تیوال فیلم نمی خواهم زنده بمانم (هنر و تجربه)
T1 : 09:26:09
  پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
 بها: ۱۲,۰۰۰ تومان

مکان

خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو
تلفن:  ۶۱۷۲۱۲۶۱