کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان
S3 : 12:44:29 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
آوا
درباره نمایش به دیدن رقصنده بیا i
گفتگوی تیوال با الهام صادقی  | عکس
گفتگوی تیوال با الهام صادقی

گفتگوی تیوال با الهام صادقی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با درنا کمالو | عکس
گفتگوی تیوال با درنا کمالو

گفتگوی تیوال با درنا کمالو / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش شاه و شهیر i
گفتگوی تیوال با مهرنوش راد | عکس
گفتگوی تیوال با مهرنوش راد

گفتگوی تیوال با مهرنوش راد / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش بلاند رد هد i
محمد عسگری و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش شاه و شهیر i
محمد عسگری، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با رها آرشید  | عکس
گفتگوی تیوال با رها آرشید

گفتگوی تیوال با رها آرشید / کارگردان.

محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش هملت i
گفتگوی تیوال با حسین قاسمی هنر  | عکس
گفتگوی تیوال با حسین قاسمی هنر

گفتگوی تیوال با حسین قاسمی هنر / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
گفتگوی تیوال با فاطمه رئوفی | عکس
گفتگوی تیوال با فاطمه رئوفی

گفتگوی تیوال با فاطمه رئوفی / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، امیرمسعود فدائی، امیر مسعود و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش هملت i
محمد عسگری، امیرمسعود فدائی، امیر مسعود، محمد لهاک و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، امیرمسعود فدائی، امیر مسعود، محمد لهاک و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، امیر مسعود، محمد لهاک ، مریم حسینی و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش مدشاه i
محمد عسگری، امیر مسعود، مریم حسینی و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش خرس پرنده i
محمد عسگری، امیر مسعود، محمد لهاک و سید رسول حسینی مفرد این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش تراژدی شعبان و سلیمه i
گفتگوی تیوال با رضا صفری | عکس
گفتگوی تیوال با رضا صفری

گفتگوی تیوال با رضا صفری / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش مدشاه i
گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی، کیانا شهروزی | عکس
گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی، کیانا شهروزی

گفتگوی تیوال با ارمغان سلطانی، کیانا شهروزی / نویسنده و کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آوا
درباره نمایش آتلانتیس i
گفتگوی تیوال با حسین قاسمی هنر  | عکس
گفتگوی تیوال با حسین قاسمی هنر

گفتگوی تیوال با حسین قاسمی هنر / کارگردان.

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید