تیوال فیلم آوانتاژ (هنر و تجربه - مستند)
S1 : 12:00:11
: محمد کارت
: محمد کارت و آبان عسکری
: جواد رزاقی زاده
: اسماعیل علیزاده
: آرش قاسمی

خلاصه داستان: روایتی از زندگی تعدادی کارتن خواب رو به بهبود، که مسیر تلاش برای بهتر زندگی کردن را طی می‌کنند. آن‌ها همه برخاسته از گورند...

__________________________________

__________________________________

 

عکس‌های پایه

فیلم آوانتاژ (هنر و تجربه - مستند) | عکس