تیوال مجموعه فیلم‌های سهراب شهید‌ثالث
S1 : 08:59:37
  ۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

: سهراب شهیدثالث


نظم / ۲ و ۱۰ اسفندماه
آنتوان چخوف: یک زندگی / ۳ و ۴ اسفند‌ماه
درخت بید / ۳ و ۹ اسفندماه
تعطیلات طولانی لوته آیزنر / ۴ و ۷ اسفندماه
هانس جوانی از آلمان / ۵ و ۷ اسفندماه
فرزندخوانده‌ی ویرانگر / ۵ و ۸ اسفندماه
گیرنده ناشناس / ۶ و ۹ اسفندماه
آخرین تابستان گرابه / ۶ و ۱۱ اسفندماه
وقت بلوغ / ۸ و ۱۰ اسفندماه


نکته مهم: پرینت بلیت‌ها الزامی است.

مکان

تهران، خیابان کارگر شمالی، ضلع غربی پارک لاله
تلفن:  ‎۰۲۱-۸۸۹۶۳۲۰۰ - ۰۲۱-۸۸۹۵۱۹۶۵

عکس‌های پایه

مجموعه فیلم‌های سهراب شهید‌ثالث | عکس