تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 01:55:09
فیلم‌ها
سینماتک و باشگاه‌های فیلم
برنامه‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم بر فراز تپه ها

⭐︎ ک: کریستین مونجیو / ن: کریستین مونجیو (با الهام از ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۰ دی ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم پلیس، صفت

⭐︎ ن و ک: کورنلیو پرومبیو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۷ دی ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم ۱۲:۰۸ شرق بخارست

⭐︎ ن و ک: کورنلیو پرومبیو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۰ دی ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم حکایت های سالهای طلایی

⭐︎ ک: کار گروهی به سرپرستی کریستین ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۰۵ دی ساعت ۱۶:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سیرانوادا

⭐︎ ن و ک: کریستی پوئیو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۳ دی ساعت ۱۵:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم لویاتان

⭐︎ ک: لوسیِن کستِینگ تیلور، ورنا ... / ن: : لوسیِن کستِینگ تیلور، ورنا ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم زیر آفتاب

⭐︎ ک: ویتالی مانسکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم دوشنبه‌های لعنتی و کیک‌های توت فرنگی

⭐︎ ن و ک: کوکو شرایبر
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم دلِ سگ

⭐︎ ک: لوری اندرسون
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم النا

⭐︎ ک: پترا کوشتا / ن: پترا کوشتا، کارولینا زیسکیند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۱۴ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم برخی زنان

⭐︎ ن و ک: کلی ریکارد
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم حرکاتِ شبانه

⭐︎ ک: کلی ریکارد / ن: جاناتان ریموند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۸ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم میان‌برِ میک

⭐︎ ک: کلی ریکارد / ن: جاناتان ریموند
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم نور در گرگ و میش

⭐︎ ن و ک: آکی کوریسماکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم مرد بدونِ گذشته

⭐︎ ن و ک: آکی کوریسماکی
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم ماده سفید

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ماری اندیایه
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۰۹ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سی و پنج پیک رام

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ژان پل فارگو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۷ آبان ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم کار خوب

⭐︎ ک: کلر دنی / ن: کلر دنی، ژان پل فارگو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم طعم چای سبز روی برنج

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم اوایل تابستان

⭐︎ ک: یاساجیرو ازو / ن: کوگو نودا، یاساجیرو ازو
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان