تیوال فیلم موسیقی ما
T1 : 09:40:22
  چهارشنبه ۳۱ خرداد
  ۱۷:۰۰
  ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: ژان لوک گدار
: سارا آدلر، ناده دیوا، ژرژ آگویلار، ژان لوک گدار

: ژلین هرش، ژان کریستف بیوواله

زبان فیلم: اصلی - زیرنویس فارسی

مکان

تهران، خیابان کارگر شمالی، ضلع غربی پارک لاله
تلفن:  ‎۰۲۱-۸۸۹۶۳۲۰۰ - ۰۲۱-۸۸۹۵۱۹۶۵