تیوال فیلم زمانی دیگر
S1 : 22:53:56
: ناهید حسن زاده
: مجید پتکی، یاسمن نصرتی، شقایق کمندی، فریبا خادمی، فاطمه مرتاضی، منصور بخت، عصمت رضاپور
: فری ملک مدنی، ناهید حسن زاده
: علی محمد قاسمی
: روح الله جعفربیگلو
: ناهید حسن زاده

 

 
قدیر کارگر یک کارخانه مواد شیمیایی است که بعد از اعتراضات کارگری زندانی شده است. او بعد از یک‌سال به طور ناگهانی از زندان آزاد می شود اما وقتی به خانه بر می‌گردد، متوجه وقوع اتفاقی سهمگین در خانه می‌شود.