تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی موسی خانی
T30:14:12:54
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی موسی خانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  مهشاد حجتی

درباره نمایش کاریزماه
۲۰ دى ۱۳۹۵