تیوال فیلم نگار
S1 : 22:58:11
: رامبد جوان
: احسان گودرزی
: نگار جواهریان، محمدرضا فروتن، مانی حقیقی، آتیلا پسیانی، فریبا کامران، علیرضا شجاع نوری، افسانه بایگان، اشکان خطیبی، علیرضا آقاخانی، محمود کریمی، ایلیا کیوان، ٰشایان کامروز، ٰعیسی حسینی
: جواد فرحانی
: بهرام بدخشانی
: سودابه خسروی
: وحید مقدسی
: امیرحسین قدسی
: نگار نعمتی
: مانفرد اسماعیلی
: حمید رسولیان
: غزل رشیدی
: شهرام زاهدی
: مریم تخت‌کشیان
: نازنین قنبری
: مهدی شاه حسینی، دانیال غفارزاده
: رضا نوروزی
: بهرام مشایی
: فتاح نظریان
: علیرضا روانگرد
ما به این ته سیگار رژ لبی مشکوکیم. اما این به ما کمکی نمی‌کنه!
شهر:
تهران

گزارش تصویری تیوال از اکران مردمی فیلم نگار / عکاس: پریچهر ژیان

... دیدن همه عکس ها »