کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال
S3 : 15:42:10 | com/org
برگه‌های گذشته (برگه ۲)

مجموعه مستند های احمد فاروقی قاجار

۰٫۰
ک: احمد فاروقی قاجار
باشگاه فیلم هشت و نیم
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم هانا و خواهرانش

۰٫۰
ن و ک: وودی آلن
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم های دیده نشده سهراب شهید ثالث

۰٫۰
ک: سهراب شهید ثالث
باشگاه فیلم هشت و نیم
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم رز ارغوانی قاهره

۰٫۰
ن و ک: وودی آلن
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم منهتن

۰٫۰
ن و ک: وودی آلن
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم شیفته دوربین

۰٫۰
ن و ک: کریشتوف کیشلوفسکی
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم فیلمی کوتاه درباره قتل

۰٫۰
ن و ک: کریشتوف کیشلوفسکی
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم فیلمی کوتاه درباره عشق

۰٫۰
ن و ک: کریشتوف کیشلوفسکی
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم زندگی دوگانه ورونیک

۰٫۰
ن و ک: کریشتوف کیشلوفسکی
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم سه رنگ: آبی

۰٫۰
ک: کریشتوف کیشلوفسکی
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم سه رنگ: سفید

۰٫۰
ک: کریشتوف کیشلوفسکی
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم سه رنگ: قرمز

۰٫۰
ن و ک: کریستوف کیشلوفسکی
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

مجموعه فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی

۰٫۰ خرید تا ۱ مهر ماه با ۱۴٪ تخفیف
ک: کریستوف کیشلوفسکی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم تنها عاشقان زنده ماندند

۰٫۰
ن و ک: جیم جارموش
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم محدوده کنترل

۰٫۰
ن و ک: جیم جارموش
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم قهوه و سیگار

۰٫۰
ن و ک: جیم جارموش
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم گوست داگ

۰٫۰
ن و ک: جیم جارموش
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم مرد مرده

۰٫۰
ن و ک: جیم جارموش
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم مغلوب قانون

۰٫۰
ن و ک: جیم جارموش
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم عجیب‌تر از بهشت

۰٫۰
ن و ک: جیم جارموش
باشگاه فیلم هشت و نیم
چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان