کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال
S3 : 13:01:11 | com/org
گردش‌های گذشته (برگه ۲)

گردش یادگارهای ری

۰٫۰
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
۹۵,۰۰۰ تومان

گردش محله شازده‌ها

۰٫۰ جهت آگاهی از ظرفیت حتما قبل از ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۳۵۷۳۸۰۳۱۷
پنجشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان

گردش شکوه سوزیانا

۰٫۰ جهت آگاهی از ظرفیت حتما قبل از ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۳۵۷۳۸۰۳۱۷
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

گردش محله نام‌آوران

۰٫۰ جهت آگاهی از ظرفیت حتما قبل از ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۳۵۷۳۸۰۳۱۷
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۹۵,۰۰۰ تومان

گردش قصه‌های مشروطه

۰٫۰
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان

گردش ناف تهرون

۰٫۰ جهت آگاهی از ظرفیت حتما قبل از ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۳۵۷۳۸۰۳۱۷
جمعه ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان

گردش تمدن ایران از تاریخ باستان تا قاجار

۰٫۰ ظرفیت محدود است.
جمعه ۰۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۵۵,۰۰۰ تومان

گردش «رشک بهشت» | روایت اول: محله طجرشت

۰٫۰
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۹۵,۰۰۰ تومان

گردش بهارستان فرهنگ

۰٫۰
چهارشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۸۵,۰۰۰ تومان

گردش گردش عکاسی|روستای شهرستانک|

۰٫۰
جمعه ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان

گردش تمدن ایران از تاریخ باستان تا قاجار

۰٫۰ ظرفیت محدود است.
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۵۵,۰۰۰ تومان

گردش محله وزیران و وکیلان

۰٫۰
جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۸۰,۰۰۰ تومان

گردش تمدن ایران از تاریخ باستان تا قاجار

۰٫۰ ظرفیت محدود است.
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۵۵,۰۰۰ تومان

گردش آفرینش جهان |از باورهای کهن تا نظریات علمی|

۰٫۰
پنجشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان

گردش شهر فرنگ لاله‌زار

۰٫۰
جمعه ۰۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان

گردش حوالی خیابان فردوسی، همراه با صادق هدایت و هوشنگ ابتهاج

۰٫۰ ظرفیت محدود است.
۴۹,۰۰۰ تومان

گردش همراه با پهلوان رزاز در عودلاجان

۰٫۰ ظرفیت محدود است.
۵۹,۰۰۰ تومان

گردش آفرینش جهان |از باورهای کهن تا نظریات امروز با همراهی نازیلا ناظمی|

۰٫۰
۲۵ مهر تا ۰۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
۷۵,۰۰۰ تومان

گردش رازهای آرامستان فراموش‌شده

۰٫۰ ظرفیت محدود است.
۵۹,۰۰۰ تومان

گردش همراه با پهلوان رزاز در عودلاجان

۰٫۰ ظرفیت محدود است.
۵۹,۰۰۰ تومان