تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 08:19:10
فیلم‌ها

فیلم اکبر عبدی در قاب سینما

📍︎ خانه هنرمندان ایران
📅︎ چهارشنبه ۳۱ خرداد تا ۰۶ تير ساعت ۲۱:۳۰

فیلم زندگى و دیگر هیچ

📍︎ خانه هنرمندان ایران
📅︎ شنبه ۱۰ تا ۱۲ تير ساعت ۱۵:۰۰ ، ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰

فیلم پاتر پانچالی

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۱۸ تير ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کلاغ

⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چشم‌اندازی در مه

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۱۲ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم هیولای درون

⭐︎ ن و ک: خسرو سینایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آپاراجیتو

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۱ تير ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بازسازی

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تاناسیس ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مستند فی‌فی از خوشحالی زوزه می‌کشد

⭐︎ ن و ک: میترا فراهانی
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم در باب خدایان و انسان‌ها

⭐︎ ک: زاویر بووا
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۱۱ شهريور ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مروری برسینمای وودی آلن (زن و شوهرها Husbands and Wives)

⭐︎ ن و ک: وودی آلن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۲ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه سینماتک خانه هنرمندان (فصل تابستان)

۶۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن

فیلم غبار زمان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۲۸ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم راه های افتخار

⭐︎ ک: استنلی کوبریک / ن: استنلی کوبریک، کالدر ...
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۰ شهريور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مغول ها

⭐︎ ک: پرویز کیمیاوی
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نجات سرباز رایان

⭐︎ ک: استیون اسپیلبرگ / ن: رابرت رودات
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۷ شهريور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مرگ یزدگرد

⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مروری برسینمای وودی آلن (جادو در مهتاب Magic in the Moonlight)

⭐︎ ن و ک: وودی آلن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۹ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم قول

⭐︎ ک: ژان پیر و لوک داردن
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۲۵ شهريور ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن رنگو

⭐︎ ک: گور وربینسکی
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۳۱ تير ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گام معلق لک‌لک

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۵ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک فرهنگسرای نیاوران

📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ ۰۸ خرداد تا ۳۱ شهريور
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بازیگران دوره‌گرد

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم من، دانیل بلیک

⭐︎ ک: کن لوچ
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۱۰ تير ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سرزمین هیچکس

⭐︎ ک: دانیس تانویچ
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۰۴ شهريور ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دشتِ گریان

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۲۶ شهريور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه فیلم های کوتاه ایرانی

📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۱۷ تير ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ابدیت و یک روز

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۱۵ فروردين تا ۳۱ شهريور
۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم مروری برسینمای وودی آلن ( زلیگ Zelig)

⭐︎ ن و ک: وودی آلن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۶ تير ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دنیای آپو

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۲۵ تير ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اسکندر کبیر

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، پطروس مارکاریس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۰۵ شهريور ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جنگ اطهر

⭐︎ ک: محمدعلی نجفی / ن: محمود استادمحمد
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۶ شهريور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چهار راه حوادث

⭐︎ ن و ک: ساموئل خاچیکیان
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۳ شهريور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سفر به سیترا

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ شهريور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نگاه خیره‌ی اولیس

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ يكشنبه ۱۹ شهريور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مروری برسینمای وودی آلن (آنی هال Annie Hall)

⭐︎ ک: وودی آلن / ن: وودی آلن و مارشال بریکمن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۹ تير ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شکارچیان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۱ شهريور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فیلم‌های گذشته