تیوال فیلم پاتر پانچالی
T1 : 08:13:43
  یکشنبه ۱۸ تیر
  ۱۷:۰۰
  ۲ ساعت و ۵ دقیقه
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: ساتیاجیت رای
: سوبیر بانرجی، کانو بانرجی، کارونا بانرجی، اوما داسکوپت

: سوبراتا میترا
: راوی شانکار

سه گانه ی آپو (نسخههای ترمیم شده)
هندوستان؛ سال 1955

شهر:
تهران

مکان

تهران، خیابان کارگر شمالی، ضلع غربی پارک لاله
تلفن:  ‎۰۲۱-۸۸۹۶۳۲۰۰ - ۰۲۱-۸۸۹۵۱۹۶۵