تیوال سینماتک | ویترین فیلم‌ها
S3 : 06:34:17
فیلم‌ها

فیلم بازگشت

۰٫۰
⭐︎ ک: آندره زویاگینتسف
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم طبیعت بی جان

۰٫۰
⭐︎ ک: جیا ژانگکه
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم کبوتری برای تامل در باب هستی روی شاخه نشست

۰٫۰
⭐︎ ک: روی اندرسون
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم فاوست

۰٫۰
⭐︎ ک: الکساندر سوکوروف
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۴ شهریور ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم رُما

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: آلفونسو کواران
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آتش بازی

۰٫۰
⭐︎ ک: تاکشی کیتانو
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عضویت سینماتک خانه هنرمندان (فصل تابستان)

۰٫۰
۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!
برنامه‌های گذشته