تیوال سینماتک | ویترین فیلم‌ها
S3 : 05:08:52
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم زنی که رفت

۰٫۰
⭐︎ ک: لاو دیاز / ن: لاو دیاز (براساس داستان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم عمو بونمی زندگی‌های گذشته‌اش را به یاد می‌آورد

۰٫۰
⭐︎ ک: آپیچاتپونگ ویراستاکول / ن: آپیچاتپونگ ویراستاکول (با ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سندرم‌ها و یک قرن

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: آپیچاتپونگ ویراستاکول
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سونهی ما

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: هونگ سانگ سو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم هه‌وان دختر هیچ کس

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: هونگ سانگ سو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سگ‌های ولگرد

۰٫۰
⭐︎ ک: تسای مینگ لیانگ / ن: تسای مینگ لیانگ، سانگ پنگ فی، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم فارغ‌التحصیلی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کریستین مونجیو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم ژست بچه

۰٫۰
⭐︎ ک: کالین پتر نتسر / ن: کالین پتر نتسر، رازوان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم مرگ آقای لازارسکو

۰٫۰
⭐︎ ک: کریستی پوئیو / ن: کریستی پوئیو، رازوان رادولسکیو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم آفریم

۰٫۰
⭐︎ ک: رادو جود / ن: رادو جود، فلورین لازارسکو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم کاغذ آبی خواهد بود

۰٫۰
⭐︎ ک: رادو مونتین / ن: رادو مونتین، رازوان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم بر فراز تپه ها

۰٫۰
⭐︎ ک: کریستین مونجیو / ن: کریستین مونجیو (با الهام از ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم پلیس، صفت

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کورنلیو پرومبیو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم ۱۲:۰۸ شرق بخارست

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کورنلیو پرومبیو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم حکایت های سالهای طلایی

۰٫۰
⭐︎ ک: کار گروهی به سرپرستی کریستین ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سیرانوادا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کریستی پوئیو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم لویاتان

۰٫۰
⭐︎ ک: لوسیِن کستِینگ تیلور، ورنا ... / ن: : لوسیِن کستِینگ تیلور، ورنا ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم زیر آفتاب

۰٫۰
⭐︎ ک: ویتالی مانسکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم دوشنبه‌های لعنتی و کیک‌های توت فرنگی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کوکو شرایبر
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم دلِ سگ

۰٫۰
⭐︎ ک: لوری اندرسون
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان