تیوال | ویترین
T30:18:51:35
نمایشگاه‌ها
دسته‌بندی:
برگزیده

نمایشگاه ریشه‌ها

گالری بُن
۲۴ دى تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی پروین غفاری

گالری گلستان
جمعه ۰۱ تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نگاره‌ها

نگارخانه بنفشه
جمعه ۰۱ تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه سفر فرنگ ۱۳۹۵

گالری ویستا
۰۱ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه سهمِ شک

گالری آ
۰۱ تا ۲۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه به نام او

نگارخانه نقش‌جهان
جمعه ۰۱ تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فراموشی

گالری آتبین
۰۱ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه هندسه

گالری دستان +٢
۱۷ دى تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه اکتشاف

گالری هما
۰۱ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه زمان بازیافته

گالری ساربان
۰۱ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه باغ بی برگ

گالری سایه
جمعه ۲۲ تا ۲۷ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه منِ مقدس

گالری شیرین
۲۴ دى تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه رویاها

گالری طراحان آزاد
۲۴ دى تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ایران من سلام

گالری شکوه
جمعه ۰۱ تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گردش دایره وار هر لحظه ی وجود من

گالری سایه
جمعه ۱۵ تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه کودکی

خانه هنرمندان نگارخانه استاد میرمیران
۰۱ تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه خوشنویسان مشغول کارند (۴) - ملک‌محمد

گالری دنا
۰۱ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس کوک

گالری هفت ثمر
جمعه ۰۱ تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی‌هم

گالری سایه
جمعه ۰۱ تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰

باشگاه مخاطبان کانون نیومدیا

موزه هنرهای معاصر تهران
۲۴ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶
:  ۷۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه خاطره های قومی

گالری امین
۲۴ دى تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه خوش آمدید

گالری زیرزمین دستان
۲۴ دى تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه رو به رو

گالری مهروا
۲۴ دى تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه اسپیریت

گالری فردا
جمعه ۰۱ تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه لاجورد

نگارخانه کبیری
جمعه ۰۱ تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه چند روایت معتبر

گالری پروژه‌های آران
۰۱ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه شاعرانه‌ها؛ گذر از یک رویا

گالری لاله
۰۱ تا ۱۲ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه آنچه نیست

گالری آرت نگر
جمعه ۰۱ تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

کارگاه استاد شاهین آروین

گالری خروش
۱۲ دى تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه طاق

گالری شیرین
۲۴ دى تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه زندگی

گالری دلگشا
۰۱ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی حوا مارتا

گالری دید
۲۴ دى تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه آرایه های ناشکفته

نگارخانه آتشزاد
۰۱ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جزر

گالری راه ابریشم - پارک لاله
۲۴ دى تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بتون بافت

گالری هپتا
۲۴ دى تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه زندگی

گالری آیریک
جمعه ۰۱ تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه رهین و رهینه

گالری شیرین
۲۴ دى تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه ایران از نگاه من

گالری والی
۰۱ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تنِ بحرانی

گالری سیحون
۰۱ تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه بودن

گالری سایه
جمعه ۰۸ تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه اولین دوره چاپ دستی ۲۶

گالری 26
۰۱ تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه برگزیدگان

گالری دلگشا
۰۱ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه عریضه‌ها

گالری سیحون دو
۲۴ دى تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

کارگاه استاد ابوالفضل خزاعی

گالری خروش
۱۲ دى تا ۲۵ اسفند ساعت ۱۶:۰۰

نمایشگاه خاک، زیر پای گرگ‌ها

گالری آ
۰۱ تا ۲۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰
نمایشگاه‌های گذشته