کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال سینما
S3 : 01:55:00 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
امین
درباره فیلم به وقت شام i
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
موئلف دارای نگاه و جهان بینی خود است.ادبیات خاصه خود را داراست و گونه ی واژگانش مختص به خود اوست در حقیقت باید گفت موئلف در سینما به دو گونه است موئلف در فکر همچون سینما گران بزرگ اروپایی که ساختار کلاسیک سینما را حفظ می کنند و جهان خود را تصویر میکنند،فلینی پازولینی روسولینی از جمله ی این موئلفین هستند.گونه ی دیگر موئلفین در فرم می باشند مثل تارانتینو که سینمایش حتی با داستان های عامه پسند شکل خاص خود را دارد.بیضایی بزرگ اما هر دو ویژگی را داراست هم موئلف در فکر و هم موئلف در فرم با دنیای واژگان خودش حتی در ضعیف ترین کارش هم این ویژگی به چشم می خورد. حتی در وقتی همه خوابیم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
mn_rst
درباره فیلم معراجی ها i
باید یه گزینه باشه این زیر که ندیده ام و نمی خواهم ببینم عمرآ!
آخ گفتین.من که اگه بی ادبی نبود فش هم میدادم.

۱۳ فروردین ۱۳۹۳
:|
۱۴ فروردین ۱۳۹۳
موافقم با مشا
۱۸ فروردین ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید