تیوال | ویترین
T1:14:11:19
نمایش‌ها

نمایش اکسیژن

نویسنده: مهسا غفاریان، مهدی ضیاء چمنی / کارگردان: مهدی ضیاء چمنی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
يكشنبه ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ماتریوشکا

نویسنده و کارگردان: پارسا پیروزفر
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
سه‌شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کابوس حضرت اشرف

نویسنده و کارگردان: حسین پاکدل
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
يكشنبه ۱۰ تا ۱۱ بهمن ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۰:۱۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
مراقب دستان خود باشید...

نمایش حادثه در ویشی

نویسنده: آرتور میلر / کارگردان: منیژه محامدی
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۱ تا ۳۰ دى ساعت ۲۰:۱۵
:  ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش از زیر زمین تا پشت بام

نویسنده: مهین صدری / کارگردان: افسانه ماهیان
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
يكشنبه ۱۰ بهمن ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دیابولیک: رومئو و ژولیت

نویسنده: محمد چرم شیر (بر اساس نوشته ... / کارگردان: آتیلا پسیانى
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ آذر تا ۳۰ دى ساعت ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بادکنک

نویسنده و کارگردان: بوکیه شووگمن
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
پنجشنبه ۰۷ تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ ، ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کاریزماه

نویسنده و کارگردان: مهدی موسی خانی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۹ تا ۳۰ دى ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خانه ابری

نویسنده: نشمینه نوروزی، زمان وفاجویی / کارگردان: سیامک احصایی، حمیدپورآذری
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
يكشنبه ۰۳ بهمن ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش هاروی

نویسنده: مرى چیس / کارگردان: ملودى آرام نیا
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
چهارشنبه ۰۶ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نامه های عاشقانه از خاورمیانه

نویسنده: کیومرث مرادی،پوریا آذربایجانی / کارگردان: کیومرث مرادی
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
دوشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کابوس شب نیمه تابستان

نویسنده: مهدی اسدزاده (بر اساس طرحی از ... / کارگردان: شکوفه طاهری
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
پنجشنبه ۰۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش نگاهمان می کنند

نویسنده: نغمه ثمینی / کارگردان: محمدرضا اصلی
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
شنبه ۰۹ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حساب پرداخت نمیشه

نویسنده: داریو فو / کارگردان: هادی عامل
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۱ تا ۳۰ دى ساعت ۱۸:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آری یا نه

نویسنده: حسین جمالی (بر اساس نمایشنامه ... / کارگردان: مجید رحمتی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
سه‌شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش چند خان رستم

نویسنده: احسان رحیم دل، علیرضا رحیم دل / کارگردان: علیرضا رحیم دل
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
دوشنبه ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جهان انزوا

نویسنده: نائومی والاس / کارگردان: رضا کوچک‌زاده
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
يكشنبه ۱۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سین گاف

نویسنده: کیمیا کاظمی / کارگردان: پوریا رحیمی سام
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
شنبه ۰۹ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آخرین نمایشی که می بینید...

نمایش باغبان مرگ

نویسنده: محمد چرم شیر / کارگردان: آروند دشت آرای
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ آذر تا ۳۰ دى ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جاودانگی

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
شنبه ۰۲ بهمن ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بیستون می تازد

نویسنده و کارگردان: امین رضائی اردانی
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
پنجشنبه ۰۷ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش ماما یرما

کارگردان: فرزین نوبرانی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۳ بهمن تا ۰۲ اسفند ساعت ۱۸:۱۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خواب زمستانی

نویسنده و کارگردان: لیلی عاج
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
شنبه ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خروج اضطراری

نویسنده: ساناز اسدی، رافعه رستمی / کارگردان: مهرداد مصطفوی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
چهارشنبه ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش فصل بهار نارنج

نویسنده: محمود ناظری / کارگردان: غلامرضا عربی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
دوشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دیابولیک: رومئو و ژولیت

نویسنده: محمد چرم شیر (بر اساس نوشته ... / کارگردان: آتیلا پسیانى
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
سه‌شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش چهل گیس و حسن کچل

نویسنده: ساغر خواجه امیری / کارگردان: پوران مرادی مزرعه نو
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
دوشنبه ۰۴ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حادثه در ویشی

نویسنده: آرتور میلر / کارگردان: منیژه محامدی
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
جمعه ۰۱ تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش صور اسرافیل

نویسنده: سیاوش پاکراه / کارگردان: عامر مسافر آستانه
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
دوشنبه ۰۴ بهمن ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۴۵
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش تولد غم انگیز پسرآهنی

نویسنده و کارگردان: رامین سیاردشتی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۹ تا ۳۰ دى ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دامپزشکی

نویسنده و کارگردان: شیرین جروقی
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
جمعه ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش یرمای درون من

نویسنده: ستاره تبریز زاده (بر اساس ... / کارگردان: ستاره تبریز زاده
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
جمعه ۰۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش راهبان معبد وانگ

نویسنده: محمد رضا کوهستانی / کارگردان: احمد سلیمانی
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
جمعه ۰۱ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پنجاه و چهارمین سالگرد

نویسنده و کارگردان: آرمین حمدی پور
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
يكشنبه ۰۳ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فیلم‌ها

فیلم خواب تلخ (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۷ ارديبهشت تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آقای نخست وزیر (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نویسنده بودن (هنر و تجربه - مستند)

:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم مینور/ماژور (هنر و تجربه - مستند)

:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم نفس (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۳ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم لانتوری (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۳ مرداد تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مجموعه فیلم‌کوتاه امیر توده روستا (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۲ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم رم، شهر بی دفاع (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۶ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم تمرین برای اجرا (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۸ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم انتهای زمین (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم خونه (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۲ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مستند ثانیه های سربی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۲ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فیه مافیه (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۴ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پسر و جهان (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۶ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جاودانگی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سینما نیمکت (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۶ آذر تا ۳۰ بهمن
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم موج نو (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۸ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گاو زخمی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۳۰ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چاله (هنر و تجربه)

:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم کوتاه روز (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم یک روز طولانی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۲ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم احتمال باران اسیدی (هنر و تجربه)

نویسنده: مریم مقدم، بهتاش صناعی ها / کارگردان: بهتاش صناعی ها
خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۸ ارديبهشت تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فیلمهای مستند ناصر تقوایی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۱ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نوراستنی (هنر و تجربه)

:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم سرزمین رها (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۴ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم قبیله من (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۳ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اینجا کسی نمی‌میرد (هنر و تجربه)

:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید

فیلم خاطرات اسب سیاه (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۹ آذر تا ۳۰ بهمن
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پرویز (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۷ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مات (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۴ آبان تا ۳۰ دى
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آقای بیکار - اتاق تنهایی (هنر و تجربه - مستند)

:  ۷,۰۰۰ تومان

فیلم بازگشت - چشم جنگ (هنر و تجربه)

:  ۷,۰۰۰ تومان

فیلم فصل باران‌های موسمی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان

فیلم مجموعه فیلم های کوتاه سعید روستایی (هنر و تجربه)

:  ۷,۰۰۰ تومان

فیلم فروشنده / The Salesman (هنر و تجربه)

:  ۷,۰۰۰ تومان

فیلم کوتاه نیما عباسپور (هنر و تجربه - مجموعه فیلم کوتاه)

:  ۷,۰۰۰ تومان