کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال
S3 : 13:42:21 | com/org

نمایشنامه‌خوانی اتاق عروس

۰٫۰
ک: محمد قنبری / ن: والنتین کراسناگوروف
خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
شنبه ۲۱ تیر ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش عجیب السلطنه

۰٫۰
ک: بهنود محمدی‌پور / ن: علی بهروزنسب
تماشاخانه سنگلج
۲۲ تیر تا ۱۵ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

اجراخوانی همه متهمیم

۰٫۰ ما خودمون به همه چیز آگاهیم!
ک: ساشا کشوادی / ن: مهدی ملکی
تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
شنبه ۲۱ تیر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش آزادی از قید تعلق

۰٫۰
ن و ک: محمد میرزاحسینی
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۸ تیر تا ۰۹ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰
٪۲۰

نمایش است

۳٫۰
ک: پرنیا شمس / ن: پرنیا شمس، امیر ابراهیم زاده
تئاتر مستقل تهران
۱۵ بهمن تا ۲۰ تیر ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نمایش‌های گذشته