آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال
S3 : 19:04:26 | com/org
نمایشگاه‌های گذشته (برگه ۲)

نمایشگاه صلح را باید از کودکی آموخت

۰٫۰
نگارخانه لاله
۲۹ شهریور تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه سالانه تصویرسازی آریا

۰٫۰
نگارخانه آریا
۰۱ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گل و مرغ و کلاغ

۰٫۰
نگارخانه لاله
۱۱ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه نگاره امید

۰٫۰
گالری باغ موزه هنر ایرانی
۰۴ تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه گروهی تصویرسازی نسل رویا و تصویر

۰٫۰
نگارخانه لاله
۳۱ خرداد تا ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه غول‌های متمدن کمیاب

۰٫۰
گالری شیرین
۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کیمیای هنر

۰٫۰
گالری آیریک
جمعه ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه انفرادی حامد شریفی

۰٫۰
نگارخانه فلاح زاده
جمعه ۰۶ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مرغ سحر

۰٫۰
گالری دنا
جمعه ۲۳ تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زمزمه‌ها

۰٫۰
گالری دیلمان
۲۵ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی‌منظورها

۰٫۰
گالری شماره یک فرهنگ سرای ارسباران
۰۷ تا ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه یلدا؛ صدای پای زمستان

۰٫۰
گالری فردا
جمعه ۳۰ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حکایت همچنان باقیست

۰٫۰
گالری دنا
جمعه ۳۰ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پرسه زنان

۰٫۰
گالری شلمان
جمعه ۰۹ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تصویرسازی ادیان توحیدی

۰٫۰
موزه هنرهای دینی امام علی
۰۳ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه هفته تصویرگری

۰٫۰
گالری خانه‌هنرمندان
۰۴ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه به رنگ کودکی

۰٫۰
نگارخانه کبیری
جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گستره‌ی حضور

۰٫۰
فرهنگسرای گلستان
جمعه ۰۶ تا ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه خیالاته کودکانه

۰٫۰
گالری احسان
جمعه ۰۹ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه لیلی نام تمام دختران زمین است

۰٫۰
نگارخانه خورشید
جمعه ۰۲ تا ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰