تیوال فیلم به پیت تکیه کن
S3 : 13:33:54
: اندرو هیگ
: چارلی پلومر، کلویی سونی، تراویس فیمل و استیو بوسمی
چارلی تامپسون، با پدر تنهای خود ری، وارد پورتلند، اورگان می شود؛ هر دوی آنها پس از سختی در زندگی مشتاق شروع تازه ای هستند. در حالی که ری در آشفتگی های شخصی فرو می رود، چارلی یک حواله پذیرش در مسیر مسابقه محلی را پیدا می کند جایی که او کار مراقبت از اسب پیری به نام Lean On Pete را پیدا می کند
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
فیلم بسیار عمیق و عالی بود
مهدی.. این را خواند
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید