تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 23:50:18
فیلم‌ها

فیلم لویاتان

⭐︎ ک: لوسیِن کستِینگ تیلور، ورنا ... / ن: : لوسیِن کستِینگ تیلور، ورنا ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم خاطرات یک کشیش روستا

⭐︎ ک: روبر برسون / ن: روبر برسون بر اساس داستانی از ...
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دلِ سگ

⭐︎ ک: لوری اندرسون
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اوایل تابستان

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم النا

⭐︎ ک: پترا کوشتا / ن: پترا کوشتا، کارولینا زیسکیند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم میان‌برِ میک

⭐︎ ک: کلی ریکارد / ن: جاناتان ریموند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کوتاه روز

📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد شهناز
📅︎ یکشنبه ۰۷ آبان ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰

فیلم دوشنبه‌های لعنتی و کیک‌های توت فرنگی

⭐︎ ن و ک: کوکو شرایبر
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نور در گرگ و میش

⭐︎ ن و ک: آکی کوریسماکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سیاوش در تخت جمشید

⭐︎ ن و ک: فریدون رهنما
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شکلات

⭐︎ ک: Roschdy Zem / ن: Roschdy Zem ،Cyril Gely ...
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد شهناز
📅︎ چهارشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۸:۰۰

فیلم حرکاتِ شبانه

⭐︎ ک: کلی ریکارد / ن: جاناتان ریموند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کشتن مرغ مقلد

⭐︎ ک: رابرت مالیگن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۱ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مرد بدونِ گذشته

⭐︎ ن و ک: آکی کوریسماکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آرواره ها

⭐︎ ک: استیون اسپیلبرگ / ن: پیتر بنچلی، کارل گوتلیب
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جن‌گیر

⭐︎ ک: ویلیام فریدکین
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کار خوب

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ژان پل فارگو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم زیر آفتاب

⭐︎ ک: ویتالی مانسکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سینماتک خانه هنرمندان (فصل پاییز)

۶۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن

فیلم ماده سفید

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ماری اندیایه
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۰۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جایی برای پیرمردها نیست

⭐︎ ن و ک: جوئل کوئن، اتان کوئن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم طعم چای سبز روی برنج

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سی و پنج پیک رام

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ژان پل فارگو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۷ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شب‌های روشن

⭐︎ ک: فرزاد مؤتمن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم برخی زنان

⭐︎ ن و ک: کلی ریکارد
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران (سال جدید)

۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
پیوستن
فیلم‌های گذشته