تیوال سینماتک | ویترین فیلم‌ها
S3 : 15:19:47
فیلم‌ها

فیلم حادثه

۰٫۰
⭐︎ ک: لری پیرس
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم لانسلو دولاک

۰٫۰
⭐︎ ک: روبر برسون
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۸ مهر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ۲۴ فریم

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: عباس کیارستمی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم ویتنیل و من

۰٫۰
⭐︎ ک: بروس رابینسون
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم داستان توکیو

۰٫۰
⭐︎ ک: یاسوجیرو ازو
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم غفلت

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی کسمایی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۸ آذر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم آینه

۰٫۰
⭐︎ ک: آندره تارکوفسکی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۴ آذر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
دوشنبه ها ساعت ۱۷:۳۰

عضویت سینماتک خانه هنرمندان (فصل پاییز)

۰٫۰
۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
پیوستن!

فیلم جاذبه

۰٫۰
⭐︎ ک: آلفونس کوارون
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم مرد عوضی

۰٫۰
⭐︎ ک: آلفرد هیچکاک
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم در مکانی خلوت

۰٫۰
⭐︎ ک: نیکلاس ری
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم زیر درختان زیتون

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: عباس کیارستمی
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

فیلم جزیره

۰٫۰
⭐︎ ک: کانتو شیندو
📍︎ خانه هنرمندان - تالار استاد ناصری
📅︎ دوشنبه ۰۱ مهر ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته