تیوال فیلم گذر موقت
T1 : 18:21:14
  ۲۵ مرداد تا ۳۰ مهر

: افشین هاشمی
: اسماعیل محرابی، مسعود کرامتی، پانته آ بهرام، شقایق دهقان، شقایق فراهانی، شبنم فرشاد جو
: مهدی رحمانی

: اصغر رفیعی جم
: عبدالله اسکندری
: ویدا روشنی
: سعید شرفی کیا
: سیاوش رمضانلو
: طاهر پیشوایی
: على زادمهر
: مریم مجد
: ایمان بیات‌فر
دو مرد در شبی تاریک تصمیمی مفرح می‌گیرند و سفری شبانه را در دل شهر آغاز می‌کنند.
شهر:
تهران