تیوال نمایش یک روز پر ماجرا برای آقای فالنتین
T30:18:49:58
خرید بلیت
۲۰,۰۰۰ تومان
20,000
  خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
  يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: داریوش مؤدبیان
: داریوش مؤدبیان، نگار نیکنامی، سعید پارسا، میعاد راشدی، آریا راد، هستی رزازچیان، علیرضا اخوان و آرین صفایی


: علی سینا رضا نیا
: مهرناز عباسی

- گروه تئاتر مردم وابسته به خانه –موزه استاد انتظامی

 - بر اساس هشت نمایش نامه کوتاه طنز از کارل فالنتین

مکان

خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن:  ۲۲۳۹۰۳۲۰