تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمد اشکان فر
T30:18:19:21
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمد اشکان فر / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش تفنگ میرزا رضا
۲۰ دى ۱۳۹۵