کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پوریا صادقی درباره فیلم مادر: - چایی بی قندم بد‌مزه نیست - تلخه - تلخی با قند شیرین
S3 : 06:27:31 | com/org
پوریا صادقی
درباره فیلم مادر i
- چایی بی قندم بد‌مزه نیست
- تلخه
- تلخی با قند شیرین نمیشه. شب رو باید بی چراغ روشن کرد
- تلخه
اونجایی که اکبر عبدی در حای که دستش می لرزه یک مشت قند می ریزه توی چایی
فیلم مادر و بازی عبدی در این فیلم فوق العاده است.
۱۹ اردیبهشت
دقیقا... ❣️
۱۹ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید