تیوال سینما تک | ویترین فیلم‌ها
T30:23:23:01
فیلم‌ها
فیلم‌های گذشته (برگه ۲)

فیلم گیرنده ناشناس

نویسنده و کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۰۰

فیلم آنتوان چخوف: یک زندگی

نویسنده: سهراب شهیدثالث، پیتر اوربان / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰

فیلم آخرین تابستان گرابه

نویسنده: سهراب شهیدثالث، توماس والنتین / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰

فیلم نظم

نویسنده: سهراب شهیدثالث، دیتر رایفارت، ... / کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰

فیلم تعطیلات طولانی لوته آیزنر

موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۶:۰۰

مجموعه فیلم‌های سهراب شهید‌ثالث

کارگردان: سهراب شهیدثالث
موزه هنرهای معاصر تهران
۰۲ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

فیلم همه چیز روبه‌راه است

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار، ژان پیر گورن
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم مبارزه در ایتالیا / اینجا و جاهای دیگر

نویسنده: ژان لوک گدار / کارگردان: ژان لوک گدار، ژان پیر گورن / ...
موزه هنرهای معاصر تهران
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم باد خاور

نویسنده: ژان لوک گدار / کارگردان: ژان لوک گدار، ژان پیر گورن، ...
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم دور از ویتنام / سر و صداهای بریتانیایی

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم فیلمی همچون بقیه

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم به سبک چینی

نویسنده و کارگردان: ژان لوک گدار
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم تلانیوس مانک: خالص، بدون چاشنی

کارگردان: شارلوت زورین
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم پرنده

نویسنده: جوئل الیانسکی / کارگردان: کلینت ایستوود
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم تمام طول شب

نویسنده: نل کینگ، پل جاریکو / کارگردان: بازیل دیردن
موزه هنرهای معاصر تهران
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم رابط

نویسنده: جک گلبر / کارگردان: شرلی کلارک
موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۲۹ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم مرد جوانی با ترومپت

نویسنده: کارل فورمان، ادموند اچ. نورث / کارگردان: مایکل کورتیز
موزه هنرهای معاصر تهران
سه‌شنبه ۲۸ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم داستان گلن میلر

نویسنده: والنتین دیویز، اسکار برودنی / کارگردان: آنتونی مان
موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۲۶ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سینمای تجربی ۳

موزه هنرهای معاصر تهران
يكشنبه ۱۹ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم سینمای تجربی ۲

موزه هنرهای معاصر تهران
چهارشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان