خدمت شما استاد فرزانه
نمایشگاه جذابی بود من فهمیدم معلولیت محدودیت نیست وما می توانیم..
۱۸ آذر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
افتتاح نمایشگاه عکس‌های رامتین روزی‌طلب در خانه هنرمندان ایران
» خوابیدن در طبیعت؛ سوژه عکس‌های هنرمند شیرازی شد
... دیدن متن »
نمایشگاه عکس‌های رامتین روزی‌طلب با عنوان «خواب در طبیعت»، جمعه 14 آذر در نگارخانه پاییز خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در این نمایشگاه 5 سوژه درخت، آتش، ابر و ماه، برف و سنگ دست‌مایه هنرمند عکاس بوده و در نهایت 15 اثر رنگی و سیاه سفید در ابعاد 70 در 105 سانتیمتر در این نمایشگاه پیش روی مخاطب قرار گرفته است.

روزی‌طلب متولد سال 1362، اهل و ساکن شیراز است. او طراح گرافیک، عکاس و مدرس دانشگاه است. این هنرمند در سال 1385 استودیو طراحی گرافیک و عکاسی صنعتی مداد سفید را در شیراز تاسیس کرد و مدیر گروه عکاسی آموزشگاه علوم سینمایی نما در این شهر نیز هست. او سابقه برگزاری بیش از 3 نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از 4 نمایشگاه گروهی را دارد و نمایشگاه حاضر، نخستین نمایشگاه انفرادی او در تهران محسوب می‌شود.

عکس‌های این هنرمند بیشتر تکیه بر تک عنصر دارد و ترکیب‌بندی آثار به نحوه قرار‌گیری آن تک عنصر مثلا درخت در کادر بستگی دارد. در واقع زمینه‌ای که عنصر اصلی هر عکس در آن قرار داشته، تنها نقش پس‌زمینه تکمیل‌کننده را بر عهده دارد و به خودی خود دیده نمی‌شود.

عناصر اصلی عکس‌ها، به عنوان مثال برف، در گستره‌ای وسیع و بی‌حاشیه در ارتباط با مخاطب قرار داده شده است و در واقع هنرمند عکاس با ماندن در طبیعت کادرهایی یکسان اما با موقعیت‌هایی متفاوت از یک موضوع را به تصویر کشیده است. عکاس در کمین نشسته تا آتش شعله بگیرد، به اوج برسد و آرام بگیرد. اصولا روزی‌طلب در ارتباط نزدیک با محیط پیرامون خود قرار دارد تا آنجا که از نام مجموعه‌های دیگرش نیز می‌توان دریافت؛ عکس‌های خیابانی، وسوسه‌های نور، یک طیبعت ساده، خواب در طبیعت و ...

عکاس برای ثبت این عکس‌ها به دنبال لوکیشن خاصی نرفته بلکه مناظری روزمره و یا در دسترس عموم را در نگاهی شخصی به قاب نمایشگاه کشانده است او که به عکاسی فیگوراتیو علاقه‌مند است، در عناصر طبیعت به دنبال فرم‌های فیگوراتیو می‌گردد و آنها را در شعله‌های آتش، فرم ابرها، منحنی برف بر روی سطوح ناصاف، اشکال خفته در صخره‌ها و پیچش‌های تنه درخت پیدا می‌کند.

عکس‌های این نمایشگاه به سبب پرداختن به تک عنصر، جنبه دکوراتیو نیز پیدا کرده است و از این رو مخاطب را به خرید عکس، مقوله‌ای که کمتر از سایر هنرهای تجسمی مورد اقبال بوده است، تشویق می‌کند. داشتن پنجره‌ای که رو به شبی مهتابی باز شده، دریچه‌ای رو به سپیدی برف و یا قابی که حرارت آتش از آن زبانه می‌کشد، مفاهیمی هنری است که در عین حال می‌تواند مورد استقبال عموم قرار گیرد و هر کس از نگاه خود بتواند پای آن بنشیند.

روزی‌طلب معتقد است:‌ عکاسی امروز با وجود امکانات زیاد، عکاسی سختی محسوب می‌شود زیرا خیلی‌ها گوشی‌های تلفن همراهی دارند که عکس با کیفیت می‌گیرد و یا دوربین‌های کامپکت خوب در اختیار دارند، در نتیجه در عکاسی امروز چیزی که مهم است، نگرش هنرمند عکاس است و اینکه به چه چیزی فکر می‌کند و دنبال چه می‌گردد.

آثار این نمایشگاه، ادیشن دوم از 5 ادیشنی است که رامتین روزی‌طلب برای هر اثر در نظر گرفته است. این ادیشن یک میلیون تومان قیمت گذاری شده است. آثار به صورت چاپ عکس ارائه شده و پرینت نیستند که از این نظر ارزش بیشتری را دارا هستند.

علاقه‌مندان برای دیدن از این نمایشگاه می‌توانند تا 21 آذرماه همه روزه از ساعت 13 تا 20 به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، نگارخانه پاییز مراجعه کنند.
سارگل ، سروناز صدر و کیمیا TAV این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
امروز می خواهم صد نکته از چیزهایی که درباره ی عکاسی یاد گرفتم را با شما در میان بگذارم، این نکات امیدوارم که ذوق عکاسی را در شما زنده کند.

1.هیچ وقت عکاسی را برای شهرت انتخاب نکنید.

2.از کاری که می کنید لذت ببرید.

3.همیشه آماده باشید چون ممکن است لحظه ی ثبت یک غروب دیدنی را به خاطر تمام شدن باتری ها از دست بدهید.

4همیشه یک لباس گرم همراه خود داشته باشید.

5.هنگام گرفتن عکس به افکار و قلب خود گوش کنید.

6.اهدافی را برای خودتان تعیین کنید.

7.نکاتی را راجع به عکاسی برای خود یادداشت کنید چون نوشتن هم نوعی یادگیری است.

هیچ ... دیدن ادامه » وقت بدون سه پایه به عکاسی نروید.

از موفقیت های کوچک لذت ببرید.

سعی کنید با سوژه عکس ارتباط برقرار کنید.

سوژه را اول با قلبتان ببینید بعد با دوربین.

همیشه خونسرد باشید.

خودتان را دست بالا بگیرید.

منظره ها فوق العاده اند.

خودتان را وقف عکاسی کنید اما هیچ وقت زیاد از حد به خودتان سخت نگیرید.
به انجمن عکاسان بپیوندید.

دوربین خود را تمیز نگه دارید.

هیچ وقت خودتان را در مورد مسایل خوب یا بد با کسی مقایسه نکنید.
سبک عکاسی خودتان را داشته باشید.

سعی کنید بیشتر دقت کنید و کمتر عکس بیهوده بیندازید.

یاد بگیرید انتقاد پذیر باشید.

خلاقیت به خرج دهید.

از کار دیگر عکاسان الهام بگیرید.

صادقانه و محترمانه انتقاد کنید.

از اطرافیان خود نظر خواهی کنید.

از سبک عکاسان دیگر تقلید نکنید.

شجاع باشید.

حد خودتان را بدانید.

لنز ?? mm بینظیر هست!

از خودتان عکس بگیرید.

کتاب هایی راجع به عکاسی بخوانید.

برای اینکه عکاس خوبی برای مناظر باشید, یک نفر را در آن بگنجانید (حتی خودتان).

موقعیت هر عکسی پیش بینی نشدنی است.

حواستان به منحنی S و خطوط باشد در عکستان باشد.

همیشه با فرمت خام (RAW) عکس بگیرید.

سنسورهای دوربین را تمیز کنید تا قبل از هر کار وقتتان را نگیرد.

دنبال سوژه هایی بروید که به نظر زیبا و جذاب می آیند.

زمان می برد تا عکاس خوبی شوید.

بهترین امکانات و وسایل همانی است که دارید.

نمی توانید از همه چیز عکس بگیرید.

با خلاقیتتان روی قوانین عکاسی پا بگذارید اما روی دوربین تان نه J
به قسمت های مختلفی از سوژه که نور به آنها می تابد توجه کنید.

قاب بندی عکس را کنترل کنید.

ابرها, به زیبایی مناظر می افزایند.

یک صفحه ی اینترنتی برای عکس هایتان بسازید.

تحسین را بپذیرید و تشکر کنید
گفتن ” عکس خوبیه ” در نظرات, خیلی درست نیست.

” عالیه ” هم خیلی رایج نیست. بهتر است بگویید چه چیزی در یک عکس نظر شما را جلب کرد و یا از آن خوشتان نیامد.

دید شما دید دوربین نیست.

بعد از اظهار نظرتان درمورد یک عکس, سوالی بپرسید تا گفتگوی کوتاهی با عکاس آن داشته باشید.

هر چند وقت یک بار مروری بر آثارتان داشته باشید. هرچه بیشتر سعی کنید, کارهای ارزشمندتری ارائه می دهید.

همیشه نقطه ی کانونی ( قسمتی که در عکس چشمگیر است ) را مشخص کنید.

هیچ چیزی بهتر از یک عکس بد نیست.

همه از کم شروع می کنند.

نظرتان راجع به عکاسی خیلی مهم است.

اظهار نظر شما باید جالب و قابل تامل باشد.

راجع به تجربه های خود با سوژه هایتان صحبت کنید.

عکسی مفهومی بیندازید.

در مذاکرات مربوط به عکس شرکت کنید.

قبل از شروع کار = خودتان را برای بهترین نتیجه آماده کنید.

گاهی تا جایی که امکان دارد از وسعت نوردهی عکس بگیرید.

بعضی وقت ها از photomatix (نرم افزار کار با تصاویر HDR ) استفاده کنید, HDR ها معمولا ترکیب بهتری دارند.

همیشه یادتان باشد چه چیزی شما را به سمت عکاسی می کشد.

هیچ وقت از کسی که راضی نیست از او عکس گرفته شود, عکس نگیرید – اجازه بگیرید.

همیشه دور تا دور خود را ببینید. گاهی بهترین سوژه پشت سرتان است.

همه چیز دست عکاس است نه دوربین.

ایرادی ندارد اشتباه کنید. هرچه بیشتر اشتباه کنید, بیشتر درس می گیرید.

اگر ایده ای به ذهنتان رسید و فکر کردید که شدنی نیست – باز هم انجامش بدهید. اگر شک کردید – باز هم عکس بگیرید.

یاد بگیرید که هنگام گرفتن عکس به نمودارها ( Histograms ) نگاه کنید چون اطلاعات خیلی مهمی راجع به عکس به شما می دهند.

کار با دوربین تان را بلد باشید تا وقتتان را هنگام عکاسی از دست ندهید.

اغلب اوقات عکس بگیرید.

به خودتان ایمان داشته باشید.

از کثیف شدن نترسید.

به کیفیت عکس توجه کنید.

عکس های شما طرحی خاص از روحیات شما هستند.

تنظیمات ISO را دوباره چک کنید.بهتر است که زودتر متوجه تنظیمات اشتباه شوید.
از نظرات طولانی و تامل برانگیز تشکر کنید.

به LCD تان اعتماد نکنید. معمولا پر نورتر و واضح تر از اصل عکس است.

مموری دوربین را خالی نگه دارید چون به آن احتیاج پیدا خواهید کرد.

حتی زمانی که دوربین همراهتان نیست, از لحظات زیبا لذت ببرید.

همیشه نیم ساعت قبل از طلوع و غروب خورشید به محل عکس برداری برسید, عجله اصلا خوب نیست.

محدودیت های فکری و فیزیکی خود را کم کنید. هرگاه فکر کردید که دیگر کافی است, چند عکس دیگر بگیرید.

به وضعیت آسمان نگاه کنید. و صبر کنید تا آنچه می خواستید در پس زمینه قرار بگیرد.

بیشتر اوقات به همان جای قبلی بروید. کوهستان در نورهای مختلف نمای متفاوتی دارد.

عکس هایتان را در سایز های بزرگ چاپ کنید, خوشتان خواهد آمد.

مانیتورتان را تنظیم کنید. کار با مانیتوری که درست تنظیم نشده مانند بودن کنار کسی است که قابل اعتماد نیست. نتیجه ی خوبی نخواهد داشت.

به این که ممکن است دیگران چه فکری راجع به عکس هایتان بکنند اهمیت ندهید.

اگر آن را دوست دارید چاپ اش کنید.

هیچ وقت خود را سرزنش نکنید. از اشتباهات درس بگیرید و به راهی که پیش رو دارید فکر کنید نه پشت سر.

با تنبلی بجنگید! خلاقیت از نظم بوجود می آید.

از خودتان بپرسید ” می خواهید چه چیزی را در عکس نشان دهید؟ “
همیشه سعی کنید آنطرف قضیه را هم ببینید. ایده های جدیدی برای عکاسی پیدا کنید و از خودتان بپرسید “چرا که نه؟ “
دنبال یک استاد بگردید.

عکاسی هیچ وقت هدر دادن زمان نیست.

هر کاری فراز و نشیبی دارد. کار را بخاطر یک حس اشتباه رها نکنید.

همیشه کسانی هستند که از کار شما ناراضی اند.

Henri Cartier-Bresson راست می گفت “??,??? عکس اول شما بدترین ها هستند.”
دوربین بهتر, عکس های بهتر را تضمین نمی کند.

همیشه چاپ شده ی عکسی که می اندازید را در نظر داشته باشید.

عکاسی منصف است. به نسبت کیفیت عکسی که می اندازید معروف می شوید.

مگر اینکه عکس هایتان به سرقت بروند که در این صورت, راهی برای ارتقاء کارتان نخواهید داشت.


یک لیست ??? موردی خودتان بنویسید!!!
از مواردی که گفته شد چیزی یاد گرفتید؟
خوشحال می شوم اگر نظراتتان را با من در میان بگذارید

ممنونم . ماه منیر
۱۳ آذر
@ حمید غیور: ممنونم از پاسختون... البته نیازی به باور نداره این قضیه,چیزی ست کاملآ بدیهی :)
من مسآله م با "هـمـیـشـه" ی جمله بود!
سوآلو خوب مطرح نکردم :-)
۱۳ دى
واقعا ممنون

من تازه عکاسی رو شروع کردم.یجورایی به این نکته ها که

گفتین نیاز داشتم

خیلی خوب میشه اگه بازم تجربیاتتونو با ما رد میان بزارین
۱۳ دى
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سلام.چطوری عکس تو صفحه عکس آپلود کنم؟
۳۰ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
» «عکس و زندگی روزمره شهری» در خانه هنرمندان ایران
... دیدن متن »
نشست «عکس و زندگی روزمره» چهارشنبه 28 آبان در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نخستین نشست از سلسله نشست‌های هنر و زندگی روزمره شهری با همکاری خانه هنرمندان ایران و سازمان زیباسازی شهر تهران با حضور دکتر عباس کاظمی، حامد کیا و علی کاوه برگزار شد.

سخنران اول این نشست دکتر عباس کاظمی بود که محور صحبت‌های خود را حول مفهوم و نظریه‌های زندگی روزمره عنوان کرد و با بیان اینکه می‌خواهیم ببینیم چگونه می‌توان از این منظر عکس را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مطالعات زندگی روزمره که در واقع حوزه‌ای میان رشته‌ای محسوب می‌شود سه پارادایم کلی وجود دارد که یکی از آنها به فهم زندگی روزمره پرداخته و رویکرد تفسیری دارد، دیگری زندگی روزمره را نقد کرده و آن را مسخّر ارزش‌های سرمایه‌داری می‌داند و پارادایم سوم از دل زندگی روزمره پروژه مقاومت را دنبال می‌کند و معتقد است که به کمک خلاقیت‌های زندگی روزمره می‌توان به مبارزه سرمایه‌داری رفت. وی در ادامه گفته‌هایش امر معمولی را هسته مرکزی این مطالعات دانست و گفت: در این‌صورت فرهنگ را باید از منظر امر معمولی شناخت و پیامد چنین نگاهی این است که مرزبندی‌های سابق به‌هم ریخته و اینکه چه چیزی ارزش مطالعه دارد دچار دگرگونی می‌شود.

این استاد دانشگاه با تعریف امر معمولی در مقابل امر ملال آور و امر شگفتی‌ساز، به بحث در مورد بُعد جدیدی از نمایش زندگی روزمره به کمک هنر پرداخت و گفت: با محور قرار دادن امر معمولی، نمایش زندگی روزمره دیگر صرفا به‌دست هنرمندان انجام نمی‌شود بلکه این‌بار آدم‌های معمولی هستند که به نقش‌آفرینی هنری دست می‌زنند و رابطه میان زندگی روزمره و عکس نیز از همین امر نشات می‌گیرد. در این‌صورت هم می‌توان به بررسی چگونگیِ بازنمایی زندگی روزمره از خلال عکس‌ها پرداخت، و هم چگونگی ورود عکس به زندگی روزمره و اثرگذاری در آن زندگی روزمره را مورد بررسی قرار داد. در حالت نخست سه رویکرد عمده وجود دارد که عبارتند از رویکرد آلبومی به عکس، رویکرد دوم که به عکس به‌عنوان هنر متعهد و رهایی‌بخش می‌نگرد و به‌دنبال نشان دادن تضادها و تناقضات زیستن در دنیای سرمایه‌داری است، و رویکرد سوم که به مطالعات فرهنگی عکس مربوط است و بازنمایی را اساسا در پیوند با امر دروغین می‌داند.

کاظمی در خصوص چگونگی تاثیرگذاری عکس در زندگی روزمره، با اشاره به این‌که عکس در واقع یک امر زبانی است که با تولید معنا جهان اطراف ما را می‌سازد، گفت: کاربرد عکس در دوران جدید به مدد تکنولوژی‌های دیجیتال دچار دگرگونی شده و در واقع حالت آئینی خود را از دست داده است؛ تولید و مصرف آن به امری معمولی تبدیل شده، موضوع آن نیز امر معمولی است، و خالقان آن نیز نه هنرمندان بلکه قهرمانان زندگی روزمره یعنی مردم معمولی هستند.

این استاد دانشگاه سپس به برشمردن پیامدهای چنین موضوعی پرداخت و ادامه داد: در این‌صورت می‌بینیم که عکس از حد یک یادگاریِ صرف فراتر رفته و ابزار انتقال معنا و احساسات شده و هویت‌بخش می‌گردد. این وضعیت بر عطش خودبیانگریِ طبقه متوسط افزوده و مرز بین امر خصوصی و امر عمومی را به‌هم ریخته است. معنای خاطره نیز دچار تغییر شده و دیگر به گذشته‌های دور ارجاع نمی‌دهد. عکس‌های دیجیتالِ امروزین فاقد هاله مقدس دیروز بوده و روایت‌گری زندگی ما را برعهده گرفته‌اند. کاظمی در پایان گفته‌هایش این گفته‌ی والتر بنیامین را که «انسان‌ها در عصر مدرن توان قصه‌گویی و تبادل تجربه‌های جمعی را از دست داده‌اند» بی‌معنا دانست، چرا که به اعتقاد وی انقلاب دیجیتالیِ عکس‌ها قصه‌گوییِ تازه‌ای را آغاز کرده است.

سخنران بعدی این مراسم حامد کیا بود که به ارائه مقاله‌ای با عنوان «عکاسی دیجیتال، وقتی چشمان ناصرالدین‌‌شاه باز می‌شود» و توضیح نتایج یک مطالعه موردی در خصوص نقش تصویر و عکس در اینستاگرام در زندگی روزمره ایرانی پرداخت و گفت: خودبیانگری نیاز زندگی روزمره طبقه متوسط ایران است و با جهان ارتباطات نیز پیوند خورده است. زندگی روزمره ایرانی در دهه هشتاد از طریق سه فضای متصل به هم عکس را وارد زندگی کرده است. نخست حوزه احساسات و خودبیانگری که عکس به‌عنوان داده تولید می‌شود تا به‌دست مخاطب فیسبوکی برسد. بخش دوم را امید دیجیتالی می‌نامم که به عدم وجود منابع هویت بخش بیرونی و در نتیجه بازگشت به بدن و نمایش اغراق‌آمیز آن به‌عنوان یک منبع درونی مربوط می‌شود. و بخش سوم با فضاهایی مرتبط است که در آنها عکس گرفته و آپلود می‌کنیم که عبارتند از فضاهای اوقات فراغتی مثل تورهای مسافرتی، فضای گروه‌های دوستی، فضای درون اتومبیل، مهمانی‌ها، دانشگاه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و اتاق خواب افراد. وی خودبیانگری در این فضاها را مهم‌ترین مساله زندگی امروز دانست که در ارتباط مستقیم با عکس قرار می‌گیرد.

سخنران پایانی این مراسم علی کاوه بود که به معرفی پروژه عکاسیeveryday Iran در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداخت و گفت: رسانه‌های غربی به ایران به چشم یک کشور جهان سومی نگریسته و تصویر خاصی از ایران ارائه می‌دهند که بخشی از این امر به تصاویری مربوط می‌شود که توسط عکاسان ایرانی در اختیار این رسانه‌ها قرار می‌گیرد. در واقع این رسانه‌ها از میان تصاویر عکاسان ایرانی دست به گلچین زده و تصاویری را انتخاب می‌کنند که قادر باشند تصویر موردنظر آنها از ایران را به مردم دنیا عرضه کند. وی که به‌طور هم‌زمان در حال ارائه تصاویر مختلفی برای حاضرین در سالن بود، هدف پروژه عکاسی everyday Iran را ارائه تصویری واقعی از ایران با همه‌ی تنوع‌های درونی آن به مردم دنیا دانست که تصمیم‌گیری، انتخاب و قضاوت را بر عهده شخص بیننده قرار می‌دهد. کاوه در پایان گفته‌هایش با بیان اینکه در مدت زمان کوتاهی توانسته‌ایم مخاطبان بسیاری را جذب صفحه‌ی این پروژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام کنیم، گفت: در گذشته امکان نمایش چنین تصاویری طرفا از طریق وبلاگ‌های عکاسی مجلات معتبر غربی امکان‌پذیر بود اما امروزه به مدد شبکه‌های اجتماعی این امر به راحتی قابل وصول است.
فاطمه عابدینی ، فاطمه اصلانی و بدری اندامی این را خواندند
مجتبی مهدی زاده این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فراخوان سومین سوگوارهٔ ملی عکس «قاب خالی خورشید»
سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تبریز فراخوان سومین سوگوارهٔ ملی عکس «قاب خالی خورشید»، حماسهٔ عاشورا را منتشر کرد:

موضوعات سوگواره:
آئین‌های محرم‌الحرام سال ۱۴۳۶ قمری (مراسم شاه‌حسین گویان، زنجیر و سینه‌زنی، مرثیه و شبیه‌خوانی، نماز ظهر عاشورا و...)

آیین‌نامه:
- شرکت تمامی عکاسان سراسر کشور در این سوگواره آزاد است.
- هر عکاس مجاز است حداکثر ۱۰ قطعه تک عکس (رنگی یا سیاه‌سفید) برای شرکت در سوگواره ارسال کند.
- عکس‌های دستکاری‌شده پذیرفته نمی‌شوند. (هر گونه اصلاح رنگ و یا برش عکس نباید به استناد عکس خدشه وارد کند.)
- عکس‌ها می‌بایست با فرمتJPEG با وضوح ۳۰۰ dpi و عرض حداقل ۱۳ سانتی‌متر، به نشانی الکترونیکی 3rd.khorshid@gmail.com ارسال شوند. (عکس‌های راه‌یافته در اندازهٔ بزرگ‌تر، جهت چاپ کتاب و برپایی نمایشگاه، پس از اتمام داوری آثار رسیده اخذ خواهند شد.)
- ... دیدن ادامه » فایل عکس‌ها با نام عکاس و شماره ردیف با حروف لاتین نام‌گذاری شوند. مثال:
Reza Karimi01، Reza Karimi02، …
- مشخصات شرکت‌کننده (نام و نام خانوادگی، شمارهٔ ملی، نشانی پستی و شمارهٔ تماس) در یک فایل word به‌همراه عکس‌ها ارسال شوند.
-برای هر اثر راه‌یافته به سوگواره (به غیر از آثار دارای رتبه)، مبلغ یک میلیون ریال حق‌التألیف پرداخت خواهد شد.
-کتاب آثار راه‌یافته، در صورت چاپ، به تمامی صاحبان آثار راه‌یافته ارسال خواهد شد.
- ارسال عکس به معنای پذیرش مقررات سوگواره بوده و تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی‌نشده بر عهدهٔ دبیرخانه است.
- عکس‌هایی که بر خلاف آیین نامه بوده یا فاقد اطلاعات خواسته شده باشند، در سوگواره شرکت داده نخواهند شد.

رئیس ستاد سوگواره: حسین آذرنیا (مدیرعامل سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تبریز)
دبیر سوگواره: کریم متقی
هیات داوران: اسماعیل عباسی، سیدعباس میرهاشمی، سیدمجتبی خاتمی، محمدرضا خاکزاد، محسن بایرام‌نژاد

آخرین مهلت دریافت آثار: ۲۵ آبان‌ماه ۹۳ (دبیرخانه از پذیرش آثار رسیده پس از مهلت مقرر معذور خواهد بود.)
آئین اختتام و اهدای جوایز: ساعت ۱۶ روز ششم آذرماه ۹۳

جوایز:
رتبهٔ اول: لوح افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزهٔ نقدی
رتبهٔ دوم: لوح افتخار و مبلغ ۲۵ میلیون ریال جایزهٔ نقدی
رتبهٔ سوم: لوح افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزهٔ نقدی
رتبهٔ چهارم: مبلغ ۱۵ میلیون ریال جایزهٔ نقدی
رتبهٔ پنجم: مبلغ ۱۰ میلیون ریال جایزهٔ نقدی
رتبهٔ ششم: مبلغ ۵ میلیون ریال جایزهٔ نقدی

دبیرخانهٔ دائمی جشنوارهٔ ملی عکس فیروزه و سومین سوگوارهٔ ملی عکس «قاب خالی خورشید»، حماسهٔ عاشورا
تلفن تماس: ۳۵۵۶۴۰۸۹-۰۴۱
شهریار رحیمی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فراخوان مسابقه زن، شهر، فعالیت با پوشش اسلامی ایرانیعکاسی به مثابهٔ یک فن در انسان‌شناسی و یکی از ابزارهای مشاهده و ضبط در میدان تحقیق، هر روز بر اهمیت خود افزوده و به ابزاری قدرتمند بدل گردیده است. عکاسی مستند اجتماعی نیز به عنوان شیوه بیان به کار گرفته می‌شود تا اطلاعات درستی از فرهنگ و موقعیت‌های اجتماعی سایر مردم به بیننده منتقل نماید.

به دلیل نقش مهم این فن در آگاه‌سازی مردم به ویژه پژوهشگران و تحلیلگران اجتماعی در جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی زنان و لحاظ نمودن این یافته‌ها در برنامه‌ریزی‌ها، برگزاری جشنواره‌هایی از قبیل جشنواره عکس که سخن گفتن با مردم و برای مردم به زبان تصویر است فرصت مغتنمی به شمار می‌رود برای به تصویر کشیدن حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی.

ادارهٔ کل امور بانوان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از این فرصت برای جمع‌آوری آثار عکاسی از حضور اجتماعی بانوان با معیارهای اسلامی ایرانی استفاده می‌نماید.

موضوع مسابقه:
زن، شهر، فعالیت با پوشش اسلامی ایرانی

جوایز برگزیدگان:
نفر اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی
نفر ... دیدن ادامه » دوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و ۱۵ میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی

امتیازات شرکت در جشنواره:
- عکس‌های برگزیده به صورت یک نمایشگاه در جشنواره «مد و پوشش اسلامی ایرانی» در محل برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان «گفت‌و‌گو» در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.
- عکس‌های برگزیده به صورت یک مجموعه چاپ و منتشر خواهد شد.
- به تمامی عکاسانی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده می‌شود گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهدا خواهد شد.
-بابت امتیاز نمایش و چاپ آثار در کتاب و انتشارات مربوط به نمایشگاه به هر یک از آثار انتخاب شده مبلغ یک میلیون ریال پرداخت خواهد شد.

گاه‌شمار جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه‌های مناطق ۲۲گانهٔ شهرداری تهران، خانه‌های تسنیم و دبیرخانه مرکزی: ۱۰ آذرماه ۹۳
برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده: ۸ تا ۱۵ دی‌ماه ۹۳

مقررات جشنواره:
- آثاری به مرحله داوری راه خواهد یافت که در آن معیارهای اسلامی– ایرانی رعایت شده باشد.
- شرکت در این جشنواره برای همه علاقه‌مندان (مرد و زن) آزاد است.
- هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ تک عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.
- از شرکت‌کنندگان تقاضا می‌شود آثار دیجیتال یا اسکن شده را با فرمت Tif یا Jpg و با رزولوشن ۳۰۰ dpi با عرض حداقل ۳۰ سانتیمتر و بر روی CD ارسال نمایند.
- فرم تقاضای شرکت در جشنواره به طور کامل تکمیل و همراه با CD آثار ارسال گردد.
- بر روی CD آثار، نام و نام خانوادگی عکاس و عنوان عکس درج شود.
- متن کامل فراخوان، فرم شرکت در جشنواره و همچنین نشانی مراکز دریافت آثار را می‌توانید از این لینک دانلود کنید.
- برگزارکننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می‌دارد. استفاده از عکس‌ها در موارد دیگر با توافق عکاس و اداره کل خواهد بود.
- ارسال CD آثار به دبیرخانه، به منزله قبول کلیه مقررات جشنواره است.
- آثار می‌بایست کاملاً مستند بوده و از هرگونه دستکاری یا حک و اصلاحی که جنبه مستند بودن عکس را مخدوش می سازد اجتناب شده باشد.
- تصمیم‌گیری درباره مسایل پیش‌بینی نشده به عهده ستاد برگزاری جشنواره است.

تماس با دبیرخانه:
علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانهٔ مرکزی جشنواره به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از میدان فردوسی، کوچهٔ کامل، نبش بن‌بست گل، پلاک ۲، واحد یک یا به دبیرخانه‌های مستقر در ادارات امور بانوان مناطق ۲۲ گانهٔ شهر تهران و یا خانه‌های تسنیم (سراهای محله) تحویل دهند.
تلفن تماس: ۹-۸۸۳۴۶۶۲۸


وبسایت امور بانوان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران : http://banovan.tehran.ir/
شهریار رحیمی این را خواند
سلام من هم تازه عکاسی رو شروع کردم واز متنهای آموزنده ای که گذاشتید بهره بردم .ممنون ازشما .
۱۴ دى
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فراخوان دومین جشنواره سراسری عکس «راه و بی‌راه»اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران با همکاری حوزه هنری مازندران اقدام به انتشار فراخوان دومین جشنواره سراسری عکس «راه و بی‌راه» کرده است:

مقدمه:

زمان شتابان در گذر است و هیچ چیز قادر به بازداشتن آن نیست پس هرگز انسان از عکس بی‌نیاز نخواهد بود. عکس ثبت سندهای ماندگار از لحظه‌ها، اتفاق‌ها، رخداد‌ها در پیرامون آدمی است. عکاسی به مثابه تنها پدیده هنریست که لحظات را به تسخیر در می‌آورد و زمانهای گریزان را جاودان می‌سازد. جشنواره می‌تواند آرشیوی کامل از تلاش، ساخت و ساز، فعالیت‌ها و مناظره جاده‌یی باشد که تاکنون از زاویه دید هنرمند عکاس پنهان ماند.

ثبت این زاویه می‌تواند اسناد ماندگار از زیباییهای جاده‌ای باشد کارکرد راه‌ها که در آغاز برای حیات و زیست محیطی انسان بوده چندی بعد به ابزاری در جهت ارتباط با همنوع و تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح شد و به تدریج اهمیت ویژه یافت. این اهمیت روزافزون راه‌ها و مسیرهای پیوند دهندهٔ راه‌ها، تمهیداتی را درطول زمان موجب شد تا از راه‌ها به عنوان نخستین فرایندهای ارتباطی و همچنین یکی از شاخص‌های توسعه و پیدایش تمدن یاد شود.

توجه تمدن‌ها و حکومت‌ها به راه و اهمیت ویژه آن موجب شد تا برای بهسازی و تامین ایمنی در راه‌ها تلاش‌های بیشماری انجام پذیرد تا دگرگونی این شریان‌های اصلی تمدن بشری، دچار وقفه نگردد و بتواند همواره به عنوان یکی از عناصر بنیادی رشد و توسعه جوامع نقش خود را ایفا کند.

با این شرح کوتاه که نظر به اهمیت و جایگاه راه‌ها در تمدن هاست، تصمیم گیری شد که با بیان و زبان هنری فاخر که چندان تاثیرگذاری و مخاطب پروری آن بر کسی پوشیده نیست این ویژگی‌ها و اختصاصات و نقش آن در ساخت هنر جهانی کم نظیر عکاسی به تصویر درآید.

موضوعات ... دیدن ادامه » جشنواره:
نگاهی به فعالیت راهداران و نقش آن‌ها در بازگشایی راه‌ها
پرداختن به موضوع تجاوز به حریم قانونی راه‌ها و پیامد‌های مخرب آن
تخریب و سرقت علائم نصب شده در سطح راه‌ها
توجه به حفظ مبلمان جاده‌ای در جهت زیبا سازی و پاکسازی حریم راه‌ها
حفظ و نگهداری از ابنیه‌های موجود در راه‌ها از جمله: پل‌ها، دیوار‌ها و...
نقش راه به عنوان محور توسعه در جذب گردشگر
نگاهی به توسعه و ارتقاء راه‌ها و اثرات مثبت آن
نگاهی به معضل ترافیک در محور‌ها
ریختن زباله و نخاله در حاشیه راه‌ها
نگاهی به توسعه و ارتقاء راه‌های روستایی و اثرات مثبت آن
مناظر زیبای راههای مازندران
مناظر نا‌زیبا و مشکلات آن
ایمنی جاده و مسؤلیت ما
سرمایه‌های اجتماعی در محلات قدیمی
شهری شدن سرمایه
شهر پایدار
اهمیت پیاده در شهر
حمل و نقل عمومی
فضاهای شهری
سیمای شهرما
بدنه‌های شبکه مرکزی شهر
نشانه‌های شهری
مبادی ورودی شهر ما
بنای واجد ارزش معماری
خانه و خانواده زیبا
پارک و فضای سبز محله
تردد دوچرخه‌ها

مقررات:
۱-شرکت تمامی عکاسان در این جشنواره آزاد است.
۲-هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ قطعه عکس به دبیرخانه ارسال کند.
۳-نکته قابل توجه: تمامی عکس‌های ارسالی باید مربوط به جاده‌ها و فضاهای شهری و روستایی استان مازندران باشد. همراه با ذکر مکان موردنظر زیر هر عکس تهیه شده.
۴-عکس‌های ترکیبی و ساخته شده توسط ابزار گرافیکی پذیرفته نخواهد شد.
۵-عکس‌ها باید در قالب CD با فرمت JPG و با عرض حداقل ۳۰ سانتی‌متر با دقت dpi ۳۰۰ به دبیرخانه ارسال شود.
۶-نام گذاری فایل عکس‌ها درون CD مطابق نمونه زیر انجام گیرد:
Rezamobmadi شماره عکس نام و نام خانوادگی
۷-روی CD نام و نام خانوادگی، شماره تماس (تلفن همراه و ثابت با کد شهر) درج گردد.
۸-درج اطلاعات کامل درخواست شده اعم از زمان و مکان دقیق عکس‌ها در جدول مشخصات عکس‌های ارسالی الزامی است.
۹-نگانیو و یا فایل دیجیتالی عکس باید نزد عکاس موجود باشد.
۱۰-ارسال عکس توسط عکاس به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی گردیده و هیچ گونه مسئولیتی به عهده دبیرخانه نخواهد بود.
۱۱-برگزار کننده مجاز است که آثار منتخب را در نقاط مختلف اعم از داخل یا خارج کشور به نمایش بگذارد و از این آثار در انتشارات خود با ذکر نام عکاس استفاده و چنانچه این امر منجر به کسب درآمدی شود. برگزار کننده مطابق تعرفه خود هزینه استفاده از عکس را به صاحبان اثر پرداخت نماید.
۱۲-به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۳-CD آثار غیر منتخب عودت داده نشده و معدوم می‌شوند.
۱۴-دبیرخانه جشنواره هیچ مسئولتی را در قبال آسیب‌های ناشی از ارسال نامطلوب یا مشکلات پست نمی‌پذیرد.
۱۵-تکمیل فرم شرکت در جشنواره توسط عکاس و ارسال آن همراه CD عکس‌ها ضروری به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.
۱۶-تصمیم گیری در مورد مسائل پیش‌بینی نشده به عهده برگزارکننده است.

هیات داوران: افشین شاهرودی، میرصفی اندیکلایی، مهدی معصومی گرجی و همچنین نظر به تصمیم شورای سیاست‌گذاری جشنواره مصطفی نیک‌نقش (عکاس برگزیده جشنواره قبل) به عنوان داور چهارم انتخاب شده است.
ناظر داروی: سیدحمید حسینی

گاه‌شمار جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۰ آذر ماه ۹۳
انتخاب و داوری: ۱۴ آذرماه ۹۳
اطلاع رسانی: ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۳
مراسم اختتامیه و افتتاح نمایشگاه: همزمان با هفته حمل و نقل و راهداری (۲۶ آذر لغایت یکم دی‌ماه ۹۳)

جوایز جشنواره:
نفر اول: ۱۵ میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و دیپلم افتخار
نفر دوم: ۱۰ میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و دیپلم افتخار
نفر سوم: ۷ میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره و دیپلم افتخار
به ۷ نفر از عکاسان تقدیر شده هر کدام مبلغ ۲ میلیون ریال و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

همچنین یک تور یک روزه عکاسی مورخ ۳۰ آبان ۹۳ در مازندران برگزار خواهد شد. عکاسان متقاضی می‌توانند رزومهٔ خود را جهت ثبت‌نام در این اردو تا تاریخ ۲۵ آبان‌ماه جاری به یکی از ایمیل‌های زیر ارسال کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن اعلام شده تماس بگیرند. از میان ثبت‌نام کنندگان ۲۵ نفر برای حضور در اردو منتخب می‌شوند:
۰۹۱۱۹۴۹۳۲۴۲
art.mmsh@gmail.com
info@artmazandaran.ir

آدرس دبیرخانه:
ساری، میدان امام، بلوار دانشگاه، حوزه هنری استان مازندران
تلفن: ۱-۳۳۳۶۵۸۷۰ - ۰۱۱ و ۰۹۳۹۱۵۶۳۰۹۵
شهریار رحیمی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فراخوان دومین جشنوارهٔ عکس بافت تاریخی «تـه ران»
سازمان زیباسازی شهرداری تهران با مشارکت کمیتهٔ مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی شهر تهران، انجمن دوستدارن میراث تهران و خانهٔ هنرمندان ایران دومین جشنوارهٔ عکاسی بافت تاریخی «تـه ران» را با موضوع زندگی در بازار تهران برگزار می‌کند.

مقدمه: «تَه ران» یعنی دامنهٔ گرم دشت پهناوری است که در میان کوه‌های اطراف گود به نظر می‌رسیده است و در مقابل شمران یا شمیران و دامنه کوهای مهران قرار گرفته است.

آغا محمدخان قاجار (مؤسس سلسلهٔ قاجاریه) که بعد از مرگ کریمخان زند، در اول فروردین سال ۱۱۶۵ ه. ش بر تخت سلطنت نشست، نخستین بار تهران را به عنوان پایتخت اعلام کرد. تهران در زمان فتحعلی‌شاه قاجار آباد‌تر شد و به استناد کتب تاریخی جمعیت آن در زمان ناصرالدین شاه قاجار به صد و پنجاه هزار نفر رسید. تهران قدیم از پنج محله به نام‌های ارگ، عودلاجان، سنگلج، چاله میدان و بازار تشکیل می‌شد. جهانگردان و دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران، از اواخر قرن نوزدهم، بازار مسقف این شهر را به عنوان دیدنی‌ترین نقطه پایتخت ایران توصیف کرده‌اند، بازاری که تجارت تمامی تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی کشور بدان ختم می‌شد و صنایع کوچک شهری در آن شکل می‌گرفتند.

مجموعه بازار تاریخی تهران در بافت قدیمی و تاریخی شهر واقع شده و چون گذشته مهم‌ترین مرکز تجاری و بازرگانی است. بازار تهران همراه دیگر بناهای تاریخی محدود خود مانند مسجد شاه (امام)، مسجد جامع، خانه کوچه هفت تن و …از مجموعه‌های مهم تاریخی، اجتماعی و هنری شهر تهران محسوب می‌شود.

پس از برگزاری نخستین دوره جشنواره عکاسی بافت تاریخی «ته ران» با رویکرد زندگی در محلات قدیم، سازمان زیباسازی شهر تهران با مشارکت کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران و انجمن دوستداران میراث تهران در راستای نمایش اهمیت تاریخی و ضرورت توجه به بازار تهران به عنوان یکی از ۵ محله هسته اصلی تاریخی تهران و مرکز مهم فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی شهر تهران، دومین جشنواره عکس بافت تاریخی «ته ران» با محوریت «زندگی در بازار تهران» را برگزار می‌کنیم.

... دیدن ادامه » در این راه کمیسیون ملی یونسکو ایران، کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم)، خانه هنرمندان ایران، خانه عکاسان ایران، انجمن عکاسان میراث فرهنگی، روزنامه همشهری، گروه مجلات همشهری، سازمان بسیج بازار تهران و حمایت تجار، فرهیختگان مذهبی بازار، فرهنگ دوستان و علاقه مندان به میراث بازار تهران به منظور حفظ «فرهنگ اسلامی»، «هویت ملی»، «معماری اصیل ایرانی» را همراه خود داریم.

بدین وسیله از کلیهٔ علاقه‌مندان، هنرمندان عکاس و مجموعه‌داران عکس‌های قدیمی بازار تهران دعوت می‌شود تا با ارسال آثار خود در این رویداد ما را همراهی کنند.محدوده: بافت تاریخی بازار تهران که از شمال خیابان ۱۵ خرداد غربی- جبهه جنوبی، جنوب خیابان مولوی- جبهه شمالی، غرب خیابان خیام – جبهه شرقی و در شرق مصطفی خمینی (سیروس) – جبهه غربی واقع شده است. بازارچه‌های امین السلطان، نایب السطنه، قوام الدوله، عودلاجان، امامزاده یحیی جزو محدوده بافت تاریخی بازار تهران محسوب نمی‌شوند و خارج از ضوابط مسابقه می باشند.

محور‌های جشنواره: حیات مدنی، کسب و کارقدیم و جدید، باورهای دینی و اجتماعی، جاذبه‌های تاریخی وعکس‌های قدیمی بازار. جشنواره در ۲ بخش برگزار می‌گردد:
- بخش اصلی
- بخش جنبی

بخش اصلی:
-معرفی جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و گردشگری بازار بزرگ تهران.
- نمایش کسب بازمانده از قدیم در بازار امروز.
- نمایش هنجارهای مشاغل جدید، پیشه‌های ناهمگون و کالا‌ها در بازار سنتی تاریخی تهران.
- نمایش حیات مدنی، زندگی روزانه، کسب و کار، رفت و آمد، آیین‌های دینی و ملی و اجتماعی در بافت تاریخی بازار تهران.

بخش جنبی:
– یادمان عکس‌های قدیمی بازار
آرشیو عکس‌های قدیمی بازار تهران که در اختیار مردم، اهالی و مجموعه داران است.

گاهشمارجشنواره:
- مهلت ارسال آثار: تا پایان ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۹۳
- پس از این زمان، بخش ثبت‌نام در وبسایت جشنواره به شکل خودکار بسته خواهد شد.
- انتخاب و داوری آثار: ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ۹۳
- زمان برگزاری نمایشگاه آثار منتخب: دی‌ماه ۹۳ در خانهٔ هنرمندان ایران
- معرفی آثار برگزیده: همزمان با مراسم افتتاحیه

ارکان جشنواره:
دبیر هنری: ساعد نیک‌ذات
دبیر اجرایی: سجاد عسگری
مسئول روابط عمومی: زینب جلالی

گروه انتخاب و داوری آثار: سیداحمد محیط طباطبایی، سیمون آیوازیان، مریم زندی، نادر داوودی و محمد ابراهیم صافی.

شرایط شرکت در مسابقه:
۱-شرکت در این مسابقه برای تمامی عکاسان حرفه‌ای، آماتور و علاقه مندان سراسر کشور آزاد است.
۲- عکس‌های ارسالی می‌توانند رنگی، تک رنگ، به صورت آنالوگ و یا دیجیتال عکاسی شده باشند. عکس‌های آنالوگ می‌باید ابتدا اسکن شده، سپس مانند عکس‌های دیجیتال از طریق وب سایت ارسال شوند.
۳- پذیرش آثاربخش اصلی به صورت آنلاین و از طریق وبسایت مسابقه انجام می‌پذیرد.
۴- برای ارسال عکس در بخش جنبی، چنانچه افرادی امکان اسکن و ارسال اینترنتی نداشته باشند، می‌توانند با حضور در دبیرخانه جشنواره از امکانات فنی توسط متخصصین استفاده نموده وپس از اسکن و ثبت نام، اصل عکس را‌ همان هنگام دریافت نمایند.
۵- تاریخ گرفتن عکس‌های بخش اصلی باید از سال ۱۳۸۰ به بعد باشد و ضمنا درج نشانی محل عکاسی و تاریخ عکس‌ها مطابق فرم طراحی شده در سایت جشنواره الزامی است.
۶- فرم اینترنتی شرکت در جشنواره و اطلاعات درخواستی باید به دقت تکمیل شود. این اطلاعات برای تهیه مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت لذا مسئولیت درستی اطلاعات ارسالی بر عهده شرکت کننده می‌باشد.
۷- اطلاعات درخواستی در فرم شرکت بر روی وب سایت به هنگام بار گذاری عکس‌ها در سایت الزامی است و در غیر اینصورت موفق به ثبت نام و ارسال عکس‌ها نخواهید شد.
۸- ادیت و پردازش عکس‌ها می‌باید در حد متعارف بوده، تا جاییکه که سندیت عکس مخدوش نگردد.
۹- دبیرخانه از دریافت عکس‌های بدون کیفیت فنی، دستکاری شده و مغایر با اخلاق معذور است.
۱۰- عکس‌های راه یافته به جشنواره دریک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت وهمچنین در قالب کتاب منتشر خواهد شد.
۱۱- ارسال اثر توسط عکاسان به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی می‌شود، همچنین ارسال کننده در همه اشکال حق امتیاز و حق مالکیت معنوی اثر مسئول بوده و عواقب حقوقی آن نیز بر عهده خواهد داشت و هیچگونه مسئولیتی به عهدۀ برگزار کننده نخواهد بود، اما در صورت بروز خطا و اثبات آن، جایزه احتمالی و حق امتیاز پرداخت شده باز پس گرفته خواهد شد.
۱۲- به عکاسان شرکت کننده در بخش اصلی و همچنین ارسال کنندگان عکس‌های قدیمی بازار در بخش جنبی که عکس‌هایشان برای نمایشگاه پذیرفته شود گواهی شرکت و کتاب جشنواره اعطا خواهد شد.
۱۳- برگزارکننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته شده برای چاپ در امور نمایشگاهی، اطلاع‌رسانی و بانک اطلاعاتی با ذکر نام عکاس را برای خود محفوظ دانسته و در صورت استفاده از اثر در غیر موارد فوق حقوق اثر با توافق طرفین به عکاس پرداخت می‌شود.
۱۴- شرکت در این چشنواره به منزله قبول مقررات فراخوان دومین جشنواره عکس تهران است.
۱۵- تصمیم گیری در مورد نکات پیش بینی نشده به عهده دبیر جشنواره و ستاد برگزاری خواهد بود.
۱۶- عکس‌هایی که در دوره اول جشنواره عکس ته ران در بخش نمایشگاه برگزیده شده باشد امکان شرکت مجدد در مسابقه دومین جشنواره با موضوع بازار تهران را ندارد.

تعداد و نوع آثار:
هر عکاس مجاز است ۱۰ قطعه عکس به سایت جشنواره ارسال کند.

ارسال آثار:
۱-ثبت نام و دریافت اثر فقط از طریق سایت جشنواره انجام خواهد شد.
۲-عکاسان باید آثار خود را بصورت دیجیتال و با فرمتJPG و حداقل حجم ۴ مگابایت و یا ضلع بزرگ عکس حداقل ۳۵۰۰ pixel برای شرکت در مسابقه و ثبت در سایت جشنواره ارسال کنند.
۳-ذکر مشخصات دقیق مکان عکس با کمک توضیحات جانبی با استفاده از فایل راهنمای سایت الزامی است.

جوایز و امتیازات:
۱- از میان آثار رسیده به دبیرخانه، حداکثر ۱۵۰ اثر در بخش اصلی مسابقه و ۱۰۰ عکس در بخش جنبی برای نمایشگاه و چاپ در کتاب انتخاب خواهد شد.
۲- به آثار پذیرفته شده در بخش اصلی مسابقه، مبلغ یک میلیون ریال حق‌التالیف اثر پرداخت خواهد شد.

بخش اصلی:
نفر اول: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + ۵ میلیون تومان
نفر دوم: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار+ ۴ میلیون تومان
نفر سوم: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار+ ۳ میلیون تومان
نفر چهارم: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + ۲ میلیون تومان
نفر پنجم: تندیس جشنواره + دیپلم افتخار + یک میلیون تومان

بخش جنبی:
- از میان آثار پذیرفته شده در بخش جنبی جشنواره، به هر یک از مالکان ۵ عکس برگزیده:
دیپلم افتخار، ۵ میلیون ریال وجه نقد و هدیهٔ فرهنگی.

نشانی دبیرخانه:
تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان جمالی، عمارت تاریخی عین‌الدوله
شمارهٔ تماس: ۵-۲۲۹۶۹۷۴۲ (داخلی ۱۱۱ و ۱۱۳)
غزاله کهن دل ، شهریار رحیمی و پریا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فراخوان نخستین سوگوارهٔ «سرخ و سیاه به رنگ عشق»
برج میلاد تهران به مناسبت ایام ماه محرم و صفر نخستین سوگوارهٔ هنرهای تجسمی با عنوان «سرخ و سیاه به رنگ عشق» را در سه بخش عکاسی، طراحی گرافیک (پوستر) و تصویرگری از ۴ لغایت ۱۹ دی‌ماه ۹۳ در «رواق هنر برج میلاد تهران» برگزار می‏کند.

هدف از این سوگواره ثبت جلوه‌های معنوی و حضور پرشور مردم در برگزاری آیین‫های ایام محرم و صفر و نمایش فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و اهمیت این ماه در فرهنگ غنی شیعه در اقصی نقاط ایران است. برگزاری نمایشگاه از این آئین پرشکوه و دستیابی به آثار ارزشمند هنرمندان تجسمی از دیگر اهداف برگزار کننده می‏‌باشد. در این راستا از همه هنرمندان و علاقمندان هنرهای تجسمی در بخش‫های فوق دعوت می‏شود که با حضور در نخستین سوگواره «سرخ و سیاه به رنگ عشق» ما را یاری نمایند. ‬‬‬‬

رئیس سوگواره: فرزاد هوشیار‫‫پارسیان‬‬‬‬
شورای سیاست‌گذاری و هنری: سیدجواد شوشتری، مجتبی خشایار، ندا دادفر، علی هاشمی‫شهرکی، مسعود زنده‫روح کرمانی، کوروش پارسانژاد‬‬‬ و احمد نشان. ‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬
بخش‫های سوگواره: ‬‬‬‬

بخش عکاسی
در ... دیدن ادامه » این بخش حداکثر ۵ اثر عکاسی با این محورها مد نظر شورای هنری است:
- حضور پرشور مردم ایران اسلامی در مراسم عزاداری دهه محرم
- ثبت آیین‫های نذری در ایام محرم و سفر‬‬‬‬‬
- برگزاری آیین‫های روضه‫خوانی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
- برگزاری مراسم تعزیه‫خوانی‬‬‬‬‬

بخش طراحی گرافیک (پوستر)
در این بخش حداکثر ۳ اثر پوستر با این محورها مد نظر شورای هنری است:
- طراحی پوسترهای تصویری و نوشتاری در خصوص ایثار، شهادت، آزادگی، حصر و تشنگی
- طراحی پوسترهای تصویری و نوشتاری با استفاده از علائم و نشانه‌های محرم و صفر
- طراحی پوستر برای مراسم آیینی همچون عاشورا مانند کتیبه‫نویسی (معمولا در مراسم عزاداری محرم و صفر مورد استفاده قرار می‫گیرد.) ‬‬‬‬‬‬

بخش تصویرگری
در این بخش حداکثر ۵ اثر تصویرگری با این محورها مد نظر شورای هنری است:
- حماسه عاشورا
- رشادت‌های و ایثارگری‌های این حماسه
- معنویت و پیام عاشورا
- تاثیر این حماسه بزرگ در زندگی امروز
- مراسم‌های ایام سوگواری محرم و صفر

مقررات:
۱- شرکت برای همه آزاد و شرکت کنندگان می‌‏توانند‫ با مراجعه به وبسایت سوگواره پس از ثبت نام، آثار خود را برای شرکت در سوگواره ارسال نمائید. ‬‬‬
۲- شرکت‫‌کنندگان می‏بایست فایل آثار خود را تا تاریخ ۲۱ آذر ۹۳ بر اساس قوانین اعلام شده در سایت ارسال نمایند. ‬‬‬‬‬
۳- متقاضیان می‫توانند در بخش‫های عکاسی و تصویرسازی حداکثر ۵ اثر و در بخش طراحی گرافیک (پوستر) حداکثر ۳ اثر خود را با رزلوشن ۲۰۰ Dpi با فرمت jpeg و مود RGB با رعایت مقررات تخصصی اعلام شده در هر بخش ارسال نمایند. ‬‬‬‬‬‬‬‬
۴- ارسال اثر توسط هنرمندان و شرکت در سوگواره به منزله اعلام مالکیت معنوی این اثر است. در صورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله‏ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهده شرکت کننده است.
۵- برگزار کننده حق استفاده از آثار پذیرفته شده را برای خود در کاتالوگ و پوستر سوگواره را دارد.
۶- ارسال اثر و شرکت در مسابقه به منزله پذیرش آیین‏نامه سوگواره است. تصمیم دربارة مسایل پیش‌بینی نشده در این آیین نامه بر عهده برگزار کننده است.
۷- این سوگواره به صورت دیجیتال برگزار می‫گردد و در هر سه رشته فایل ارسالی می‫بایست به صورت دیجیتالی ارسال گردد. ‬‬‬‬‬‬‬‬
۸- به کلیه پذیرفته شدگان در سوگواره گواهی شرکت و مبلغ یک میلیون ریال ورودی برای هر اثر از سوی دبیرخانه اهدا می‌گردد.

گاه‌شمار:
مهلت ارسال آثار: تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۱ آذرماه ۹۳
انتخاب و داوری آثار: ۲۴ تا ۲۶ آذرماه ۹۳
اعلام اسامی پذیرفته‫شدگان: دوشنبه یکم دی‌ماه ۹۳‬‬‬
برگزاری نمایشگاه: ۴ تا ۱۹ دی‌ماه ۹۳ در برج میلاد تهران
اختتامیه و اهدای جوایز: سه‫شنبه ۱۶ دی‫ماه ۹۳ از ساعت ۱۷ در سالن اصلی برج میلاد‬‬‬‬‬‬‬‬

جوایز در هر بخش:
نفر اول: دیپلم افتخار و تندیس سوگواره و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم: دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی

آدرس دبیرخانه:
تهران، خیابان سنایی، کوچهٔ ۲۴، پلاک ۲۲، واحد یک
تلفن: ۰۹۳۲۹۲۰۳۸۵۳ - از ساعت ۸ تا ۱۸
شهریار رحیمی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فراخوان دوسالانهٔ بین‌المللی عکس «نیکون ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴»اختصاصی «سایت عکاسی» - فراخوان دوسالانهٔ بین‌المللی عکاسی نیکون ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴ از چندی پیش منتشر شده است. تمامی عکاسان می‌توانند با مطالعهٔ شرایط زیر با ارسال آثار خود در این مسابقه شرکت کنند:

۱. شرکت در این مسابقه برای تمامی عکاسان فارغ از سن، نژاد، جنسیت و ملیت آزاد است.
۲. لزومی ندارد عکس‌های ارسالی حتما با دوربین‌های نیکون عکاسی شده باشد.
۳. شرکت در این مسابقه رایگان است.
۴. آخرین مهلت شرکت در این مسابقه ۲۴ آذرماه ۹۳ است.
۵. ارسال آثار برای این مسابقه فقط از طریق وبسایت ویژه نیکون و به صورت اینترنتی انجام می‌شود.
۶. تمامی متقاضیان باید ابتدا در وبسایت مسابقه ثبت‌نام و یک حساب کاربری ایجاد کنند و سپس از راه حساب کاربری خود اقدام به ارسال عکس‌ها کنند.
۷. دوسالانهٔ امسال در دو بخش عکاسی و ویدئو با تم موضوعی «خانه» و همچنین موضوع آزاد برگزار می‌شود.
۸. فراخوان مسابقه در تعریف «خانه» آورده است: «خانه یک مکان است. یک احساس است. نشان‌دهندهٔ جایی است که شما در آن زندگی می‌کنید و در عین حال نشان‌دهندهٔ نحوهٔ زندگی شما. چیزی که برای شما ارزشمند است. ما در مسابقهٔ نیکون معتقدیم «خانه» مرکز همه چیزهاست.»
۹. مسابقه در بخش عکس شامل چهار بخش مختلف است:
... دیدن ادامه »
بخش A: تک عکس با موضوع «خانه»
بخش B: مجموعه عکس با موضوع «خانه» (هر مجموعه شامل ۲ تا ۵ فریم باشد.)
بخش C: تک عکس با موضوع «آزاد»
بخش D: مجموعه عکس با موضوع «آزاد» (هر مجموعه شامل ۲ تا ۵ فریم باشد.)

۱۰. مسابقه در بخش ویدئو هم شامل دو بخش است:

بخش E: شامل ویدئویی با موضوع «خانه» ۶ تا ۱۸۰ ثانیه
بخش F: با موضوع آزاد ۶ تا ۱۸۰ ثانیه

۱۱. عکس‌های ارسالی نباید پیش از این برندهٔ جایزه شده باشند یا جایی به نمایش درآمده باشند. از ارسال عکس‌هایی که پیش از این به مسابقه‌ای فرستاده شده‌اند که هنوز نتایجش مشخص نشده خودداری کنید.
۱۲. هر شرکت‌کننده می‌تواند در هر چهار بخش عکاسی مجموعه ۱۰ فریم ارسال کند. تعداد فریم‌های مجموعهٔ ارسالی هم در محاسبه تعداد کل آثار هر عکاس به مثابهٔ تک عکس لحاظ می‌شود. ‌ مثلا اگر کسی دو تک عکس در بخش A و یک مجموعه‌ی دارای ۴ فریم در بخش D فرستاده باشد در مجموع ۶ عکس از ۱۰ عکس مجازش را ارسال کرده است.
۱۳. از ارسال فریم‌های مشابه در بخش‌های تک عکس و مجموعه عکس خودداری کنید.
۱۴.هر شرکت‌کننده فقط می‌تواند در یکی از دو بخش ویدئو شرکت کند و فقط یک اثر ارسال کند.
۱۵. شرکت‌کنندگان می‌توانند در صورت تمایل در هر دو بخش عکاسی و ویدئو شرکت کنند.
۱۶. تمامی آثار ارسالی باید با دوربین‌های دیجیتال یا تلفن‌های هوشمند عکاسی شده باشند. عکس‌های آنالوگ (حتی به صورت اسکن شده) پذیرفته نمی‌شوند.
۱۷.تکنیک خلق اثر آزاد است و هیچ محدودیتی از نظر استفاده از نرم‌افزار، کلاژ، فنون ویرایش و فیلترها وجود ندارد.
۱۸. هر عکس ارسالی باید حداکثر ۲۰ مگابایت و با فرمت JPEG و رزولوشن ۱۵۰ dpi و فضای رنگ sRGB باشد.
۱۹. ویدئوهای ارسالی هم باید با ابزار دیجیتالی تهیه شده باشند و دارای حجم حداکثر ۴۰۰ مگابایت و فرمتMOV یا MP۴ باشند.
۲۰. داوری عکس‌ها در سه مرحله انجام خواهد شد. مرحلهٔ نخست ژانویه ۲۰۱۵ است و عکس‌های منتخب این مرحله روی وبسایت به نمایش درخواهند آمد. داوری مرحلهٔ دوم فوریه ۲۰۱۵ و مرحلهٔ سوم آوریل ۲۰۱۵ برگزار خواهند شد. نتایج نهایی مسابقه ژوئن ۲۰۱۵ اعلام خواهد شد.
۲۱. این مسابقهٔ یک برندهٔ «جایزهٔ بزرگ» خواهد داشت و نیز برای تمامی بخش‌ها هم یک نفر به عنوان برندهٔ جایزهٔ نخست آن بخش منتخب خواهد شد. تمامی این برندگان برای شرکت در مراسم اهدای جوایز دعوت خواهد شد.
۲۲. همچنین امسال یک جایزهٔ «انتخاب برتر شرکت‌کنندگان» هم اهدا می‌شود. تمامی شرکت‌کنندگان مجاز خواهند بود در فرایند انتخاب برندهٔ جایزهٔ «انتخاب برتر شرکت‌کنندگان» رای دهند.
۲۳. تمامی برندگان تا پیش از پایان ماه می ۲۰۱۵ از طریق ایمیل مطلع خواهند شد.
۲۴. به هر یک از برندگان جایزهٔ بزرگ در بخش‌های عکس و ویدئو در این دوسالانه کاپ مسابقه، لوح افتخار، بن خرید تجهیزات عکاسی نیکون به ارزش یک میلیون ین ژاپن، مبلغ ۵۰۰ هزار ین به صورت نقدی و همچنین امکان نمایش پورتفولیویشان بر روی وبسایت مسابقه اهدا خواهد شد.
۲۵. به هر یک از برندگان جایزه نخست در بخش‌های A تا F هم کاپ مسابقه، لوح افتخار، بن خرید تجهیزات عکاسی نیکون به ارزش ۵۰۰ هزار ین و همچنین امکان نمایش پورتفولیویشان بر روی وبسایت مسابقه اهدا خواهد شد.
۲۶. جوایز دیگری هم علاوه بر موارد بالا به شرکت‌کنندگان منتخب تعلق خواهند گرفت.
۲۷. متن کامل فراخوان را می‌توانید از اینجا در قالب فایل PDF دریافت کنید.
۲۸. اپلیکیشن ویژه برای ارسال آثار به این مسابقه برای اندروید و اپل هم قابل دریافت و استفاده است.
گفتنی‌ست در دورهٔ قبلی این دوسالانه ابراهیم نوروزی، عکاس ایرانی، با اثری به نام «ناظران مرگ» جایزه‌ی نخست بخش مجموعه عکس داستانی را بدست آورده بود.
فاطمه اصلانی این را خواند
غزاله کهن دل و شهریار رحیمی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید


فراخوان سیزدهمین دوسالانهٔ عکس ایران
انجمن عکاسان ایران با همکاری مرکز هنرهای تجسمی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسهٔ توسعهٔ هنرهای تجسمی معاصر و موزهٔ هنرهای معاصر تهران، سیزدهمین دوسالانهٔ عکس ایران را از یکم تا ۲۰ بهمن‌ماه ۹۳ در موزهٔ هنرهای معاصر تهران برگزار می‌کند.

شورای برنامه‌ریزی:
نادر داوودی، محمدمهدی رحیمیان، مسعود زنده‌روح کرمانی، اسماعیل عباسی، مجید مس‌چی، مهدی مقیم‌نژاد، سیدعباس میرهاشمی، ساعد نیک‌ذات، عبدالرحیم سیاهکارزاده (رئیس موسسهٔ توسعهٔ هنرهای تجسمی معاصر) و حسین نوروزی (نمایندهٔ مرکز هنرهای تجسمی).

دبیر دوسالانه:
اسماعیل عباسی

دوسالانه ... دیدن ادامه » با موضوع آزاد در دو بخش برگزار می‌شود:
الف: رویکرد آرت فتوگرافی (art photography)
ب: رویکرد خلاقانه (creative photography)

الف. رویکرد آرت فتوگرافی
این بخش با تأکید ویژه بر رویکرد آرت فتوگرافی که مترادف عکاسی مفهومی (conceptual) است برگزار خواهد شد. از نگاه برگزار‌کننده، آرت فتوگرافی به فرآیندی در عکاسی اطلاق می‌شود که هنرمند طی آن می‌کوشد تا با استفاده از قابلیت‌های این رسانه، اندیشهٔ مشخصی را به تصویر درآورد. آرت فتوگرافی ساختاری پروژه‌ای دارد، ایده‌محور است، هدف مفهومی مشخصی را دنبال می‌کند و عمدتاً برای ارائهٔ نمایشگاهی تولید می‌شود.

در این‌جا، منظور از پروژه، مجموعه‌ای از عکس‌هاست که از پیش برنامه‌ریزی شده و در کنار هم به پیکره‌بندی کار هنری شکل می‌دهد. ترتیب همنشینی عکس‌ها در یک پروژه می‌تواند بنابر منطق کلاسیک مجموعه عکس‌ها و پیروی از قانونِ وحدتِ موضوع، مکان یا زمان و همچنین ترتیبی روایی باشد، یا نباشد. به‌عبارت دیگر، آنچه که در ژانر آرت فتوگرافی ملاک ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد استفادهٔ درست و بجا از تصاویر در جهت انسجام بخشیدن به ساختار و کلیت پروژه است و این مسأله به شکل سلسله مراتبی به ایدهٔ هنرمند و هدفی بر می‌گردد که او به آن دلیل ایده‌اش را مطرح می‌کند.

به طور منطقی، ایده‌بنیاد بودن این شکل از عکاسی، مرزهای ارزش‌گذاری پروژه‌ها را از قواعد زیبایی‌شناختی لزوما تثبیت‌شده فراتر می‌برد و همه چیز را در گرو اندیشهٔ نهفته در کار قرار می‌دهد. بنابراین، تشخیص چارچوب ایده‌ها و هدف‌ها برای بامعنا شدن پروژه‌های عکاسی امری کاملا ضروری است. از سوی دیگر آرت فتوگرافی بنابر همین دلیل مفهومی بودن خود، نه از نظر محتوایی می‌تواند به موضوعات بخصوصی محدود شود و نه از نظر تولیدی می‌تواند در برگیرندهٔ شکل از پیش تعیین شده‌ای از عکاسی باشد.

به عبارت دیگر، همهٔ شیوه‌های تولیدی عکس، از مستند گرفته تا عکس‌های دست‌کاری شده، صحنه‌پردازی شده (و از این قبیل) و همه‌ی‌ عکس‌هایی که در اصل در ژانرهای پایه دیگری می‌گنجند، همچون عکس‌های پرتره، چشم‌انداز، طبیعت، تبلیغاتی (و از این قبیل)، به شرط برآوردن معیار ساختارمندی پروژه‌ای، ایده‌مندی، هدفمندی و در مجموع، فرآیند مفهومی‌سازی موضوعات و درونمایه‌ها، می‌توانند اعتبار لازم برای حضور در دامنهٔ آرت فتوگرافی را بیابند.

لازم است هنرمندان برای تبیین بهتر پروژه‌های خود نوشتاری را حداقل در ۱۰۰ و حداکثر در ۳۰۰ کلمه به عنوان استیتمنت یا دیدگاه هنرمند بنویسند. هنرمندان در انتخاب لحن نوشتار خود مختارند اما متن آن‌ها باید به شکلی روشن، گویا و مؤثر به فهم ایدهٔ آثارشان کمک کند.

در شرایط متعارف هر هنرمند میتواند تا ۷ عکس را برای پروژهٔ خود تعریف کند مگر آنکه او بنا بر ضرورت ایدهٔ خود بخواهد از این قاعده فراتر رود، که در مواردی از این قبیل، لازم است شرکت‌کنندگان به شکل دقیق دلایل تصمیمات خود را توضیح دهند. همچنین، در شرایط متعارف، شکل اجرای تصاویر بر کارمادهٔ کاغذ عکاسی (در همهٔ انواع آن) مدنظر است. با این همه اگر هنرمندی خواستار اجرای ایده‌های خود بر کار مادهٔ دیگر است و یا آنکه می‌خواهد آثارش را به گونه‌ای ویژه چیدمان کند، می‌بایست طرح و توضیحات دقیقی را به ضمیمهٔ آثارش بیافزاید.

ب: رویکرد خلاقانه
این بخش به صورت تک عکس بوده و به نگاه و رویکرد خلاقانه عکاسان اختصاص دارد. در این جا منظور از خلاقیت رجوع به توانایی‌های عکاس در انتخاب موضوع، سازماندهی بصری و روش بیان است که حاصل کار به تصویری تامل برانگیز تبدیل شود.

همچنین، منظور از تک عکس تصویری است که بتواند به شکلی مستقل، بی‌نیاز از توضیحات زمینه‌ای و یا همنشینی در کنار تصاویر دیگر، تأثیر خود را به بیننده منتقل کند.

در این بخش نیز هنرمندان در انتخاب موضوع، تکنیک و حتی عنوان‌گذاری عکس‌های خود آزادند، اما هر هنرمند تنها می‌تواند ۳ قطعه عکس را در سایت دوسالانه بارگذاری کند.


امتیازات:
- این دوسالانه غیررقابتی بوده و به کلیهٔ راه‌یافتگان، مدال دوسالانه، کتاب و گواهی شرکت اهدا می‌شود.
- با نظرکارشناسان هنری موزهٔ هنرهای معاصر تهران، تعدادی از آثار دوسالانه برای گنجینهٔ موزهٔ هنرهای معاصر تهران خریداری می‌شود.
- برای راه‌یافتگان به دوسالانه، کارت عضویت انجمن عکاسان ایران با اعتبار یک ساله صادر می‌شود.
- در بخش پروژه به هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه پیدا کند به تشخیص هیات انتخاب حداکثر مبلغ پانزده میلیون ریال به‌عنوان کمک هزینهٔ آماده‌سازی آثار از سوی دبیرخانه پرداخت می‌شود. (این مبلغ بنا به صلاحدید هیات انتخاب و چگونگی ساختار پروژه می‌تواند متغیر باشد). یادآوری: با توجه به فضای موزهٔ هنرهای معاصر تهران، برای این بخش حداکثر ۳۰ پروژه در نظر گرفته شده است.
- آماده‌سازی و ارائهٔ نهایی آثار در بخش تک عکس با دبیرخانهٔ دوسالانه خواهد بود.
- این نمایشگاه پس از تهران در برخی از مراکز هنری دیگر ایران و جهان به نمایش درخواهد آمد.

برنامه‌های جنبی:
تجلیل و برگزاری نمایشگاه از دو هنرمند پیشگام هنر عکاسی ایران
برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینهٔ عکاسی
میزگرد در خصوص سیزدهمین دوسالانهٔ عکس ایران

مقررات عمومی:
- سیزدهمین دوسالانهٔ عکس ایران در این دوره از طریق پایگاه اینترنتی ویژه دوسالانه اقدام به ثبت نام و دریافت آثار شما می‌کند. لطفا از شنبه ۲۲ شهریور ۹۳ به نشانی یاد شده مراجعه و با توجه به مقررات، عکس‌های خود را ارسال کنید.
- هر متقاضی می‌تواند در هر دو بخش شرکت کند و طبق مقررات اعلام شده در هر بخش، اثر خود را ارسال کند. توجه: لطفا شرکت کنندگان از ارسال تصاویر یکسان برای هر دو بخش خودداری کنند.
- متقاضی می‌پذیرد که عکس‌های ارسالی به او تعلق دارد و مسئولیت اخلاقی و حقوقی ناشی از این امر به عهدهٔ فرستنده آثار است و مسئولیتی از این بابت متوجه برگزارکننده نیست.
- برگزارکننده مجاز است از آثار راه‌یافته به دوسالانه برای اطلاع رسانی، تبلیغات و چاپ در کتاب دوسالانه استفاده کند.
- تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی نشده به عهدهٔ دبیر دوسالانه است.

مقررات تخصصی و گاهشمار: (این بخش در تاریخ سوم آبان ۹۳ تغییر کرده است.)

الف: رویکرد آرت فتوگرافی
توجه: انتخاب آثار بخش آرت فتوگرافی در دو مرحله صورت می‌گیرد.
الف: انتخاب اولیه آثار نمایشگاه و اطلاع رسانی به هنرمندان برای ارسال اجرای نهایی آثار خود به دبیرخانه.
ب: انتخاب نهایی آثار با توجه به شیوه و ابتکار هنرمند در ارایهٔ اثر که از ویژگی‌های آرت فتوگرافی است انجام خواهد شد.
(یادآوری): بنابر تشخیص هیات انتخاب، در صورت نیاز، موارد اصلاحی در مهلت مقرر به شرکت‌کنندگان اعلام خواهد شد.
شروع ثبت نام از شنبه ۲۲ شهریور ۹۳
مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار این بخش تا ساعت ۸ صبح روز شنبه یکم آذر ۹۳ است.
انتخاب اولیه آثار: ۴ و ۵ آذر ۹۳
اطلاع‌رسانی مرحله اول: ۸ آذر ۹۳
مهلت ارسال اصل آثار: ۲۳ آذر ۹۳
انتخاب نهایی آثار: ۲۶ و ۲۷ آذر ۹۳
اطلاع‌رسانی انتخاب نهایی: یکم دی ۹۳

ب: رویکرد خلاقانه
شروع ثبت نام از شنبه ۲۱ شهریور ۹۳
مهلت ثبت نام و ارسال آثار این بخش تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ آذر ۹۳ است.
انتخاب نهایی آثار: ۲۶ و ۲۷ آذر ۹۳
اطلاع‌رسانی انتخاب نهایی: یکم دی ۹۳

هیات داوران: (اسامی داوران ششم آبان ۹۳ به فراخوان اضافه شده است.)
- بخش «آرت فتوگرافی»: گوهر دشتی، حمید سوری، محمدرضا شریف‌زاده، کیارنگ علایی و مهدی مقیم‌نژاد
- بخش «خلاقانه»: نیوشا توکلیان، نادر داوودی، فرهاد سلیمانی، محمدابراهیم صافی و محمد غفوری

دبیرخانهٔ سیزدهمین دوسالانهٔ عکس ایران:

انجمن عکاسان ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران
تلفکس: ۸۸۳۱۳۰۸۹
شهریار رحیمی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فراخوان اولین مسابقه خصوصی عکس «دست دوم»ملال تابستان است و فکر برگزاری یک مسابقه کاملا خصوصی عکس، بیش از هر چیز به روز‌هایمان نور می‌-بخشد؛ مسابقه‌ای که به همه عکاسان ایرانی فارغ از سطح تجربه و دانششان تعلق دارد و جایزه‌اش را داوران می‌دهند. برگزار کننده‌اش همه ما هستیم: یعنی شرکت کنندگان، داوران و تیم اجرایی.
دست دوم می‌کوشد نگاه بی‌رودربایستی به وضعیت عکاسی معاصر داشته باشد و تنها و تنها فرصتی است برای یادگرفتن از همدیگر.
حالا که سایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی است دوربینتان را (که اصلا مهم نیست اس ال آر باشد یا تلفن همراه) بردارید و در موضوع انتخابی مسابقه، تجربه‌های بصریتان را نشانمان دهید. یادتان باشد هیچکس زاغچه‌ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت...

فراخوان
موضوع: فضاهای عمومی (فضاهایی که تحت مالکیت هیچ شخص و یا اشخاصی نمی‌باشد و مورد استفاده همگان قرار می‌گیرد، نظیر: خیابان‌ها، پارک‌ها، می‌ادین، بازار‌ها و...)

عوامل اجرایی
دبیر: عمادالدین انوشیروانی
مدیر اجرایی: مهدی کمیلی
مسئول دبیرخانه: فرزین فروتن
پشتیبانی ... دیدن ادامه » و امور اجرایی: امین جعفری‌پور

هیأت داوران
محمد تاجیک، کیارنگ علایی، مهران مافی بردبار، محمودرضا نوربخش، مهدی وثوق نیا

شرایط عمومی
۱. حضور تمامی عکاسان آماتور و حرفه‌ای از سراسر ایران در این مسابقه آزاد و مغتنم است.
۲. هر عکاس می‌تواند در مجموع ۱۰ اثر به دبیرخانه ارسال نماید. (آثار شامل تک عکس و مجوعه عکس می‌باشد.)
۳. ویرایش عکس‌ها به دلیل نمایش جنبه‌های ذهنی موضوع نامحدود بوده و از این بابت عکاسان مختار به استفاده از هرگونه نرم افزاری هستند.
۴. جهت شرکت در مسابقه لازم است در سایت مسابقه به نشانی www. dastdovvom. com ثبت نام انجام گیرد و از طریق پنل کاربری، نسبت به بارگزاری آثار اقدام شود.
۵. دبیرخانه مسابقه از پذیرش آثار به صورت پستی و یا سایر روش‌ها معذور می‌باشد و ارسال آثار صرفا از طریق سایت مسابقه صورت می‌گیرد.
۶. عکس‌ها می‌توانند رنگی یا مونوکروم باشند و یا از طریق ابزار مختلف (موبایل، اسکنر، کانتکت و...) تولید شده باشند.
۷. محدودیتی در استفاده از انواع دوربین‌های حرفه‌ای یا خانگی و دوربین تلفن همراه وجود ندارد.
۸. فایل‌های ارسالی باید در قالب Jpeg که اندازه ضلع بزرگ آن حداقل Pixel ۱۵۰۰ (در عکس‌های افقی Width =۱۵۰۰pixel و در عکس‌های عمودی Height =۱۵۰۰ pixel باشد) ارسال گردد. همچنین حجم فایل ارسالی نباید بیش از ۱.۵ مگابایت باشد، DPI عکس‌ها نباید تغییر کند و‌‌‌ همان رزولوشن خروجی دوربین باشد. Quality عکس‌ها در خروجی فتوشاپ از عدد ۱۰ کمتر نباشد.
۹. مجموعه عکس‌ها می‌توانند از حداقل ۲ و حداکثر ۱۰ فریم برخوردار باشند.
۱۰. در بخش مجموعه عکس علاوه بر عکس‌ها، لازم است بیانیهٔ شخصی (Statement) در حداکثر۱۵۰ کلمه ارسال شود. بیانیه جزو فریم‌های عکس محسوب نمی‌شود، اما لازم است که متن بیانیه نیز به صورت یک فایل تصویری Jpeg به همراه عکس‌ها ارسال شود.
۱۱. اگر مجموعه عکس شما، ترتیبی است، لازم است آن‌ها را به ترتیب مورد نظر شماره گذاری نمایید.
۱۲. چیدمان چند عکس در یک قاب، از نگاه دبیرخانه تک عکس قلمداد می‌شود نه مجموعه عکس.
۱۳. آثار از طریق ویدئو پروجکشن برای داوران نمایش داده خواهد شد.
۱۴. پس از داوری آثار و در صورت راهیابی اثر به نمایشگاه، حتما فایل بزرگ عکس از عکاس مطالبه خواهد شد و در صورت عدم ارائه این فایل، عکس مورد نظر به دلیل روشن نبودن وضعیت مالکیت آن از نمایشگاه و کتاب حذف خواهد شد.
۱۵. مسابقه حق انتشار عکس‌ها در کتاب، سایت و امور فرهنگی مرتبط با مسابقه را با ذکر نام عکاس دارد، اما از عکس‌ها هیچگونه استفاده تجاری نخواهد کرد.
۱۶. جوایز این مسابقه از سوی هیات داوران تأمین خواهد شد.
۱۷. ارسال اثر به منزله قبول مقررات مسابقه است.
۱۸. تصمیم گیری پیرامون موارد پیش بینی نشده به عهده دبیرخانه می‌باشد.
۱۹. به تمامی شرکت کنندگان درمسابقه یک جلد کتاب مسابقه اهدا خواهد شد.
۲۰. هزینه ثبت نام در مسابقه ۳۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که با سه روش (درگاه اینترنتی، کارت به کارت و واریز نقدی) قابل پرداخت است. این هزینه صرف انتشار کتاب و برگزاری مسابقه خواهد شد.
۲۱. نمایشگاه و اهدای جوایز این مسابقه در تهران برگزار خواهد شد و در زمان مقتضی اطلاع رسانی می‌شود.

جوایز
پنج جایزه از طرف و به انتخاب هیأت داوران به پنج برگزیده هم تراز اهدا خواهد شد.

گاه شمار مسابقه

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ آبان ۱۳۹۳ (تا ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه ۲۹ آبان‌ماه ۹۳ تمدید شد.)
داوری: آذر ۱۳۹۳
اعلام اسامی پذیرفته شدگان: نیمه دوم آذر ۱۳۹۳
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۹۱۵۰۵۶۷۰۲۹
آدرس پستی دبیرخانه: تهران. پل همت. ستاری جنوب. پیامبر غربی. بلوار مطهری. کوچه چهارم شرقی. واحد ۱۴. واحد۱


سایت مسابقه : http://www.dastdovvom.com/
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سونی در ماه ژانویه یک دوربین فول فریم حرفه ای معرفی می‌کند...سونی قصد دارد در مراسم اواخر ماه ژانویه خود از یک دوربین حرفه ای فول فریم جدید رونمایی کند. این دوربین به سنسورها و سیستم اتوفوکوس جدیدی مجهز می‌شود و نسل جدید دوربین‌های فول فریم سونی را نمایندگی می‌کند.
پس از حضور نسبتا آرام سونی در فوتوکینا و فوتوپلاس، تعجب آور نیست اگر بشنویم این شرکت ژاپنی در حال تولید یک محصول فوق العاده برای معرفی در آینده ای نزدیک است.
امروز خبر رسیده که سونی یک دوربین فول فریم حرفه ای E-Mount را در سه ماه آینده به بازار معرفی خواهد کرد.
به گفته Sony Alpha Rumors سونی در حال برنامه ریزی برای مراسم ویژه ای در اواخر ژانویه-اوایل فوریه است که یکی از اعلام‌های بزرگ این مراسم، دوربین حرفه ای E-Mount فول فریمی پُر از آپگریدهای جدید و قابلیت‌های نو می‌باشد.
SAR همچنین اضافه ... دیدن ادامه » کرده که این دوربین، اولین مدل از نسل کاملا جدید دوربین‌های فول فریم سونی خواهد بود. گفته شده که این دوربین با سنسورهای جدید و سیستم اتوفوکوس آپدیت شده مشابهی با A6000 طراحی و تولید خواهد شد.
در کنار این موارد، پسوند "حرفه ای" عنوان شده برای این دوربین نیز نوید یکی از گرم‌ترین رقابت‌ها با DSLR ها را می‌دهد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید