تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 21:50:23
فیلم‌ها

فیلم خاطرات یک کشیش روستا

⭐︎ ک: روبر برسون / ن: روبر برسون بر اساس داستانی از ...
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آرواره ها

⭐︎ ک: استیون اسپیلبرگ / ن: پیتر بنچلی، کارل گوتلیب
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سینماتک خانه هنرمندان (فصل پاییز)

۶۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن

فیلم دوشنبه‌های لعنتی و کیک‌های توت فرنگی

⭐︎ ن و ک: کوکو شرایبر
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران (سال جدید)

۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
پیوستن

فیلم لویاتان

⭐︎ ک: لوسیِن کستِینگ تیلور، ورنا ... / ن: : لوسیِن کستِینگ تیلور، ورنا ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم النا

⭐︎ ک: پترا کوشتا / ن: پترا کوشتا، کارولینا زیسکیند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم زیر آفتاب

⭐︎ ک: ویتالی مانسکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دلِ سگ

⭐︎ ک: لوری اندرسون
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم حرکاتِ شبانه

⭐︎ ک: کلی ریکارد / ن: جاناتان ریموند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شب‌های روشن

⭐︎ ک: فرزاد مؤتمن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم برخی زنان

⭐︎ ن و ک: کلی ریکارد
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فیلم‌های گذشته