تیوال | فروشگاه | خرید اینترنتی بلیت کنسرت کنسرت بمرانی
T30:19:45:14
زمان رزرو یا خرید پایان یافته است.
کنسرت بمرانی

📅 تاریخ يكشنبه ۲۶ دى | ⏰ ۲۱:۳۰ | 📍 برج آزادی - سالن اصلی
 میدان آزادی، طبقه زیرین برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی  (تلفن: ۶۶۰۰۶۴۱۲۱,۶۶۰۶۴۱۲۲)
طرح بهای بلیت:
ردیف ۱ تا ۴: ۶۰.۰۰۰ تومان | ردیف ۵ تا ۸: ۵۰.۰۰۰ تومان