تیوال فیلم کارنامه بنیاد کندی (هنر و تجربه - مستند)
S1 : 11:01:12
: محمد جعفری، آذر مهرابی
: محمد جعفری
: آذر مهرابی
: محمد جعفری

 

خلاصه داستان: آموزگاری بعد از چهل سال برای یافتن شاگردان دیروزش، دست به سفری دور و دراز می‎زند.

__________________________________

__________________________________

شهر:
تهران

عکس‌های پایه

فیلم کارنامه بنیاد کندی (هنر و تجربه - مستند) | عکس