تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 16:54:44
فیلم‌ها

فیلم نجات سرباز رایان

⭐︎ ک: استیون اسپیلبرگ / ن: رابرت رودات
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم غبار زمان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۴:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دشتِ گریان

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سرزمین هیچکس

⭐︎ ک: دانیس تانویچ
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۰۴ شهریور ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم گام معلق لک‌لک

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم راه های افتخار

⭐︎ ک: استنلی کوبریک / ن: استنلی کوبریک، کالدر ...
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم نگاه خیره‌ی اولیس

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم در باب خدایان و انسان‌ها

⭐︎ ک: زاویر بووا
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شکارچیان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اسکندر کبیر

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، پطروس مارکاریس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۵ شهریور ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ابدیت و یک روز

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک فرهنگسرای نیاوران

📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ ۰۸ خرداد تا ۳۱ شهریور
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه سینماتک خانه هنرمندان (فصل تابستان)

۶۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن

فیلم کلاغ

⭐︎ ن و ک: بهرام بیضایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بازیگران دوره‌گرد

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۱۵ فروردین تا ۳۱ شهریور
۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم جنگ اطهر

⭐︎ ک: محمدعلی نجفی / ن: محمود استادمحمد
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۶ شهریور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چهار راه حوادث

⭐︎ ن و ک: ساموئل خاچیکیان
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم چشم‌اندازی در مه

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مستند فی‌فی از خوشحالی زوزه می‌کشد

⭐︎ ن و ک: میترا فراهانی
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سفر به سیترا

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم قول

⭐︎ ک: ژان پیر و لوک داردن
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۲۰:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فیلم‌های گذشته