تیوال فیلم آلما گل (هنر و تجربه)
T1 : 23:08:29

خرید:

: فرشاد فرشته حکمت
: عادله گل (آلما)، محمد ایری، بایرام‌‌ قلیچ کسلخه، قربان بی بی اونوق، سولماز صفایی، فاطمه بای
: فرشاد فرشته حکمت
: مسعود امامی
: بهمن الوندی پور
: سید مجید امامی (میرعزا)، محمد ناصری

خلاصه داستان: 

__________________________________

__________________________________

 

عکس‌های پایه

گالری عکس