تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1:11:39:16
نمایش‌ها

نمایش مدارِ بسته

نویسنده و کارگردان: پگاه طبسی نژاد
تئاتر مستقل تهران
۱۴ بهمن تا ۲۷ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی باز کردن بسته

نویسنده و کارگردان: رها حاجی زینل
تماشاخانه بازیگاه
دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کلفت‌ها

نویسنده: ژان ژنه / کارگردان: سپیده صیفوری و فاطمه صارمی
خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۲۱ بهمن تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خانم ایکس

نویسنده و کارگردان: جواد عاطفه
خانه نمایش دا
۲۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته