تیوال فیلم مالاریا
S1 : 20:46:37
: پرویز شهبازی
:ساعد سهیلی، ساغر قناعت، آزاده نامداری، آذرخش فراهانی
:مسعود ردایی
: هومن بهمنش
: کیوان مقدم
: منصور شهبازی
: محمدرضا قومی
: مجید گودرزی
: مجید لعل
: نوید میهن دوست
: حسین خضوعی
: غزل رشیدی
: امید صالحی
: سهیل موفق
: محمدرضا دلنوازی
: افشین آقایی
: حسین شهبازی پریسا قهرمانی
: همایون قربانی
: مرتضی نجفی
محصول مشترک ایران و لهستان
شهر:
تهران