تیوال | فروشگاه | خرید اینترنتی بلیت کنسرت کنسرت داماهی
T1:19:53:26
زمان رزرو یا خرید پایان یافته است.
کنسرت داماهی

📅 تاریخ دوشنبه ۲۷ دى | ⏰ ۱۸:۳۰ | 📍 برج آزادی - سالن اصلی
 میدان آزادی، طبقه زیرین برج آزادی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی  (تلفن: ۶۶۰۰۶۴۱۲۱,۶۶۰۶۴۱۲۲)
طرح بهای بلیت:
ردیف ۱ تا ۴: ۶۰.۰۰۰ تومان | ردیف ۵ تا ۸: ۵۰.۰۰۰ تومان