تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 13:59:56
فیلم‌ها

فیلم مرد بدونِ گذشته

⭐︎ ن و ک: آکی کوریسماکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۳۰

فیلم خواران مونه‌کاتا

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۳ مهر

فیلم طعم چای سبز روی برنج

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰

فیلم ماده سفید

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ماری اندیایه
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۰۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰

فیلم نور در گرگ و میش

⭐︎ ن و ک: آکی کوریسماکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷:۰۰

فیلم میان‌برِ میک

⭐︎ ک: کلی ریکارد / ن: جاناتان ریموند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰

فیلم سی و پنج پیک رام

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ژان پل فارگو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۷ آبان ساعت ۱۷:۰۰

فیلم اوایل تابستان

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۷:۰۰

فیلم کار خوب

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ژان پل فارگو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۳۰

فیلم اواخر بهار

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۶:۳۰
فیلم‌های گذشته