تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 13:59:45
فیلم‌ها
فیلم‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم گام معلق لک‌لک

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم چشم‌اندازی در مه

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سفر به سیترا

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تونینو گوئرا، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ شهریور ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم اسکندر کبیر

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، پطروس مارکاریس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۵ شهریور ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم شکارچیان

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم بازیگران دوره‌گرد

⭐︎ ن و ک: تئو آنگلوپولوس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۵:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم بازسازی

⭐︎ ک: تئو آنگلوپولوس / ن: تئو آنگلوپولوس، تاناسیس ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم دنیای آپو

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم آپاراجیتو

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۱ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم پاتر پانچالی

⭐︎ ن و ک: ساتیاجیت رای
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۸ تیر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم موسیقی ما

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۳۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم تاریخ‌های سینما

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۳:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم در ستایش عشق

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم همیشه موتزارت

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم جی ال جی خودنگاره در دسامبر (1994) / مکان قدیمی

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار، آن-ماری میویل
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم شاه لیر

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم منهتن

⭐︎ ک: وودی آلن / ن: وودی آلن، مارشال بریکمن
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم معما

⭐︎ ک: استنلی دانن / ن: پیتر استون (بر اساس داستان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم تعطیلات رمی

⭐︎ ک: ویلیام وایلر / ن: دالتون ترومبو، یان مک لنان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۳ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم بودن یا نبودن

⭐︎ ک: ارنست لوبیچ / ن: ادوین جاستوس مه یر، مِلهیور ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان