تیوال فیلم گذر موقت
S1 : 18:38:00
  ۲۵ مرداد تا ۳۰ مهر ۱۳۹۶

: افشین هاشمی
:اسماعیل محرابی، مسعود کرامتی، پانته آ بهرام، شقایق دهقان، شقایق فراهانی، شبنم فرشاد جو
:مهدی رحمانی

: اصغر رفیعی جم
: عبدالله اسکندری
: ویدا روشنی
: سعید شرفی کیا
: سیاوش رمضانلو
: طاهر پیشوایی
: على زادمهر
: مریم مجد
: ایمان بیات‌فر
دو مرد در شبی تاریک تصمیمی مفرح می‌گیرند و سفری شبانه را در دل شهر آغاز می‌کنند.
شهر:
تهران