تیوال فیلم بَرد (هنر و تجربه - مستند)
S1 : 13:08:43
: حمید جعفری
: فاطمه فروزان علا، حمید جعفری
: ارسطو مداحی گیوی
: علیرضا دریادل
: اسماعیل منصف

خلاصه داستان: در اطراف رامهرمز، زنی هر روز با پتک و دیلم به کوه می‎رود، سنگ استخراج می‌کند، می‌شکند، بار کامیون می‌کند و می‌فروشد تا معاش خود و خانواده‌اش را تأمین کند.

__________________________________

__________________________________

 

عکس‌های پایه

فیلم بَرد (هنر و تجربه - مستند) | عکس