تیوال فیلم گمیچی (هنروتجربه)
S1 : 08:29:55

خرید:

همینک امکان خرید وجود ندارد
: مجید اسماعیلی پارسا
: مجید اسماعیلی پارس، امیرمحمد عبدی
:مهدی مهاجری، مجید دریس، یوسف خداپرست، یوسف بختیاری، حمیده مقدس زاده و فضیله مجلسی و شراره زندی
:جواد قلی زاده
: محمد فکوری
: مهدی اکبریان پور
: اسماعیل منصف
: شهرام ولی پور
: هاشم مرادی
: امیرمحمد عبدی
: المیرا حیدری ثانی
: وحید رضوی
: آرش قاسمی
: مسعود سخاوت دوست
حسن نوجوانی است که قصد دارد کشتیِ به گِل نشستهء خانوادگیش را برای روزِ تولدِ پدرش که مدتهاست از خانه رفته احیا کند. تنها هفت روز تا تولد پدر مانده که برادرِ بزرگِ حسن قصد میکند کشتی را بفروشد تا با پولِ حاصل از فروشِ کشتی، همسرِ باردارش را به خارج از کشور بُرده و فرزندش در خاکی دیگر متولد شود. چالش حسن آغاز می شود...
شهر:
تهران

اخبار وابسته

» کیارستمی رشته کوه سینمای ایران است

» جایزه بهترین دست آورد هنری جشنواره فیلم لوکاس آلمان به گمیچی رسید