تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمد اشکان فر
T1:03:04:23
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمد اشکان فر / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش تفنگ میرزا رضا
۲۰ دى ۱۳۹۵