تیوال فیلم خیلی خیلی محرمانه (هنر و تجربه - مستند)
S1 : 10:57:26
: محمد رضا مقدسیان
: محمد رضا مقدسیان
: ارسطو گیوی
: حسن شبان‌کاره
: آرش زاهدی

خلاصه داستان: فیلم درباره نحوه انتشار ماهنامه طنز «خط خطی» است. «خیلی خیلی محرمانه» با به نمایش کشیدن چگونگی تولید و نشر یک شماره از این ماهنامه، با زبان طنز به مشکلات نشر در ایران می پردازد.

__________________________________

__________________________________

 

عکس‌های پایه

فیلم خیلی خیلی محرمانه (هنر و تجربه - مستند) | عکس