تیوال | ویترین
T1:05:20:46
فیلم‌ها

فیلم موج نو (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۸ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گاو زخمی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۳۰ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فصل باران‌های موسمی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فیه مافیه (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۴ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فیلمهای مستند ناصر تقوایی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۱ آبان تا ۱۸ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فلامینگو شماره ۱۳ (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۳۰ بهمن تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نفس (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۳ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم خونه (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۲ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نمی خواهم زنده بمانم (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۸ بهمن تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مهتاب (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۳ بهمن تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نویسنده بودن (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم تمرین برای اجرا (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۸ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پسر و جهان (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۶ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آقای نخست وزیر (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۳ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم هفت و پنج دقیقه (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۵ اسفند تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم انتهای زمین (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مردان ارباب جمشید (هنر و تجربه - مستند)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ اسفند تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سینما نیمکت (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۱۶ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم وارونگی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مستند ثانیه های سربی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۲ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مجموعه فیلم‌کوتاه امیر توده روستا (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۲ دى تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم رم، شهر بی دفاع (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۶ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کوتاه روز (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۵ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جاودانگی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۰۱ آبان تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم یک روز طولانی (هنر و تجربه)

خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
۲۲ آذر تا ۲۹ اسفند
:  ۷,۰۰۰ تومان
خرید بلیت