تیوال فیلم نمی خواهم زنده بمانم (هنر و تجربه)
S1 : 10:34:52
  ۲۸ بهمن تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
 بها: ۱۲,۰۰۰ تومان

مکان

خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو
تلفن:  ۶۱۷۲۱۲۶۱