آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال
S3 : 05:04:23 | com/org

نمایش در این محل همه چیز واقعی است/نیست

۰٫۰
ن و ک: شکیبا علیزاده
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۲۹ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسطرلاب

۳٫۱
ن و ک: صدرا صباحی
تالار مولوی - سالن کوچک
۱۲ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش حکم

۰٫۰
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
دوشنبه ۲۰ تا ۲۴ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی انتر و نالوتی

۰٫۰ نالوتی
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
پنجشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰
نمایش‌های گذشته

نمایش مادر نزاییده

۳٫۳ کاری از گروه تئاتر آنتی‌آناست
ک: محمد احسان کریمی، آرزو خسروی / ن: آرش میرطالبی (بر اساس ...
تماشاخانه شانو
۱۶ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آهنگ های لندندری

۰٫۰ این نمایش مخصوص دختران ۱۹ سالست.البته هر کسی مایل باشد می تواند ببیند.بالاترین لذت دیدن یک نمایش خوب است.
ک: سیامک گل سرخ / ن: راشل فیلد
تماشاخانه ایران تماشا
۱۱ تا ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش هَله. هین. هان. [هلا]

۳٫۸ مدت زمان این نمایش حدود ۴ ساعت است.
ک: حمید پورآذری، لیلی رشیدی / ن: نشمینه نوروزی
پشت بام عمارت روبرو
۲۱ مهر تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش سیاه و سیندرلا

۰٫۰
ک: گلرخ میلانی / ن: فرهاد نقدعلی
فرهنگسرای نیاوران - سالن گوشه
۲۶ دی تا ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تنها چیز قطعی

۳٫۲ تنها با تیاتر می‌توان در واقعیت رویایی دست نیافتنی را مشاهده کرد.
ک: سعید شیشه گر / ن: دانکن مک لین
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
۲۵,۰۰۰ تومان