تیوال فیلم ملی و راه های نرفته اش
S1 : 20:05:02
: تهمینه میلانی
:میلاد کی مرام، ماهور الوند، السا فیروزآذر، جمشید هاشم پور، افسر اسدی، جمشید جهانزاده، فرزانه نشاط خواه، ستاره اسکندری، سارا خویینی ها، مسعود فروتن و فلور نظری
:محمد نیک‌بین
: تورج منصوری
: سپیده عبدالوهاب
داستان فیلم درباره ملیحه، دختر جوان و کم تجربه است که عاشق جوانی به نام سیامک می شود و بر خلاف میل خانواده، با او ازدواج می کند و به زودی تفاوت دیدگاه و اختلاف فرهنگی بین این دو آشکار می شود.
شهر:
تهران

گزارش تصویری تیوال از اکران خصوصی فیلم ملی و راه های نرفته اش / عکاس:‌ حانیه زاهد

... دیدن همه عکس ها »

گزارش تصویری تیوال از اکران مردمی فیلم مَلی و راه های نرفته اش / عکاس:‌ رضا جاویدی

... دیدن همه عکس ها »