تیوال فیلم آلما گل (هنر و تجربه)
S1 : 03:43:06

خرید:

همینک امکان خرید وجود ندارد
: فرشاد فرشته حکمت
: عادله گل (آلما)، محمد ایری، بایرام‌‌ قلیچ کسلخه، قربان بی بی اونوق، سولماز صفایی، فاطمه بای
: فرشاد فرشته حکمت
: مسعود امامی
: بهمن الوندی پور
: سید مجید امامی (میرعزا)، محمد ناصری

خلاصه داستان: 

__________________________________

__________________________________

 

عکس‌های پایه

فیلم آلما گل (هنر و تجربه) | عکس