تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1:23:17:01
فیلم‌ها

فیلم منهتن

نویسنده: وودی آلن، مارشال بریکمن / کارگردان: وودی آلن
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جی ال جی خودنگاره در دسامبر (1994)

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم تعطیلات رمی

نویسنده: دالتون ترومبو، یان مک لنان ... / کارگردان: ویلیام وایلر
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۰۳ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دکان سر نبش

نویسنده: سامسون رافائلسون (و بن هکت، ... / کارگردان: ارنست لوبیچ
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شاه لیر

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم همیشه موتزارت

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم در ستایش عشق

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پرورش یوزپلنگی به نام بِیبی

نویسنده: دادلی نیکولز. هاگار وایلد (و: ... / کارگردان: هاوارد هاکز
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم همه‌اش یک شب پیش آمد

نویسنده: رابرت ریسکین (بر اساس داستان ... / کارگردان: فرانک کاپرا
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۱۷ ارديبهشت ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مکان قدیمی

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار، آن-ماری میویل
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم تاریخ‌های سینما

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
پنجشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سفرهای سالیوان

نویسنده و کارگردان: پرِستون استرجس
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم موسیقی ما

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بودن یا نبودن

نویسنده: ادوین جاستوس مه یر، مِلهیور ... / کارگردان: ارنست لوبیچ
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۳۱ ارديبهشت ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم معما

نویسنده: پیتر استون (بر اساس داستان ... / کارگردان: استنلی دانن
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۰۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مجموعه سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

موزه هنرهای معاصر تهران
۰۸ ارديبهشت تا ۳۱ خرداد
:  ۵۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
فیلم‌های گذشته