تیوال فیلم ویولونیست (هنروتجربه)
S1 : 18:38:47
: محمد علی طالبی
: محمدعلی طالبی
:کیانوش شهنازی، صبا فدایی، پیمان مقدمی، علیرضا طالبی، سامان نودهی
:محمد علی طالبی
: بهنام آقازاده
: حامد قنبری فر
: آرش خزایی
یانوش پسر نوجوان که نوازنده دوره گرد است در خیابان‎های شلوغ شهر تهران ویلون می‌زند تا به خانواده‌اش که در شهرستان زندگی می‌کنند، کمک کند.یک روز با دختر نوجوانی آشنا شده به او دل می‌بندد، اما با ربوده شدن ویلون زندگی‌اش به‌هم می‌ریزد.
شهر:
تهران