کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال
S3 : 13:47:47 | com/org

نمایش افسانه پری دریایی

۰٫۰
ن و ک: رضا بیات
پنجشنبه ۲۶ تیر ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آنلاین

نمایش دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

۰٫۰
ک: امید انصاری / ن: شیما شادمانی
تالار هنر
۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

۰٫۰
ک: امید انصاری / ن: شیما شادمانی
پنجشنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
آنلاین

نمایش افسانه پری دریایی

۰٫۰
ن و ک: رضا بیات
تالار هنر
۲۲ تیر تا ۲۲ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
نمایش‌های گذشته