آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال
S3 : 02:36:26 | com/org

باشگاه تئاتر مستقل

۰٫۰
۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!

نمایش به دنبال بخت

۰٫۰ اولین رپرتوار نمایش های سنتی ایران
ک: احمد دهقان، رعنا زرگرزاده / ن: داوود فتحعلی بیگی
تالار محراب - سالن اصلی
۱۹ تیر تا ۲۸ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش افسانه پری دریایی

۰٫۰
ن و ک: رضا بیات
۳۰ تیر تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آنلاین

نمایش پنهان خانه پنج در

۳٫۸
ک: آرش فلاحت‌پیشه / ن: حسین کیانی
تالار مولوی - سالن اصلی
۰۵ تیر تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش الف کاف شین

۰٫۰ ای کاش میم الف لام، مال مال خودم بودم! کاش ای کاش ای کاش! ای ای ای
ن و ک: روزبه حسینی
عمارت روبرو
۱۲ تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش جوادیه (بیست متری)

۳٫۸
تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۶ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۹:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کروکی

۰٫۰ اجرای محدود (یک هفته)
ن و ک: مهدی کوشکی
تئاتر مستقل تهران
یکشنبه ۲۶ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف

نمایش پزشک نازنین

۰٫۰ فقط بیست تا کلمه! بعدش دوباره می زنیمت!
مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۲۰ مرداد تا ۰۴ شهریور ساعت ۱۹:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسطرلاب

۰٫۰
ن و ک: صدرا صباحی
تالار مولوی - سالن کوچک
۱۲ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دستهایت کو مم حسن

۰٫۰ به ازای خرید بلیت از سایت تیوال یک جلد کتاب نمایشنامه «دست هایت کو مم حسن» هدیه بگیرید.
ک: رضا کرمی زاده / ن: رضا گشتاسب
تماشاخانه سرو
۰۹ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف

نمایش جیرجیرک

۳٫۳ رئالیسم جادویی بر صحنه سپند
ن و ک: آرش سنجابی
تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۱۰ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش در این محل همه چیز واقعی است/نیست

۰٫۰
ن و ک: شکیبا علیزاده
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۲۹ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش فقرات بی ستون

۰٫۰ تعداد اجرا محدود
ک: میلاد شجره
عمارت روبرو
از ۱۱ تیر تا ۱ شهریور فقط روزهای شنبه ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سوتفاهم

۰٫۰
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۲ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش این نوبت از کسان

۰٫۰
فرهنگسرای مهر، تماشاخانه ماه - کاشان
۱۸ تا ۲۸ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آتن - مسکو

۰٫۰
ک: امیر عابدین پور / ن: ادوکیموس سولاکیدیس
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۴ تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آقای اشمیت کیه؟

۰٫۰ حس می کنم تو یه سیل افتادم و با سرعت دارم به طرف جایی می رم که نمی دونم کجاست، کاری هم از دستم بر نمیاد. به نظر تو چیکار می تونیم کنیم؟
ک: محمدمهدی رضائیان / ن: سباستین تیری
تماشاخانه شانو
۰۸ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایشنامه‌خوانی سمفونی درون بطری

۰٫۰
ک: امیرخشایار امجدی / ن: اوگو سالسه دو
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
شنبه ۱۸ و پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش افسانه پری دریایی

۰٫۰
ن و ک: رضا بیات
تالار هنر
۲۲ تیر تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کوریولانوس

۴٫۲ این یک تئاتر سیاسی است
ک: مصطفا کوشکی / ن: احسان رضوانی، سحر سالک (با ...
تئاتر مستقل تهران
۰۲ تا ۲۸ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش جان کاه

۲٫۲
ن و ک: سعید رسولی
تالار مولوی - سالن اصلی
۱۰ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش داستان های سرزمین مردمان خردمند

۴٫۴ بر اساس شاهنامه فردوسی
ک: سعید چنگیزیان
باغ فرهنگسرای نیاوران
۱۵ مرداد تا ۲۰ شهریور ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حکم

۰٫۰
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
دوشنبه ۲۰ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش برلین ۱۰:۱۰

۴٫۴
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش اسم

۰٫۰ اسم شما به شما رنگ و شکل می‌دهد یا شما به اسم تون رنگ و شکل می‌دهید؟
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۳ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایشنامه‌خوانی کوپه ۶۴

۰٫۰
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش کمدی زا

۰٫۰
ن و ک: کاوه مهدوی
تماشاخانه سنگلج
۱۷ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش اسبهای پشت پنجره

۰٫۰
تماشاخانه ملک
۱۲ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش با من حرف بزن

۰٫۰ برگرفته از سه اثر مکتوب نمایشی
ن و ک: حامد شیخی
تماشاخانه ملک
۲۵ تیر تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش رختشور شاه

۰٫۰ اولین رپرتوار نمایش های سنتی ایران
ک: علی یدالهی / ن: بابک لطفی خواجه پاشا
تماشاخانه سنگلج
پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایش هجوم

۰٫۰
خانه نمایش دا
به زودی ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش واجد شرایط

۰٫۰
ک: مصطفی کزازی / ن: آیدین آقازاده
خانه نمایش دا
۰۵ تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کله پوک ها

۰٫۰ نفرینی شامل حال همه...!
ک: علی مولایی / ن: نیل سایمون
تماشاخانه ملک
شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش هِه

۰٫۰
ن و ک: پیمان قدیمی
فضای باز تالار وحدت

نمایش سیاه بازی عصر جدید

۰٫۰ با صداقت و عشق هر چیزی ممکن می شود
ن و ک: حسینعلی بینوایی
فرهنگسرای ابن سینا
۰۱ تا ۳۰ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تیتر

۰٫۰ نخستین نمایش شنیداری فضای مجازی
ن و ک: زهره یحیایی
آنلاین

نمایشنامه‌خوانی زخم های روی سطح شهر

۰٫۰
تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
جمعه ۲۴ تا ۲۵ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته