تیوال فیلم نمی خواهم زنده بمانم (هنر و تجربه)
T1 : 03:40:30
  ۲۸ بهمن تا ۳۰ خرداد
 بها: ۱۲,۰۰۰ تومان

مکان

خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو
تلفن:  ۶۱۷۲۱۲۶۱