تیوال فیلم این پیکان (هنر و تجربه - مستند)
S1 : 03:36:51
: شاهین آرمین ، سهراب دریابندری 
: شاهین آرمین ، سهراب دریابندری 
: سهراب دریابندری
: کیوان آزاد
: شاهین آرمین، سهراب دریابندری

خلاصه داستان: این مستند درباره اتومبیل پیکان و سرنوشت آن در ایران است.

__________________________________

__________________________________

 

 

عکس‌های پایه

فیلم این پیکان (هنر و تجربه - مستند) | عکس