تیوال فیلم حقه باز دم دراز
T1 : 06:37:27
: علی رضا محمودزاده
: سحر ولدبیگی، احمدرضا اسعدی، مریم شاه ولی، محمد مایلی، مجید مختارپور، ترنم کرمانیان و پارسیا شکوری
: داریوش باباییان
: فریبرز سیگارودی
: رضا سعیدی
: کیان باباییان
: حامد رضی
: مهدی احمدی
: هادی معنوی پور
مشاور کارگردان بیژن میرباقری
: حمیده رسولی
: مهدی اصلانی
: بهرام بهبهانی، حمیده رسولی، نسیم یاقوتی، عباس فرطوسی
: حامد رضی
: دانیال اسماعیل زاده، شیما افسری
: سمانه واعضی
: محسن جمشیدی، فرهاد نصر
: زهرا نامور
این فیلم درباره عروسک های عمو پیرداد است که از خانه می گریزند و مشکلاتی را به وجود می آورند.
شهر:
تهران