تیوال جشنواره بین المللی پویانمایی تهران، دوره یازدهم
S3 : 19:50:20
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با آبتین یغماییان | عکس
» گفتگوی تیوال با آبتین یغماییان

گفتگوی تیوال با آبتین یغماییان / کارگردان سریال انیمیشن موزه.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ابتین یغماییان این را دوست دارد
سلام. ممنون میشم اگه لطف کنید برای منم بفرستید. روز خوش
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با احسان سپهر  | عکس
» گفتگوی تیوال با احسان سپهر

گفتگوی تیوال با احسان سپهر / مدیرعامل شرکت سپهر امید اخباراتی.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۷ اسفند ۱۳۹۷
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با حمیدرضا حافظی | عکس
» گفتگوی تیوال با حمیدرضا حافظی

گفتگوی تیوال با حمیدرضا حافظی / مدرس کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی خلاق پویانمایی.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۷ اسفند ۱۳۹۷
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با محسن رضاپور | عکس
» گفتگوی تیوال با محسن رضاپور

گفتگوی تیوال با محسن رضاپور / کارگردان انیمیشن خرده شده.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۶ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با ریحانه میرهاشمی | عکس
» گفتگوی تیوال با ریحانه میرهاشمی

گفتگوی تیوال با ریحانه میرهاشمی / کارگردان انیمیشن جبیر.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۶ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۶ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با شیوا صادق اسدی | عکس
» گفتگوی تیوال با شیوا صادق اسدی

گفتگوی تیوال با شیوا صادق اسدی / کارگردان انیمیشن یال و کوپال.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۵ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با حسین انتظامی | عکس
» گفتگوی تیوال با حسین انتظامی

گفتگوی تیوال با حسین انتظامی / سرپرست سازمان سینمایی.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۵ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با عابد اسماعیل نتاج | عکس
» گفتگوی تیوال با عابد اسماعیل نتاج

گفتگوی تیوال با عابد اسماعیل نتاج / انیماتور.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۵ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با ایستوان اوروز  | عکس
» گفتگوی تیوال با ایستوان اوروز

گفتگوی تیوال با ایستوان اوروز / گرافیست و انیماتور.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۱۵ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید