تیوال | ویدیوها
T30:13:44:22
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
ویدیو
درباره نمایشنامه‌خوانی جهنمیان
مهندس محراب نجعی نژاد این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش شعله ۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
حمید یاری و مهرداد کیا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایشنامه‌خوانی مستخدم ماشینی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۳ روز پیش، شنبه
ابرشیر این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش رورانس
۵ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایشنامه‌خوانی باز کردن بسته
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش مانوس
۶ روز پیش، چهارشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش آسگاردیا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یکی از نمایشهای خوبی بود که این اواخر دیده ام. بازیهای خوب همراه با قصه روان و دلنشین که با نگاهی کمیک به زندگی و مرگ تماشاچی رو به فکر فرو می بره.
۰۲ اسفند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش مافیا
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش بازگشت به خانه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش هام
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش تعطیلات آخر هفته
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش کافه سایه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش کافه سایه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش باغ آلبالو
مصطفی دیلمی پور این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش ...Leave a message
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید