تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T1 : 07:05:35
فیلم‌ها
فیلم‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم تاریخ‌های سینما

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ سه‌شنبه ۳۰ خرداد ساعت ۱۳:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم در ستایش عشق

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم همیشه موتزارت

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جی ال جی خودنگاره در دسامبر (1994) / مکان قدیمی

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار، آن-ماری میویل
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم شاه لیر

⭐︎ ن و ک: ژان لوک گدار
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم منهتن

⭐︎ ک: وودی آلن / ن: وودی آلن، مارشال بریکمن
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم معما

⭐︎ ک: استنلی دانن / ن: پیتر استون (بر اساس داستان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۰۷ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم تعطیلات رمی

⭐︎ ک: ویلیام وایلر / ن: دالتون ترومبو، یان مک لنان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۰۳ خرداد ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم بودن یا نبودن

⭐︎ ک: ارنست لوبیچ / ن: ادوین جاستوس مه یر، مِلهیور ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم سفرهای سالیوان

⭐︎ ن و ک: پرِستون استرجس
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم دکان سر نبش

⭐︎ ک: ارنست لوبیچ / ن: سامسون رافائلسون (و بن هکت، ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم پرورش یوزپلنگی به نام بِیبی

⭐︎ ک: هاوارد هاکز / ن: دادلی نیکولز. هاگار وایلد (و: ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم همه‌اش یک شب پیش آمد

⭐︎ ک: فرانک کاپرا / ن: رابرت ریسکین (بر اساس داستان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم فرزندخوانده‌ی ویرانگر

⭐︎ ک: سهراب شهید ثالث / ن: یورگن برست
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۷:۳۰

فیلم هانس جوانی از آلمان

⭐︎ ک: سهراب شهیدثالث / ن: سهراب شهیدثالث (بر اساس رمان ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰

فیلم وقت بلوغ

⭐︎ ک: سهراب شهیدثالث / ن: سهراب شهیدثالث، هلگا هوتزر
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰

فیلم درخت بید

⭐︎ ک: سهراب شهیدثالث / ن: سهراب شهیدثالث (بر اساس ...
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰

فیلم گیرنده ناشناس

⭐︎ ن و ک: سهراب شهیدثالث
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰

فیلم آنتوان چخوف: یک زندگی

⭐︎ ک: سهراب شهیدثالث / ن: سهراب شهیدثالث، پیتر اوربان
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰

فیلم آخرین تابستان گرابه

⭐︎ ک: سهراب شهیدثالث / ن: سهراب شهیدثالث، توماس والنتین
📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰