تیوال فیلم تمارض (هنروتجربه)
T1 : 06:33:06
: عبد آبست
: ‎‎عبد آبست، وحید راد، مجید یوسفی، دانیال خجسته، شهرزاد سیفی، اَصغر پیران، جواد پورحیدری، جواد پولادی، علیرضا ساوه درودی، ایمان بسیم، حنانه شاهرخی، حسن و حسین جعفری
: مریم شفیعی
: حمید خضوعی اَبیانه
: هایده صفی یاری
: بامداد افشار
: جمشید ابراهیم کرمانی
: احسان روناسی
: شاهین پور داداشی
: مجید یوسفی
: نسیم ملکی
: مجید عبدی، ایمان بسیم
: ناصر کاووسی
: محمد خمیس آبادی
: هوتن حق شناس
: محمد ملایی، مسعود مومنی، جواد مطوری، روزبه شمشیری، سهیل اصغری
: ایمان فلاح
: مهدی پارسی
: اَصغر پیران، فاطمه ساربان‌ها
: حسن شرف الدین
: بابک یادگاریان
: سعید کیانپور
: گلاویژ نادری
: محمد اَطبایی
: شهرزاد سیفی
: مریم شفیعی
: هیچ فیلم.
سه پسر جوان به منزل یک پیرمرد می روند.
شهر:
تهران