تیوال سینما | ویترین فیلم‌ها
S3 : 07:47:36
فیلم‌ها

فیلم زغال

۳٫۸
⭐︎ ک: اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﻧﺻف / ن: اسماعیل منصف

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم The Dark Knight

۰٫۰
📍︎ پردیس سینمایی قلهک
📅︎ یکشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۴:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

فیلم های کوتاه پنجگاه

۲٫۴
⭐︎ ک: شهرزاد دادگر، آرش محمودی، ...

فیلم مسخره‌باز

۴٫۰
⭐︎ ن و ک: همایون غنی زاده

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم The Dark Knight

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: Christopher Nolan
📍︎ پردیس سینمایی قلهک
📅︎ یکشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۴:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام