تیوال سینماتک | ویترین فیلم‌ها
S3 : 04:51:59
فیلم‌ها

فیلم اولین اصلاح شده

۰٫۰
⭐︎ ک: پل شریدر
خرید

فیلم بر دروازه ابدیت

۰٫۰
⭐︎ ک: جولین اشنابل / ن: ژان کلود کریر و جولین اشنابل
📍︎ گالری رج
📅︎ ۱۰ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
اکران نسخه دوبله

انیمیشن پاندای کونگ‌فوکار

۰٫۰
⭐︎ ک: مارک آزبرن، جان استیونسن
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ دوشنبه ۱۲ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
اکران نسخه دوبله

انیمیشن ماشین‌ها

۰٫۰
⭐︎ ک: برایان فی
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ یکشنبه ۱۱ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

فیلم بوهمین راپسودی

۰٫۰
⭐︎ ک: برایان سینگر
خرید
اکران نسخه دوبله

فیلم باب‌اسفنجی

۰٫۰
⭐︎ ک: استافن هلنبرگ
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ چهارشنبه ۱۴ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

فیلم سایه

۰٫۰
⭐︎ ک: ژانگ ییمو
📍︎ گالری رج
📅︎ ۸ و ۲۱ فروردین ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
اکران نسخه دوبله

انیمیشن پرندگان خشمگین

۰٫۰
⭐︎ ک: کلی کایتیس و فرگال ریلی
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ پنجشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
اکران نسخه دوبله

انیمیشن عصر یخبندان ۴

۰٫۰
⭐︎ ک: استیو مارتینو
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ سه‌شنبه ۰۶ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
اکران نسخه دوبله

انیمیشن درون و بیرون

۰٫۰
⭐︎ ک: پیت داکتر
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ یکشنبه ۰۴ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
اکران نسخه دوبله

انیمیشن شگفت انگیزان ۲

۰٫۰
⭐︎ ک: بِرَد برد
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ شنبه ۰۳ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

فیلم کتاب سبز

۰٫۰
⭐︎ ک: پیتر فارللی / ن: پیتر فارللی، نیک وللونگا، ...
خرید
اکران نسخه دوبله

انیمیشن زوتوپیا

۰٫۰
⭐︎ ک: بایرون هاوارد، ریچ مور، جرید ...
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ دوشنبه ۰۵ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

فیلم معاون

۰٫۰
⭐︎ ک: آدام مک کی
خرید
اکران نسخه دوبله

انیمیشن کوکو

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: لی آنکریچ
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ جمعه ۱۶ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

فیلم جنگ سرد

۳٫۸
⭐︎ ک: پاول پاولیکوفسکی
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید
اکران نسخه دوبله

انیمیشن من نفرت انگیز ۳

۰٫۰
⭐︎ ک: پی‌یر کافین و کایل بلدا / ن: سینکو پل و کن دوریو
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ جمعه ۰۹ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
اکران نسخه دوبله

انیمیشن مینیون‌ها

۰٫۰
⭐︎ ک: پیر کافین، کیل بلدا / ن: برایان لینچ
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ شنبه ۱۰ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
اکران نسخه دوبله

انیمیشن بچه رئیس

۰٫۰
⭐︎ ک: تام مک‌گراث
📍︎ مجموعه باغ کتاب تهران (سالن ۸)
📅︎ پنجشنبه ۰۸ فروردین ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

فیلم اگر خیابان بیل زبان داشت

۰٫۰
⭐︎ ک: بری جنکینز
خرید

فیلم آکوامن

۰٫۰
⭐︎ ک: جیمز وان
📍︎ گالری رج
📅︎ ۶ و ۲۲ فروردین ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
برنامه‌های گذشته