تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 10:49:59
فیلم‌ها

فیلم رازها و دروغ ها

⭐︎ ن و ک: مایک لی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم رزتا

⭐︎ ن و ک: ژان اپیر داردن، لوک داردن
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۷ خرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم اتاق پسر

⭐︎ ن و ک: نانی مورتی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

انیمیشن های CGI

📍︎ مکتب تهران
📅︎ سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک خانه هنرمندان (فصل بهار)

📅︎ ۱۴ فروردین تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۷:۳۰
۶۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم طعم گیلاس

⭐︎ ن و ک: عباس کیارستمی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شبهای انیمیشن در مکتب تهران

📍︎ مکتب تهران
📅︎ ۲۱ فروردین تا ۲۹ خرداد ساعت ۱۸:۰۰

فیلم فیل

⭐︎ ن و ک: گاس ون سنت
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پست

⭐︎ ک: Steven Spielberg / ن: Liz Hannah , Josh Singer
📍︎ فرهنگسرای اندیشه
📅︎ سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
خرید بلیت

عضویت سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران (سال جدید)

۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
پیوستن

فیلم ابدیت و یک روز

⭐︎ ک: تئو آنجلوپولوس
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مارماهی

⭐︎ ک: شوهئی ایمامورا / ن: شوهئی ایمامورا، دایسوکه ...
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته